Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 13. november 2019
Listen er fremstillet den 8. november 2019, kl. 10:11 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
13. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-853-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-49)
                mod
Adv. Gitte Juul Jensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (10-2884/2018): Afg. af 18/03-2019
Nævningesag
strfl. § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 21
Landsdommerne : Morten Christensen, Christian Wenzel (kst.) og Malene Stage Christensen (kst.).

  5. afd. kl. 09:00
13. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Færøerne
S-1644-19   Bevisankesag
Politimesteren på Færøerne
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Christian Fribjart Andreasen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Færøernes ret (1-121/2012): Afg. af 22/02-2019
Bevisankesag
Lagtingslov nr. 43
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  6. afd. kl. 09:30
13. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-482-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-49)
                mod
Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-5854/2018): Afg. af 07/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1 og stk. 2
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
våbenloven
Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Janni Christoffersen og Mikael Skjødt (kst.).

  9. afd. kl. 09:30
13. november 2019 - Votering - Bredgade 59
B-1253-17   Civil 1. instanssag
Adv. Steffen Sværke Skatteministeriet
                mod
Adv. Søren Lehmann Nielsen 1) Sandoz A/S
- 2) Novartis Healthcare A/S
Civil 1. instanssag
Skatteret, selskaber, foreninger m.v.
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Mohammad Ahsan og Martin Nyvang (kst.).

  11. afd. kl. 09:30
13. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-829-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Søren Bernhard Lindegaard 1) PickPack ApS
- 2) Bergmann Management ApS
- 3) Christoffer Jonas Bergmann
                mod
Adv. Anders Quistgaard Digital Sourcing ApS
Retten i Odense (BS 6-1604/2017): Afg. af 14/05-2018
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Kim Holst og Louise Christophersen (kst.).

  12. afd. kl. 09:00
13. november 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-1729-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-67)
                mod
Adv. Erbil Gøkhan Edge Kaya (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-5593/2018): Afg. af 04/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 164, stk. 1
Landsdommerne : Ejler Bruun, Annette Dam Ryt-Hansen og Louise Saul.

  12. afd. kl. 13:30
13. november 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-1652-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-74)
                mod
Adv. Annette With Sørensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-1937/2019): Afg. af 23/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276
strfl. § 278, stk. 1, nr. 3
Landsdommerne : Ejler Bruun, Annette Dam Ryt-Hansen og Louise Saul.

  13. afd. kl. 09:30
13. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3230-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-126)
                mod
Adv. Charlotte Møller Larsen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Mette Grith Stage (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Carsten Halle (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Jane Ranum (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) 7) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-833/2018): Afg. af 02/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt. og 2. pkt.
udvisning
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Mette Lyster Knudsen.

  16. afd. kl. 09:30
13. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1398-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-144)
                mod
Adv. Morten Wosylus Kamp (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (1450/2019): Afg. af 29/04-2019
Bevisankesag
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 225
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Ole Græsbøll Olesen og Catarina Ryder Hoffmann (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
13. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-3090-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-322)
                mod
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-2436/2018): Afg. af 16/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 279
Landsdommerne : Mikael Sjøberg, Stine Fink Hansen (kst.) og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  23. afd. kl. 09:30
13. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-2430-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306)
                mod
Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (A1-5955/2019): Afg. af 15/08-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 89
Landsdommerne : Gunst Andersen, Malou Kragh Halling og Gitte Holm Bagge (kst.).

  24. afd. kl. 15:00
13. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-833-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-27)
                mod
Adv. Asser Lyngs Gregersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (0100-84111-02103-18): Afg. af 08/03-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
udvisning
Landsdommerne : Steen Mejer, Lone Kerrn-Jespersen og Johan Busse (kst.).


Listen indeholder 12 retsmøder.           (FM)