Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 6. november 2019
Listen er fremstillet den 6. november 2019, kl. 09:44 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
6. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-418-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-11)
                mod
Adv. Helle Kaad Iversen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-6790/2018): Afg. af 01/02-2019
Nævningesag
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Malene Stage Christensen (kst.).

  4. afd. kl. 09:30
6. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-948-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Plæhn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-40)
                mod
Adv. Amalie Starch Larsen (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (4396/2017): Afg. af 25/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Annette Dellgren og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  4. afd. kl. 13:00
6. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-901-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Plæhn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-38)
                mod
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-18072/2018): Afg. af 20/03-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 119, stk. 1, 2. pkt., jf. 1. pkt
strfl. § 245, stk. 1, jf. tildels § 21
strfl. § 134 a
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Annette Dellgren og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  5. afd. kl. 09:00
6. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Færøerne
S-1644-19   Bevisankesag
Politimesteren på Færøerne
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Christian Fribjart Andreasen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Færøernes ret (1-121/2012): Afg. af 22/02-2019
Bevisankesag
Lagtingslov nr. 43
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  5. afd. kl. 13:30
6. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Færøerne
B-1440-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Helga á Borg 1) Beinta B. Nolsøe
- 2) Friëfinn Nolsøe
                mod
Adv. Sigmund Poulsen 1) Zacharis Bech
- 2) Gunvør Jacobsen
Retten i Færøernes ret (BS 745/2017): Afg. af 03/12-2018
Civil ankesag mellem private parter
Ejendomsret
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  9. afd. kl. 09:30
6. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-1253-17   Civil 1. instanssag
Adv. Steffen Sværke Skatteministeriet
                mod
Adv. Søren Lehmann Nielsen 1) Sandoz A/S
- 2) Novartis Healthcare A/S
Civil 1. instanssag
Skatteret, selskaber, foreninger m.v.
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Mohammad Ahsan og Martin Nyvang (kst.).

  11. afd. kl. 09:00
6. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-1650-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-176)
                mod
Adv. André Rouvillain (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. David Francis Lublin (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Lars Stuckert (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-1317/2019): Afg. af 22/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Lone Dahl Frandsen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
6. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3230-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-126)
                mod
Adv. Charlotte Møller Larsen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Mette Grith Stage (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Carsten Halle (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Jane Ranum (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) 7) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-833/2018): Afg. af 02/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt. og 2. pkt.
udvisning
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Mette Lyster Knudsen.

  19. afd. kl. 09:00
6. november 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-1541-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-150)
                mod
Adv. Gert Dyrn (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (12-2172/2019): Afg. af 13/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. nugældende § 244, stk. 1
strfl. § 266
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Louise Christophersen (kst.).

  19. afd. kl. 14:00
6. november 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-1633-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400311-98)
                mod
Adv. Vilhelm Dickmeiss (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (1-2251/2019): Afg. af 14/05-2019
Bevisankesag
fl.
Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Louise Christophersen (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
6. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
B-575-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Preben Kønig Baltic Packaging A/S
(Tidl. Metalvarefabrikken Baltic A/S)
                mod
Adv. Peter Bang 1) Mark Smith Sebbelov
- 2) Nikolas Smith Sebbelov
Københavns Byret (BS 28B-1798/2013): Afg. af 19/03-2018
Civil ankesag mellem private parter
Selskabsret
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Inge de Neergaard (kst.).

  20. afd. kl. 10:00
6. november 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-1054-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Erik Turley 1) PP Kjær Ejendomme I/S
- 2) Poul Erik Kjær
- 3) Pernille Annette Kjær
                mod
Adv. Lars Bastholm 1) Thomas Hellum
- 2) Line Larsen
Retten i Hillerød (BS 43-1173/2016): Afg. af 13/07-2018
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Inge de Neergaard (kst.).

  20. afd. kl. 13:00
6. november 2019 - Votering - Bredgade 42, Retssal D
B-575-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Preben Kønig Baltic Packaging A/S
(Tidl. Metalvarefabrikken Baltic A/S)
                mod
Adv. Peter Bang 1) Mark Smith Sebbelov
- 2) Nikolas Smith Sebbelov
Københavns Byret (BS 28B-1798/2013): Afg. af 19/03-2018
Civil ankesag mellem private parter
Selskabsret
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Inge de Neergaard (kst.).

  23. afd. kl. 09:00
6. november 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-1431-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-146)
                mod
Adv. Michael Meyn (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (11-2659/2019): Afg. af 07/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kim Holst og Gitte Holm Bagge (kst.).

  23. afd. kl. 14:00
6. november 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-1680-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400305-40)
                mod
Adv. Niels Rex (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (10-1827/2019): Afg. af 09/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 235, stk. 1
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kim Holst og Gitte Holm Bagge (kst.).


Listen indeholder 15 retsmøder.           (FM)