Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 8. maj 2019
Listen er fremstillet den 6. maj 2019, kl. 12:00 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:00
8. maj 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-763-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400801-113)
                mod
Adv. Andreas Peter Bruun (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (10-10870/2018): Afg. af 06/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  2. afd. kl. 12:30
8. maj 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-802-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400301-36)
                mod
Adv. Jess Lykke Gregersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (11-9655/2018): Afg. af 25/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  2. afd. kl. 14:30
8. maj 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-1018-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400303-35)
                mod
Adv. Bjarne Rasmussen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (11-2150/2019): Afg. af 01/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 192 a
våbenloven
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  4. afd. kl. 09:00
8. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-285-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-33)
                mod
Adv. Anne-Birgitte Bjerre-Olsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R5-4249/2018): Afg. af 21/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
konfiskation
udvisning
Landsdommerne : Bo Østergaard, Lene Jensen og Nina Boserup (kst.).

  5. afd. kl. 09:30
8. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1260-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Maja Blomqust Severini
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-101)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (8-128/2018): Afg. af 24/04-2018
Bevisankesag
færdselsloven
Landsdommerne : Olaf Tingleff, Ulla Langholz og Carsten Kristian Vollmer.

  5. afd. kl. 13:00
8. maj 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 5
S-120-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Maja Blomqust Severini
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-12)
                mod
Adv. Flemming Ørbeck (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (1-3272/2017): Afg. af 17/12-2018
Bevisankesag
fl. § 118
Landsdommerne : Olaf Tingleff, Ulla Langholz og Carsten Kristian Vollmer.

  6. afd. kl. 09:30
8. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-958-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-45)
                mod
Adv. Jens Christian Bjerrehuus (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-18739/2017 M.FL): Afg. af 14/03-2018
Bevisankesag
strfl. § 277
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
færdselsloven
Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Sanne Kolmos og Christian Schrøder (kst.).

  9. afd. kl.
8. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-517-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Søren Lundsgaard Rønneholm ApS
                mod
Adv. Boris K. Frederiksen Allan Poul Møller under konkurs v/
kurator Boris Frederiksen
Retten i Næstved (BS 16-871/2016): Afg. af 16/03-2018
Civil ankesag mellem private parter
Konkurs- og anden insolvensret
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Louise Saul og Berit Holmelund (kst.).

  9. afd. kl. 12:30
8. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-509-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Line Precht Rosberg
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-27)
                mod
Adv. Susanne Graffmann (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (18A-8387/2018): Afg. af 07/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 245, stk. 1, jf. § 21
Landsdommerne : Louise Saul, Gitte Rubæk Pedersen og Berit Holmelund (kst.).

  10. afd. kl. 09:30
8. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-2278-16   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Peter-Ulrik Plesner 1) Novartis AG
- 2) Novartis Healthcare A/S
                mod
Adv. Klaus Ewald Madsen Orifarm Generics A/S
Sø- og Handelsretten, Retsafdeling (T-9-14): Afg. af 21/09-2016
Civil ankesag mellem private parter
Immaterialret, patentret
Landsdommerne : Niels Fenger, M. Stassen og Malou Kragh Halling.

  12. afd. kl. 09:30
8. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-518-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-35)
                mod
Adv. Niels Anker Rasmussen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-10970/2018): Afg. af 04/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Steen Mejer, Bloch Andersen og Bo Bundgaard Rasmussen (kst.).

  13. afd. kl. 09:00
8. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-3418-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-80)
                mod
Adv. David Francis Lublin (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-4037/2018): Afg. af 15/11-2018
Nævningesag
udvisning
Strfl. § 216, stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 225
strfl. § 244, stk. 1
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Louise Christophersen (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
8. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-523-14   Civil ankesag
Adv. Kurt Bardeleben Fredensborg Kommune
                mod
Adv. Jacob Caroc Claus Schall Holberg 1) Sonnich Fryland
- 2) Tove Fryland
Retten i Helsingør (BS 1-871/2008): Afg. af 07/02-2014
Civil ankesag
Kommunalret
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Rasmus A. Kristensen (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
8. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-2437-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Jacob Caroc Claus Schall Holberg 1) Tove Fryland
- 2) Sonnich Fryland
                mod
Adv. Kurt Bardeleben Fredensborg Kommune
Retten i Helsingør (BS 2C-1316/2016): Afg. af 02/11-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Kommunalret
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Rasmus A. Kristensen (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
8. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-2643-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Morten Hove Anne Marie Clemensen
                mod
Adv. Linea Conforti Karsten Rasmussen
Retten i Helsingør (BS SKÆ-1401/2016): Afg. af 29/11-2017
Civil ankesag mellem private parter
Ejendomsret, fast ejendom
Landsdommerne : Ulla Staal, Tine Vuust og Anni Brix Olesen (kst.).

  18. afd. kl. 10:00
8. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Nykøbing Falster
S-866-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400313-4)
                mod
Adv. Bendte Vassard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-1790/2019): Afg. af 20/03-2019
Bevisankesag
udlændingelovens § 59
udvisning
Landsdommerne : Ulla Staal, Gitte Rubæk Pedersen og Søren Seerup (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
8. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-406-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mia Østergaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-34)
                mod
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-25866/2017): Afg. af 30/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, jf. § 247, stk. 1
strfl. § 121
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Tine Egelund Thomsen og Dorte Nørby (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
8. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-983-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-102)
                mod
Adv. Jane Ranum (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Glenn Verding Hein (Besk.) 4) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-9404/2017): Afg. af 28/03-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt.
udvisning
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).

  22. afd. kl. 13:00
8. maj 2019 - Votering - Bredgade 42
B-2657-17   Civil ankesag
Adv. Michael Holsting Ole Kyhn
                mod
Adv. Benjamin Bunnage (Prøve) Ejendomsselskabet Stub ApS
Retten på Frederiksberg (BS F-1906/2016): Afg. af 30/11-2017
Civil ankesag
Leje, ophævelse
Landsdommerne : Katja Høegh, Michael Kistrup og Louise Saul.

  23. afd. kl. 09:30
8. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-2649-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-89)
                mod
Adv. Rasmus Anberg (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (4041/2018): Afg. af 17/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).

  23. afd. kl. 13:00
8. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-749-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper William Lindsay-Poulsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-33)
                mod
Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-1356/2017): Afg. af 02/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 285
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).


Listen indeholder 21 retsmøder.           (AJE)