Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 7. august 2019
Listen er fremstillet den 10. juli 2019, kl. 12:53 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  9. afd. kl. 09:00
7. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-3501-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-369)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Niels Christian Strauss (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-7612/2018): Afg. af 26/11-2018
Nævningesag
strfl. § 252, stk. 1
udvisning
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Louise Saul, Julie Arnth Jørgensen og Katja Haack Nielsen (kst.).

  14. afd. kl. 09:30
7. august 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 14
S-420-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-34)
                mod
Adv. Rolf Lindegaard Gregersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-21165/2018): Afg. af 16/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 293 a
fl. § 53, stk. 1
Landsdommerne : Rosenløv, Lone Dahl Frandsen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  14. afd. kl. 13:30
7. august 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 14
S-329-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-17)
                mod
Adv. Anders Boelskifte (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (5445/2018): Afg. af 15/01-2019
Bevisankesag
fl. § 53, stk. 1
strfl. § 291, stk. 1
Landsdommerne : Rosenløv, Lone Dahl Frandsen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
7. august 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 17
S-1518-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Uhl Pedersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-70)
                mod
Adv. Kristian Mølgaard (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Berit Ernst (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-5578/2016): Afg. af 04/05-2018
Bevisankesag
strfl. § 276
strfl. § 290, stk. 2
strfl. § 288, stk. 1
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Anne Thalbitzer og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
7. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-115-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-8)
                mod
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-8736/2018): Afg. af 17/12-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 281, nr. 1
våbenbekendtgørelsen
udvisning
Landsdommerne : Michael Kistrup, Nikolaj Aarø-Hansen og Morten Lange (kst.).


Listen indeholder 5 retsmøder.           (AJE)