Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 15. maj 2019
Listen er fremstillet den 15. maj 2019, kl. 13:33 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  4. afd. kl. 09:30
15. maj 2019 - Mundtlig forhandling - Bredgade 59
S-1127-19   Straffekæresag om fængsling e.a. LUKKEDE DØRE NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Fuldmægtig Rasmus Kim Petersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Henrik Dupont Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-14971/2018): Afg. af 02/04-2019
Straffekæresag om fængsling e.a.
fortsat fængsling
besøgskontrol
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Lene Jensen og Nina Boserup (kst.).

  4. afd. kl. 09:30
15. maj 2019 - Mundtlig forhandling - Bredgade 59
S-1203-19   Straffekæresag om fængsling e.a. LUKKEDE DØRE
Statsadv. i København
v/
Fuldmægtig Rasmus Kim Petersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Henrik Dupont Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-14971/2018): Afg. af 30/04-2019
Straffekæresag om fængsling e.a.
fortsat fængsling
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Lene Jensen og Nina Boserup (kst.).

  4. afd. kl. 13:00
15. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-831-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400307-3)
                mod
Adv. Carsten Fentz (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (7861/2018): Afg. af 13/03-2019
Bevisankesag
knivloven
strfl. § 266
udvisning
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Lene Jensen og Nina Boserup (kst.).

  6. afd. kl. 13:00
15. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-663-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-29)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-905/2019): Afg. af 25/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Christian Schrøder (kst.), Peter Mørk Thomsen og Sanne Kolmos.

  9. afd. kl. 09:00
15. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2542-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-233)
                mod
Adv. Casper Andreasen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (5867/2018): Afg. af 30/08-2018
Nævningesag
strfl. § 237
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Berit Holmelund (kst.).

  10. afd. kl. 08:30
15. maj 2019 - Votering - Bredgade 59
B-2278-16   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Peter-Ulrik Plesner 1) Novartis AG
- 2) Novartis Healthcare A/S
                mod
Adv. Klaus Ewald Madsen Orifarm Generics A/S
Sø- og Handelsretten, Retsafdeling (T-9-14): Afg. af 21/09-2016
Civil ankesag mellem private parter
Immaterialret, patentret
Landsdommerne : M. Stassen, Malou Kragh Halling og Niels Fenger.

  11. afd. kl. 09:30
15. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-633-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-27)
                mod
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Marc Jørgensen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-10864/2017): Afg. af 19/02-2018
Bevisankesag
strfl. § 276
strfl. § 293
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Julie Skat Rørdam og Søren Seerup (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
15. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-3503-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-331)
                mod
Adv. Henrik B. Jensen Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-10121/2018): Afg. af 22/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
udvisning
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Louise Christophersen (kst.).

  14. afd. kl. 09:30
15. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-708-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Michala E. Christgau
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-53)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (10298/2018): Afg. af 28/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Rosenløv, Benedikte Holberg og Katja Haack Nielsen (kst.).

  15. afd. kl. 09:30
15. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-293-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Ole Krabbe Snedkergaarden Them A/S
                mod
Adv. Sissel Egede-Pedersen Simon Viktor Haug Frahm v/
værgerne Martin og Malene Haug Frahm
Københavns Byret (BS 19C-4430/2016): Afg. af 10/04-2017
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag
Landsdommerne : Joachim Kromann, Anne Thalbitzer og Martin Nyvang (kst.).

  18. afd. kl. 10:00
15. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-1980-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Christian Riewe Frederic Fredy Elmund Langwagen
                mod
Adv. Sanne H. Christensen Nordsjællands Politi
Retten i Lyngby (BS 160-1506/2015): Afg. af 04/09-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning
Landsdommerne : Bent Carlsen, Ulla Staal og Søren Seerup (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
15. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal D
S-719-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-58)
                mod
Adv. Anders Skaaning Mathiesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (1-2963/2017): Afg. af 16/02-2018
Bevisankesag
fl. § 125, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Gam og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).

  19. afd. kl. 13:00
15. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal D
S-1097-19   Straffekæresag om fængsling e.a. LUKKEDE DØRE NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Henrik Dupont Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (9-108/2019): Afg. af 03/04-2019
Straffekæresag om fængsling e.a.
fortsat fængsling
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Gam og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
15. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-983-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-102)
                mod
Adv. Jane Ranum (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Glenn Verding Hein (Besk.) 4) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-9404/2017): Afg. af 28/03-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt.
udvisning
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
15. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-570-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-42)
                mod
Retten i Holbæk (60-3764/2018): Afg. af 18/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Michael Kistrup, Tine Egelund Thomsen og Kim Holst.

  23. afd. kl. 09:30
15. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3693-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-123)
                mod
Adv. Susan Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-10856/2017): Afg. af 26/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Dorte Nørby (kst.).

  23. afd. kl. 09:30
15. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3694-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Stephen W. Pedersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-129)
                mod
Adv. Susan Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (10044/2018): Afg. af 07/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Dorte Nørby (kst.).

  23. afd. kl. 14:30
15. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-460-19   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Stephen W. Pedersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-42)
                mod
Adv. André Rouvillain Anonymiseret
Københavns Byret (SS 80-22961/2018): Afg. af 31/01-2019
Udmålingsankesag
fl. § 117
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).


Listen indeholder 18 retsmøder.           (AJE)