Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 11. september 2019
Listen er fremstillet den 11. september 2019, kl. 13:42 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
11. september 2019 - Hovedforhandling - Odense, Retssal 15
S-1511-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400308-86)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (6-3115/2019): Afg. af 13/05-2019
Bevisankesag
Strfl. § 276 a, jf. § 286
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Malene Stage Christensen (kst.).

  1. afd. kl. 14:00
11. september 2019 - Hovedforhandling - Odense, Retssal 15
S-1579-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400801-201)
                mod
Adv. Brian Werner Lassen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (1-2332/2019): Afg. af 14/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 266
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Malene Stage Christensen (kst.).

  3. afd. kl. 09:00
11. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-654-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-48)
                mod
Adv. Peter Kragh (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-8000/2018): Afg. af 25/02-2019
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 245, stk. 1, jf.§ 247, stk. 1
konfiskation
Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Ejler Bruun og Mohammad Ahsan.

  4. afd. kl. 09:30
11. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-3441-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-358)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-5467/2018): Afg. af 19/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. § 1, 1. pkt.
udvisning
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Lene Jensen, Inge Neergaard Jessen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  6. afd. kl. 13:00
11. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3076-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Janus Kærgaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400313-16)
                mod
Adv. Jacob Kiil (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (4-6213/2018): Afg. af 19/09-2018
Bevisankesag
udlændingelovens § 59, stk. 5
Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Sanne Kolmos og Julie Arnth Jørgensen.

  9. afd. kl. 09:30
11. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-2670-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Niels Hjortnæs Alm. Brand Forsikring A/S
                mod
Adv. Thomas Stigaard Hansen Christina Krieger Rolsted
Københavns Byret (BS 23A-3892/2014): Afg. af 31/10-2017
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, personskade
Landsdommerne : Louise Saul, Gitte Rubæk Pedersen og Katja Haack Nielsen (kst.).

  11. afd. kl. 09:00
11. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-1176-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-123)
                mod
Adv. Jackie Phillip Michelsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (1-1660/2019): Afg. af 29/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Lone Dahl Frandsen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
11. september 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 17
S-172-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-23)
                mod
Adv. Nima Nabipour (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (3609/2018): Afg. af 20/12-2018
Bevisankesag
fl. § 117
fl. § 125, stk. 1, nr. 6
fl. § 126, stk. 1, nr. 2
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  17. afd. kl. 13:30
11. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-539-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-22)
                mod
Adv. Nima Nabipour (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-2665/2017): Afg. af 04/02-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
11. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1216-19   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-34)
                mod
Retten i Roskilde (9-1811/2019): Afg. af 17/04-2019
Bevisankesag
Strfl. § 225, jf. § 216, stk. 2
strfl. § 222, stk. 1 og 3
udvisning
Landsdommerne : Katja Høegh, Ulla Staal og Jacob Waage.

  23. afd. kl. 13:00
11. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-381-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-22)
                mod
Adv. Carsten Fentz (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (10519/2017): Afg. af 24/01-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 276
strfl. § 277
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Søren Seerup (kst.).


Listen indeholder 11 retsmøder.           (AJE)