Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 12. juni 2019
Listen er fremstillet den 12. juni 2019, kl. 09:29 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  4. afd. kl. 09:30
12. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-3495-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-370)
                mod
Adv. Martin Simonsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-1226/2018): Afg. af 26/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 2, jf. § 225
strfl. § 235, stk. 2
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Lene Jensen og Nina Boserup (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
12. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1926-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 122
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Jacob Waage.

  9. afd. kl. 09:30
12. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-714-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Aagaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-58)
                mod
Adv. Knud Ole Ravn Meden (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-10220/2018): Afg. af 04/03-2019
Bevisankesag
knivloven
strfl. § 244
strfl. § 266
Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Olaf Tingleff og Katja Haack Nielsen (kst.).

  12. afd. kl. 09:00
12. juni 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-3406-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Daniel Dokkedahl
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400305-61)
                mod
Adv. Linda Saugmann Christensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R3-1927/2018): Afg. af 14/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 124, stk. 1
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Morten Lange (kst.).

  15. afd. kl. 10:00
12. juni 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-293-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Ole Krabbe Snedkergaarden Them A/S
                mod
Adv. Sissel Egede-Pedersen Simon Viktor Haug Frahm v/
værgerne Martin og Malene Haug Frahm
Københavns Byret (BS 19C-4430/2016): Afg. af 10/04-2017
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag
Landsdommerne : Joachim Kromann, Anne Thalbitzer og Martin Nyvang (kst.).

  16. afd. kl. 13:00
12. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2635-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-175)
                mod
Adv. Gunnar Homann (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-1207/2018): Afg. af 30/08-2018
Bevisankesag
fl. § 118
Landsdommerne : Janni Christoffersen, Kim Holst og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
12. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3164-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-294)
                mod
Adv. Sysette Vinding Kruse Anonymiseret
Københavns Byret (4-17324/2017): Afg. af 10/10-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 244
strfl. § 266
ordensbekendtgørelsen
Landsdommerne : Arne Brandt, Karsten Bo Knudsen og Rasmus A. Kristensen (kst.).

  17. afd. kl. 11:00
12. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2730-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-106)
                mod
Adv. Niels Kahlke Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-13887/2018 ): Afg. af 14/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 197
knivloven
Landsdommerne : Arne Brandt, Karsten Bo Knudsen og Rasmus A. Kristensen (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
12. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-828-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400304-1)
                mod
Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-6835/2018): Afg. af 01/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 215, stk. 1, jf. § 261, stk. 2
udvisning
Landsdommerne : Ulla Staal, Kaspar Linkis og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
12. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-2869-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-71)
                mod
Adv. Sonja Toft (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (5A-4396/2018): Afg. af 20/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 232
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Christian Wenzel (kst.).

  23. afd. kl. 09:30
12. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3215-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-168)
                mod
Adv. Rune Wiborg (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Nima Nabipour 3) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-2029/2018): Afg. af 02/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
udvisning
strfl. § 293 a
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).


Listen indeholder 11 retsmøder.           (AJE)