Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 14. august 2019
Listen er fremstillet den 14. august 2019, kl. 12:03 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  4. afd. kl. 09:30
14. august 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 4
S-2753-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-128)
                mod
Adv. Mikkel Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-7837/2018): Afg. af 04/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 171
strfl. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 279
Landsdommerne : Lene Jensen, Inge Neergaard Jessen og Nina Boserup (kst.).

  5. afd. kl. 09:00
14. august 2019 - Hovedforhandling - Færøerne
B-969-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Annfinn Vitalis Hansen Sp/f B. Joensen
                mod
Adv. Bjørn á Heygum 1) Anette Jacobsen
- 2) Sri Jacobsen
Retten i Færøernes ret (BS 298/2017): Afg. af 04/07-2018
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  5. afd. kl. 13:30
14. august 2019 - Hovedforhandling - Færøernes ret
S-1876-19   Bevisankesag
Politimesteren på Færøerne
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Annfinn Vitalis Hansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Færøernes ret (1-81/2019): Afg. af 11/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 2, jf. § 225
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  10. afd. kl. 13:00
14. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2810-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-144)
                mod
Adv. Nima Nabipour (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-4211/2017): Afg. af 23/04-2018
Bevisankesag
strfl. § 281, nr. 1
knivloven
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Malou Kragh Halling, Niels Fenger og Martin Mosegaard (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
14. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
B-1094-18   Civil ankesag
ø Erhvervsservice IVS
                mod
ø Spar Hvissinge v/
Mohammad Riaz
Retten i Glostrup (BS 10B-1727/2016): Afg. af 10/10-2017
Civil ankesag
Leje, boligsager
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Gunst Andersen.

  14. afd. kl. 09:30
14. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59, Retssal 14
S-3309-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Niels Carstensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-301)
                mod
Adv. Leo Støchkel (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-7204/2018): Afg. af 25/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Rosenløv, Kåre Mønsted og Stine Fink Hansen (kst.).

  14. afd. kl. 10:00
14. august 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
S-329-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-17)
                mod
Adv. Anders Boelskifte (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (5445/2018): Afg. af 15/01-2019
Bevisankesag
fl. § 53, stk. 1
strfl. § 291, stk. 1
Landsdommerne : Rosenløv, Lone Dahl Frandsen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  14. afd. kl. 13:00
14. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59, Retssal 14
S-3458-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Niels Carstensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-245)
                mod
Adv. Stefan Reinel (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-28956/2017): Afg. af 20/11-2018
Bevisankesag
fl. § 117
fl. § 118
Landsdommerne : Rosenløv, Kåre Mønsted og Stine Fink Hansen (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
14. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 18
S-2624-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-130)
                mod
Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Ulrik Sjølin Pedersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Nima Nabipour (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-5444/2017): Afg. af 04/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 290, stk. 1
udvisning
STRFL. § 276, jf. 285, stk. 1
Landsdommerne : Ulla Staal, Nikolaj Aarø-Hansen og Jacob Waage.

  20. afd. kl. 09:30
14. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
B-2406-17   Civil ankesag
Adv. Søren Hansen Belvedere Ejendomme A/S
                mod
Adv. Anders Nørgaard Jensen (Prøve) Elite Gaming A/S
Retten i Helsingør (BS 2G-100/2015): Afg. af 26/10-2017
Civil ankesag
Leje, flytteopgør
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Christian Wenzel (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
14. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal E
S-8-19   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-1)
                mod
Københavns Byret (SS 2-857/2018): Afg. af 19/12-2018
Udmålingsankesag
fl. § 117
Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Louise Christophersen (kst.).

  22. afd. kl. 11:00
14. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal E
S-3610-18   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-259)
                mod
Adv. Tage Siboni (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-14324/2018): Afg. af 16/11-2018
Udmålingsankesag
fl. § 117
lov om euforiserende stoffer
våbenloven
Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Louise Christophersen (kst.).

  22. afd. kl. 13:00
14. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal E
S-3523-18   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-363)
                mod
Adv. Hanne Reumert (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-17965/2018): Afg. af 22/11-2018
Udmålingsankesag
fl. § 117
Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Louise Christophersen (kst.).


Listen indeholder 13 retsmøder.           (AJE)