Østre Landsret - Retsliste for onsdag den 2. oktober 2019
Listen er fremstillet den 2. oktober 2019, kl. 10:31 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  8. afd. kl.
2. oktober 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Odense
S-807-19   Udmålingsankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400303-29)
                mod
Adv. Helle Kaad Iversen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (1-1357/2019): Afg. af 08/03-2019
Udmålingsankesag
straffuldbyrdelse
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Louise Pansa Lauemøller (kst.).

  12. afd. kl. 10:00
2. oktober 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-844-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Anna Bastkær Christensen Stangerup Sven Jørgen Nielsen
                mod
Adv. Steffen Sværke Skatteministeriet
Københavns Byret (BS 43C-1439/2016): Afg. af 23/03-2017
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret, fysiske personer
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Morten Lange (kst.).

  14. afd. kl. 09:30
2. oktober 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 14
S-630-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-37)
                mod
Adv. Anders Boelskifte (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-561/2018): Afg. af 27/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 279
strfl. § 276
strfl. § 276 a
Landsdommerne : Rosenløv, Benedikte Holberg og Søren Schou Frandsen (kst.).

  14. afd. kl. 13:30
2. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1357-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-99)
                mod
Adv. Charlotte Møller Larsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-28498/2018): Afg. af 11/04-2019
Bevisankesag
fl.
Landsdommerne : Rosenløv, Benedikte Holberg og Søren Schou Frandsen (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
2. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-2041-17   Civil 1. instanssag
Adv. Hans Severin Hansen Gentofte Kommune
                mod
Adv. Steffen Sværke SKAT
Civil 1. instanssag
Skatteret, dødsbo
Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
2. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retsal E
S-3431-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Aagaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-133)
                mod
Adv. Asser Lyngs Gregersen (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (8976/2018): Afg. af 08/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt.
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Martin Mosegaard (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
2. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-417-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-21)
                mod
Adv. Asser Lyngs Gregersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-17521/2018): Afg. af 18/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 291, stk. 1
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Nina Fischer Rønde (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
2. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retsal E
S-1110-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
senioranklager Emil Folker
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-46)
                mod
Adv. Asser Lyngs Gregersen Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-28897/2018): Afg. af 04/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 132
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Nina Fischer Rønde (kst.).

  20. afd. kl. 10:00
2. oktober 2019 - Afsigelse af afgørelse - Bredgade 42
B-227-19   Civil kæresag
Adv. Ulrik Christrup Meny Østergade 16-18 ApS
                mod
Adv. Joachim Faber-Rod Djøf som mandatar for ...
Retten i Næstved (BS 18-1262/2017): Afg. af 11/12-2018
Civil kæresag
Erstatning
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Christian Wenzel (kst.).

  23. afd. kl. 09:30
2. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-1180-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Dorte K. Frandsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-49)
                mod
Adv. Janus Malcolm Pedersen Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-23738/2016): Afg. af 13/04-2018
Bevisankesag
strfl. § 276, jf. § 21
strfl. § 286, stk. 1, jf. § 276
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Søren Seerup (kst.).


Listen indeholder 10 retsmøder.           (AJE)