Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 13. marts 2019
Listen er fremstillet den 6. marts 2019, kl. 08:53 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  1. afd. kl. 09:00

13. marts 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster

S-3081-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-73)

 

              mod

Adv. Torben Groth Madsen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-3592/2018): Afg. af 11/10-2018
Bevisankesag
strfl
. § 232

-

  1. afd. kl. 10:00

13. marts 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Foretages i retssal 1

B-120-18   Andre forv.sag(myndighøv)

Adv. Karsten Høj (Besk.)

Lone Stenseht v/ værge
Trond Wåland

 

              mod

Adv. Whitney Maria Bjerrum

Ankenævnet for Patienterstatning

Retten på Frederiksberg (BS K-903/2016): Afg. af 21/12-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning

Landsdommerne : M. Stassen, Niels Fenger og Julie Arnth Jørgensen.

  3. afd. kl. 09:00

13. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bornholm

S-2996-18   Nævningesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-288)

 

              mod

Adv. Asser Lyngs Gregersen (Besk.)

Anonymiseret

Retten på Bornholm (1-598/2018): Afg. af 10/10-2018
Nævningesag
strfl
. § 237

Landsdommerne : Ejler Bruun, Bodil Dalgaard Hammer og Mohammad Ahsan.

  5. afd. kl. 09:30

13. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-3772-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Camilla Nørlev

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400322-76)

 

              mod

Adv. Steen Henriksson (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 4-8795/2018): Afg. af 22/08-2018
Bevisankesag
knivloven

Landsdommerne : Olaf Tingleff, Ulla Langholz og Carsten Kristian Vollmer.

  5. afd. kl. 13:00

13. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-2936-18   Strafudmålingsankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Camilla Nørlev

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-301)

 

              mod

Adv. Steen Leonhardt Frederiksen (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 1-27150/2017): Afg. af 28/09-2018
Strafudmålingsankesag
strfl
. § 244, jf. § 247, stk. 2
udvisning
strfl
. § 119, stk. 3

Landsdommerne : Olaf Tingleff, Ulla Langholz og Carsten Kristian Vollmer.

  9. afd. kl. 09:30

13. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

B-2730-17   Andre forv.sag(myndighøv)

Adv. Inge Houe

Ankestyrelsen

 

              mod

Adv. Søren Kjær Jensen (Besk.)

FOA Fag og Arbejde som mandatar for ...

Københavns Byret (BS 2A-6032/2015): Afg. af 23/11-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning

-

  10. afd. kl. 13:00

13. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-171-19   Strafudmålingsankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-9)

 

              mod

Adv. Jan Aarup (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Hillerød (9-2674/2018): Afg. af 26/09-2018
Strafudmålingsankesag
strfl
. § 119, stk. 1
strfl
. § 244
strfl
. § 266

-

  11. afd. kl. 09:30

13. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-2006-18   Bevisankesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-77)

 

              mod

Adv. Peter Secher (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. Glenn Verding Hein (Besk.)

3) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 4-18048/2017): Afg. af 29/06-2018
Bevisankesag
strfl
. § 191, stk. 1, 1. pkt., jfr. stk. 2

Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Tine Egelund Thomsen og Johann Herzog (kst.).

  12. afd. kl. 09:30

13. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42

S-2916-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Medhjælper Line Precht Rosberg

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-70)

 

              mod

Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Roskilde (9-4360/2018): Afg. af 18/09-2018
Bevisankesag
strfl
. § 216, stk. 2, jf. § 225
strfl
. § 223, stk. 1

-

  15. afd. kl. 09:00

13. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 1

S-1391-18   Nævningesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-125)

 

              mod

Adv. Jane Ranum (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-27607/2017): Afg. af 04/05-2018
Nævningesag
strfl
. § 237 m.v.

Landsdommerne : Joachim Kromann, Louise Saul og Martin Nyvang (kst.).

  16. afd. kl. 09:00

13. marts 2019 - Hovedforhandling - Odense, Retssal 14

S-1937-18   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Daniel Dokkedahl

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400801-240)

 

              mod

Adv. Mette Grith Stage (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Odense (3-3947/2018): Afg. af 26/06-2018
Bevisankesag
strfl
. § 286, stk. 1
strfl
. § 192 a, stk. 1, nr. 1

Landsdommerne : Janni Christoffersen, Kim Holst og Rasmus A. Kristensen (kst.).

  17. afd. kl. 09:30

13. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-3031-18   Bevisankesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-117)

 

              mod

Adv. Hanne Reumert (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 3-10885/2018): Afg. af 02/10-2018
Bevisankesag
strfl
. § 191, stk. 2, jfr. stk. 1, 1. pkt.
lov om euforiserende stoffer
våbenbekendtgørelsen

Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.).

