Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 16. oktober 2019
Listen er fremstillet den 11. oktober 2019, kl. 07:53 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  4. afd. kl. 09:30
16. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-603-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-19)
                mod
Adv. Allan Vistisen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Thorkild Høyer (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Kåre Traberg Smidt (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Ole Schmidt (Besk.) 4) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-14860/2018): Afg. af 20/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 181, stk. 1, jf. § 21
udvisning
strfl. § 277
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Lene Jensen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  9. afd. kl. 13:00
16. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1590-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Katrine Schlütter
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-51)
                mod
Adv. Nima Nabipour (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2595/2019): Afg. af 08/05-2019
Strafudmålingsankesag
knivloven
fl.
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Søren Seerup (kst.) og Martin Nyvang (kst.).

  14. afd. kl. 09:30
16. oktober 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 14
S-694-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Michala E. Christgau
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-62)
                mod
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Ulla Degnegaard (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Helsingør (1-1795/2018): Afg. af 26/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 290, stk. 1
strfl. § 264, stk. 1, nr. 1
våbenbekendtgørelsen
Landsdommerne : Rosenløv, Joachim Kromann og Søren Schou Frandsen (kst.).

  16. afd. kl. 09:30
16. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1140-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-31)
                mod
Adv. Thomas Kaehne Ghiladi (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (9-17/2019): Afg. af 11/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 245, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Niels Fenger og Catarina Ryder Hoffmann (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
16. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-294-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Morten Samuelsson Jeffrey Galmond
                mod
Adv. Søren Horsbøl Jensen Skatteministeriet
Københavns Byret (BS 36A-3927/2015): Afg. af 22/01-2018
Civil ankesag mellem private parter
Selskabsret
Landsdommerne : Ulla Staal, Lone Dahl Frandsen og Jacob Waage.

  22. afd. kl. 09:30
16. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42,Retssal D
S-1853-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-50)
                mod
Adv. Mikkel Holm Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-1640/2019): Afg. af 17/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 264 d
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
udvisning
Landsdommerne : Michael Kistrup, Alex Puggaard og Louise Christophersen (kst.).


Listen indeholder 6 retsmøder.           (FM)