Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 18. marts 2020
Listen er fremstillet den 16. marts 2020, kl. 08:19 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
18. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-947-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-78)
                mod
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Rune Wiborg (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Næstved (10537/2018): Afg. af 22/03-2019
Nævningesag
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 252, stk. 1
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Martin Hall (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
18. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-301-19   Bevisankesag
Statsadv. i og International Kriminalitet
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-76141-00007-16)
                mod
Adv. Christian Laubjerg (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (10A-1904/2018): Afg. af 24/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 172, stk. 2, jf. § 171
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 279
momsloven
Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Peter Mortensen.


Listen indeholder 2 retsmøder.           (FM)