  18. afd. kl. 13:00

13. marts 2019 - Votering - Bredgade 59

B-284-18   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Frants Dalgaard-Knudsen

Ejerforeningen Vendershus
c/o Sjeldani Administration

 

              mod

Adv. Henrik Amand Holtegaard

1) M. Goldschmidt Holding A/S

-

2) Jeudan VI A/S

Københavns Byret (BS 28B-4137/2016): Afg. af 22/01-2018
Civil ankesag mellem private parter
Ejendomsret

Landsdommerne : Ulla Staal, Anne Birgitte Fisker og Anne-Sophie Abel Lohse (kst.).

  19. afd. kl. 09:30

13. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C

S-3144-18   Strafudmålingsankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-329)

 

              mod

Adv. Gitte Espensen Philip (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Holbæk (60-2575/2018): Afg. af 19/10-2018
Strafudmålingsankesag
lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
strfl
. § 266
strfl
. § 291, stk. 1

Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Dorthe Wiisbye og Morten Adler-Nissen (kst.).

  20. afd. kl. 09:30

13. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D

B-138-17   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Niels Thestrup

Kim Brangstrup

 

              mod

Adv. Boris K. Frederiksen

Amagerbanken A/S under konkurs

Sø- og Handelsretten, Skifteretten (P-18-13): Afg. af 21/12-2016
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag

Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).

  22. afd. kl. 09:30

13. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E

B-1390-17   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Kim Trenskow

FS Finans III A/S

 

              mod

Adv. Søren Lundsgaard

1) Niels Erik Nielsen

Adv. Thomas Bøgelund Norvold (Besk.)

2) Villy Rasmussen

Adv. Michael Amstrup (Besk.)

3) Henrik Zimino

Adv. Asger Tue Pedersen

4) John Kim Skafte

-

5) Anne Toxværd

Adv. Dan B. Larsen (Besk.)

6) Kent Villadsen Madsen

Adv. Philip Søren Thorsen (Besk.)

7) Carsten Dan Ehlers

-

8) Henrik Ole Håkonsson

-

9) Jesper Michael Buster Reinhardt

Adv. Lars Kjeldsen (Besk.)

m.fl.

Retten i Lyngby (BS 159-509/2013): Afg. af 12/06-2017
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag

Landsdommerne : Michael Kistrup, Katja Høegh og Julie Arnth Jørgensen.

  23. afd. kl. 09:30

13. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A

S-2648-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-242)

 

              mod

Adv. Karin Høier (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Kåre Pihlmann (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. David Neutzsky-Wulff (Besk.)

3) Anonymiseret

Retten i Roskilde (9-4615/2016): Afg. af 06/09-2018
Bevisankesag
udvisning
strfl
. § 245, jf. § 247, stk. 1
strfl
. § 261, stk. 1

Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Rikke Plesner Skovby (kst.).


Sager fra portalen

4. afd. kl. 9:30

13. marts 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-19600/2018-OLR   Civil 1. instanssag

Adv. Peter Breum

Foreningen af assistenter ved Det

Kongelige Operakor

 

              Mod

Adv. Niels Banke

Det Kongelige Teater og Kapel

Ansættelsesforhold

Landsdommerne: Lene Jensen, Inge Neergaard Jessen og Mads Spanggaard Stokholm (kst.)

 

14. afd. kl. 9:30

13. marts 2019 – Fortsat hovedforhandling – Bredgade 59

BS-45699/2018-OLR   Civil 1. instanssag

Adv. Mads Krøger Pramming

Martin Dannefeldt Larsen

 

              Mod

Adv. Birgitte Pedersen

Vordingborg Kommune

Godtgørelse som følge af påstået mangelfuldt tilsyn

Landsdommerne:

 

14. afd. kl. 9:30

13. marts 2019 – Fortsat hovedforhandling – Bredgade 59

BS-8600/2018-OLR   Civil 1. instanssag

Adv. Mads Krøger Pramming

Jacob Raed Samara Svendsen

 

              Mod

Adv. Birgitte Pedersen

Vordingborg Kommune

Godtgørelse som følge af påstået mangelfuldt tilsyn

Landsdommerne:

 

18. afd. kl. 9:30

13. marts 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-23396/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Per Kristian Setholm-Johansen

SE Stål ApS

 

              Mod

Adv. Birger Lennart Hagstrøm

Malerfirma LK Jensen

Retten i Hillerød (BS-9299/2017-HIL) Afg. af 17/5-2018

Betaling for udført malerarbejde

Landsdommerne: Ulla Staal, Alex Puggaard og Anne-Sophie Abel Lohse (kst.)

 

Sager fra portalen

 

Listen indeholder 17 retsmøder.           (AJE)