Østre Landsret - Retsliste for mandag den 27. maj 2019
Listen er fremstillet den 20. maj 2019, kl. 09:44 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
27. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2082-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-210)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Rolf Lindegaard Gregersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (1-29977/2017): Afg. af 11/07-2018
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Birgitte Grønborg Juul og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
27. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1955-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-92)
                mod
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-12427/2017): Afg. af 22/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 299 b
varemærkeloven
strfl. § 279, jf. § 286, stk. 2
Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  3. afd. kl. 10:00
27. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-570-17   Civil ankesag
Adv. Eivind Frederik Kramme Advokat
Eivind F. Kramme
                mod
Adv. Martin Simonsen Advokatnævnet
Københavns Byret (BS 39B-4166/2015): Afg. af 28/02-2017
Civil ankesag
Advokat, disciplinærsag
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Lars Larsen Lihme (kst.).

  4. afd. kl. 10:00
27. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-3159-11   Civil 1. instanssag
Adv. Morten Samuelsson (Besk.) Foreningen Gruppesøgsmål.nu
                mod
Adv. Sune Fugleholm Domstolsstyrelsen
Civil 1. instanssag
Erstatning, ansvarsgrundlag
Landsdommer : John Lundum

  5. afd. kl. 09:30
27. maj 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 5
S-2630-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-131)
                mod
Adv. Torben Koch (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Stine Gry Johannessen (Besk.) 3) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-915/2018): Afg. af 07/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276
strfl. § 290
Landsdommerne : Ulla Langholz, Olaf Tingleff og Carsten Kristian Vollmer.

  6. afd. kl. 09:30
27. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2899-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-113)
                mod
Adv. Asser Lyngs Gregersen Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (4618/2018): Afg. af 27/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt.
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Christian Schrøder (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
27. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1926-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 122
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Jacob Waage.

  8. afd. kl. 09:30
27. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-824-18   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Jeppe Holt AB Bar ApS
                mod
Adv. Lau Franzmann Berthelsen (Prøve) Bevillingsnævet v/
Københavns Kommune
Københavns Byret (BS 3A-4567/2014): Afg. af 06/04-2018
Andre forv.sag(myndighøv)
Erstatning, ansvarsgrundlag
-

  9. afd. kl. 09:30
27. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2891-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-72)
                mod
Adv. Helle Kaad Iversen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-18176/2018): Afg. af 28/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1
udvisning
-

  10. afd. kl. 09:30
27. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59, retssal 10
S-977-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Nana Kryger la Cour
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-41)
                mod
Retten på Frederiksberg (213/2019): Afg. af 26/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276
udvisning
Landsdommerne : M. Stassen, Malou Kragh Halling og Niels Fenger.

  11. afd. kl. 09:30
27. maj 2019 - Votering - Bredgade 59
S-2006-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-77)
                mod
Adv. Peter Secher (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Glenn Verding Hein (Besk.) 3) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-18048/2017): Afg. af 29/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt., jfr. stk. 2
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Tine Egelund Thomsen og Johann Herzog (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
27. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-306-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-8)
                mod
Adv. Søren Bech (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-16331/2018): Afg. af 25/01-2019
Bevisankesag
Strfl. § 225, jf. § 216, stk. 2
strfl. § 232, 2. led
strfl. § 235, stk. 2
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Bo Bundgaard Rasmussen (kst.).

  14. afd. kl. 09:30
27. maj 2019 - Delforhandling - Bredgade 59
B-55-18   Civil 1. instanssag
Adv. Eduardo Panzeri Vistisen 1) I/S Amager Ressourcecenter
- 2) I/S Av Miljø
- 3) I/S Vestforbrænding
- 4) Jan Nygaard A/S
- 5) Kjærsgaard Auto A/S
- 6) Auto-Centralen Aalborg A/S
- 7) Danish Crown AMBA
- 8) Louis Lund A/S
- 9) Lyngfeldt A/S
- m.fl.
                mod
Adv. Bodil Marie Søes Petersen Skatteministeriet
Civil 1. instanssag
International ret, EU-ret
-

  15. afd. kl. 09:00
27. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59, 3. afdelings retssal
S-3697-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-91)
                mod
Adv. Peter Ølholm (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (10-2475/2018): Afg. af 13/12-2018
Nævningesag
strfl. § 225, jf. § 216, stk. 1
strfl. § 232
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Joachim Kromann, Anne Thalbitzer og Martin Nyvang (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
27. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2651-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-90)
                mod
Adv. Carsten Fentz (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (6495/2018): Afg. af 03/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 121
Landsdommerne : Arne Brandt, Morten Christensen og Rasmus A. Kristensen (kst.).

  17. afd. kl. 14:00
27. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-963-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Michala E. Christgau
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-81)
                mod
Adv. Jørgen Bent Thusholdt (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (83/2018): Afg. af 16/03-2018
Bevisankesag
fl. § 125, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Arne Brandt, Morten Christensen og Rasmus A. Kristensen (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
27. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-599-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Aagaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-43)
                mod
Adv. Steen Moesgaard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-1430/2019): Afg. af 18/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 261, stk. 1
Landsdommerne : Ulla Staal, Alex Puggaard og Søren Seerup (kst.).

  20. afd. kl. 10:00
27. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-2311-16   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Brian Pihl Pedersen Janus John Holm Rasmussen
                mod
Maria Dalager Hauge (Prøve) Ankestyrelsen
Retten i Roskilde (BS 4A-1496/2015): Afg. af 22/09-2016
Andre forv.sag(myndighøv)
Forvaltningsret, prøvelse
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Christian Schrøder (kst.).


Listen indeholder 18 retsmøder.           (AJE)