Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 7. august 2019
Listen er fremstillet den 5. august 2019, kl. 13:29 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  9. afd. kl. 09:00

7. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-3501-18   Nævningesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-369)

 

              mod

Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Niels Christian Strauss (Besk.)

2) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-7612/2018): Afg. af 26/11-2018
Nævningesag
strfl
. § 252, stk. 1
udvisning
strfl
. § 192 a, stk. 1, nr. 1

Landsdommerne : Louise Saul, Julie Arnth Jørgensen og Katja Haack Nielsen (kst.).

  14. afd. kl. 09:30

7. august 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 14

S-420-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-34)

 

              mod

Adv. Rolf Lindegaard Gregersen (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 4-21165/2018): Afg. af 16/01-2019
Bevisankesag
strfl
. § 293 a
fl. § 53, stk. 1

Landsdommerne : Rosenløv, Lone Dahl Frandsen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  14. afd. kl. 13:30

7. august 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 14

S-329-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-17)

 

              mod

Adv. Anders Boelskifte (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Næstved (5445/2018): Afg. af 15/01-2019
Bevisankesag
fl. § 53, stk. 1
strfl
. § 291, stk. 1

Landsdommerne : Rosenløv, Lone Dahl Frandsen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  17. afd. kl. 09:30

7. august 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 17

S-1518-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Uhl Pedersen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-70)

 

              mod

Adv. Kristian Mølgaard (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Berit Ernst (Besk.)

2) Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-5578/2016): Afg. af 04/05-2018
Bevisankesag
strfl
. § 276
strfl
. § 290, stk. 2
strfl
. § 288, stk. 1

Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Anne Thalbitzer og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  22. afd. kl. 09:30

7. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C

S-115-19   Strafudmålingsankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-8)

 

              mod

Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-8736/2018): Afg. af 17/12-2018
Strafudmålingsankesag
strfl
. § 281, nr. 1
våbenbekendtgørelsen
udvisning

Landsdommerne : Michael Kistrup, Nikolaj Aarø-Hansen og Morten Lange (kst.).


Sager fra portalen

5. afd. kl. 09:30

7. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-16293/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Charlotte Cantor

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Anne Broksø

Anonymiseret

Københavns Byret (BS-35697/2018-KBH): Afg. af 28/3-2019

Familieretsankesag
Familieret, børn

Landsdommerne:

 

 

 

Listen indeholder 5 retsmøder.           (FM)