Østre Landsret - Retsliste for mandag den 25. november 2019
Listen er fremstillet den 25. november 2019, kl. 10:23 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 10:00
25. november 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-1904-15   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Thomas Tommas Flex Dexter Pedersen Gønge 2M-Locatel A/S
                mod
Adv. Tim Holmager Skatteministeriet
Retten i Glostrup (BS 10A-2301/2014): Afg. af 15/07-2015
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret, selskaber, foreninger m.v.
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Julie Arnth Jørgensen.

  2. afd. kl. 09:30
25. november 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 2
S-2396-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Lene Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-165)
                mod
Adv. Michael Harms (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-1069/2019): Afg. af 16/08-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Søren Seerup (kst.).

  2. afd. kl. 13:00
25. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2536-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Lene Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-101)
                mod
Adv. Finn Walther Petersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (CV-8722/2019): Afg. af 28/08-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1, 2. pkt., jf. 1. pkt
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Søren Seerup (kst.).

  3. afd. kl. 09:30
25. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1910-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-85)
                mod
Adv. Kristian Mølgaard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (4504/2019): Afg. af 07/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 293 a
strfl. § 276 a
strfl. § 276
Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Mohammad Ahsan og Inge de Neergaard (kst.).

  4. afd. kl. 09:30
25. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-91-19   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-7)
                mod
Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Thorkild Høyer (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Næstved (2983/2018): Afg. af 21/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1 og stk. 2
lov om euforiserende stoffer
våbenbekendtgørelsen
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Lene Jensen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  5. afd. kl. 09:30
25. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 7
S-1725-18   Bevisankesag
Statsadv. i og International Kriminalitet
v/
Senioranklager Andreas Myllerup Laursen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-76113-02-15)
                mod
Adv. Hanne Rahbæk (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Arvid Andersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-15525/2017): Afg. af 11/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 280, nr. 2
strfl. § 286, stk. 2
strfl. § 283, stk. 1, nr. 3
Landsdommerne : Carsten Kristian Vollmer, Ulla Langholz og Julie Skat Rørdam.

  6. afd. kl. 11:00
25. november 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-2511-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-185)
                mod
Adv. Peter Hviid (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-1376/2019): Afg. af 28/08-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Mikael Skjødt (kst.).

  6. afd. kl. 14:00
25. november 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-1901-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-59)
                mod
Adv. Lise Holten (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-2313/2018): Afg. af 18/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 276, jf. § 287, stk. 1
strfl. § 288, stk. 1, nr. 2
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Mikael Skjødt (kst.).

  7. afd. kl. 10:00
25. november 2019 - Afsigelse af kendelse - Bredgade 59
S-2550-19   Straffekæresag
Statsadv. i København
v/
Anklager Nana Kryger la Cour
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Retten i Roskilde (10A-4678/2019): Afg. af 05/09-2019
Straffekæresag
foranstaltning
-

  10. afd. kl. 09:30
25. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-252-19   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Andreas Johansen (Prøve) SEUF Outdoor ApS u/konkurs
                mod
Adv. Michael Thiesen UMK Holding ApS
Retten i Næstved (BS 17-1299/2017): Afg. af 27/02-2019
Civil ankesag mellem private parter
Konkurs- og anden insolvensret, konkurs
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Malou Kragh Halling og Martin Hall (kst.).

  11. afd. kl. 09:30
25. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-91-19   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Søren Narv Pedersen CPH Studio Hotel ApS
                mod
Adv. Jens Dynesen Varmeforretningen A/S
Retten i Hillerød (BS 42-12/2017): Afg. af 04/01-2019
Civil ankesag mellem private parter
Entrepriseret
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Julie Arnth Jørgensen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
25. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3095-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Janus Kærgaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400314-6)
                mod
Adv. Kenneth Tygesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (18A-1500/2017 MM): Afg. af 28/09-2018
Bevisankesag
skattekontrolloven
strfl. § 290, stk. 1
fl. § 118
Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Christian Wenzel (kst.) og Niels Fenger.

  16. afd. kl. 10:00
25. november 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Odense
S-1695-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400311-107)
                mod
Adv. Mogens Juhl (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (2-2262/2019): Afg. af 20/05-2019
Bevisankesag
fl. § 53, stk. 1
Landsdommer : Janni Christoffersen

  16. afd. kl. 10:00
25. november 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Odense
S-2222-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400311-154)
                mod
Adv. Mogens Juhl (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (3-4712/2019): Afg. af 12/07-2019
Bevisankesag
fl. § 117
fl. § 118
Landsdommer : Janni Christoffersen

  17. afd. kl. 15:00
25. november 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-1711-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400311-111)
                mod
Adv. Erik Bo Rasmussen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (8-1905/2019): Afg. af 21/05-2019
Bevisankesag
fl. § 53, stk. 1
Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Peter Mortensen.

  18. afd. kl. 09:30
25. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1222-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Sandra Sessa Meyer
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-88)
                mod
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-3790/2018): Afg. af 27/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 266
strfl. § 244
Landsdommerne : Ulla Staal, Katja Høegh og Lars Larsen Lihme (kst.).

  20. afd. kl. 13:00
25. november 2019 - Hovedforhandling - Albanigade 30, Odense
S-3650-18   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400318-12)
                mod
Adv. Jacob Forman (Besk.) 1) Anonymiseret
- 2) Anonymiseret
Retten i Odense (2-1147/2018): Afg. af 05/12-2018
Bevisankesag
dyreværnsloven
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Johan Busse (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
25. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-832-15   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Aagaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400303-60)
                mod
Adv. Hugo Steinmetz (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Nicolai Jung (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Luise Høj (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Ole Olsen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jan Schneider (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Hugo Steinmetz (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Martin Cumberland (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Asger Bagge-Jørgensen (Besk.) m.fl. Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-14240/2014): Afg. af 23/03-2015
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Tine Egelund Thomsen.

  22. afd. kl. 09:30
25. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-1466-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Sabrina Eifler
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-108)
                mod
Adv. Finn Walther Petersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-2504/2019): Afg. af 01/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, stk. 1
strfl. § 261, stk. 1
lov om euforiserende stoffer m.v.
Landsdommerne : Michael Kistrup, Alex Puggaard og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  22. afd. kl. 13:30
25. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-3684-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-128)
                mod
Adv. Louise Pauline Katrine Milthers (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-7413/2018): Afg. af 06/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 123
Landsdommerne : Michael Kistrup, Alex Puggaard og Jesper Stage Thusholt (kst.).


Listen indeholder 20 retsmøder.           (AJE)