Østre Landsret - Retsliste for mandag den 25. marts 2019
Listen er fremstillet den 25. marts 2019, kl. 12:02 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
25. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1113-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-107)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jane Ranum (Besk.) 3) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-25013/2017): Afg. af 09/04-2018
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Morten Christensen og Lisbeth Walthersdorf Katafai (kst.).

  2. afd. kl. 10:30
25. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-17-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-1)
                mod
Adv. Jens Duus (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-13376/2018): Afg. af 18/12-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 121
Landsdommerne : Diane Svanholm Kvist (kst.), Kaspar Linkis og Karen Hald.

  3. afd. kl. 09:30
25. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2959-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-306)
                mod
Adv. Finn Walther Petersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-18233/2018): Afg. af 04/10-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 276, jf. § 21
udvisning
udlændingelovens § 59b
Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Ejler Bruun og Niels Fenger.

  4. afd. kl. 13:00
25. marts 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 4
S-2635-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-175)
                mod
Adv. Gunnar Homann (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-1207/2018): Afg. af 30/08-2018
Bevisankesag
fl. § 118
Landsdommerne : Lene Jensen, Inge Neergaard Jessen og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).

  5. afd. kl. 09:00
25. marts 2019 - Hovedforhandling - Færøernes Ret
B-1237-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Bjørn á Heygum Spf. MTF
                mod
Adv. Sigmund Poulsen Jógvan Finnur Tungá
Retten i Færøernes ret (BS 282/2018): Afg. af 26/09-2018
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Ulla Langholz, Olaf Tingleff og Carsten Kristian Vollmer.

  5. afd. kl. 13:30
25. marts 2019 - Hovedforhandling - Færøernes Ret
B-98-19   Familieretsankesag LUKKEDE DØRE
Adv. Anna Hovgaard Dam Anonymiseret
                mod
Adv. Frida Patursson (Besk.) Anonymiseret
Retten i Færøernes ret (BS 1604/2017): Afg. af 11/01-2019
Familieretsankesag
Familieret, børn
Landsdommerne : Ulla Langholz, Olaf Tingleff og Carsten Kristian Vollmer.

  7. afd. kl. 09:30
25. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-56-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Niels Carstensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-8)
                mod
Adv. Anne-Marie C. Graah (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-9655/2018): Afg. af 21/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 291
strfl. § 244, stk. 1
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Jacob Waage og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  8. afd. kl. 11:00
25. marts 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-3326-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-233)
                mod
Adv. Bendte Vassard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-6689/2017): Afg. af 07/11-2018
Strafudmålingsankesag
fl. § 117 a, stk. 2, nr. 2
fl. § 118
Landsdommerne : Frosell, Annette Dam Ryt-Hansen og Lars Larsen Lihme (kst.).

  8. afd. kl. 13:00
25. marts 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-3572-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-132)
                mod
Adv. Mariann Jørn Hansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-4075/2018): Afg. af 15/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
dyreværnsloven
strfl. § 123
Landsdommerne : Frosell, Annette Dam Ryt-Hansen og Lars Larsen Lihme (kst.).

  11. afd. kl. 09:30
25. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-2542-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Claus Vilhelm Seidelin-Prip Karin Bille Jacobsen
                mod
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov Nordsjællands Krisecenter u/k
advokat Esben Skjernov v/kurator
Retten i Hillerød (BS 43-503/2016): Afg. af 14/11-2017
Civil ankesag mellem private parter
Ansættelses- og arbejdsret, løn
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Peter Thønnings og Martin Hall (kst.).

  12. afd. kl.
25. marts 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Odense
S-3739-18   Straffekæresag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Retten i Svendborg (11-2278/2018): Afg. af 04/12-2018
Straffekæresag
generhvervelse af førerret
Landsdommerne : Bloch Andersen, Jacob Waage og Bo Bundgaard Rasmussen (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
25. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-3327-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-79)
                mod
Adv. Bjørn Elmquist (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (10-2745/2018): Afg. af 09/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 2, jf. § 225
strfl. § 232, jf. § 89
Landsdommerne : John Mosegaard, Malou Kragh Halling og Nina Boserup (kst.).

  15. afd. kl. 13:00
25. marts 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-3560-18   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400308-198)
                mod
Adv. Andreas Peter Bruun (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (5-8893/2018): Afg. af 27/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 293 a
fl. § 117
knivloven
Landsdommerne : Joachim Kromann, Anne Thalbitzer og Martin Nyvang (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
25. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-3381-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-115)
                mod
Adv. Flemming Wahren Anonymiseret
Retten i Roskilde (3A-2533/2018): Afg. af 13/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 281, nr. 1
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).

  20. afd. kl. 13:00
25. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-2696-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-253)
                mod
Adv. Flemming Boye (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (173/2018): Afg. af 10/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
25. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-1884-18   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-196)
                mod
Adv. Peter la Cour (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-1627/2018): Afg. af 20/06-2018
Udmålingsankesag
fyrværkeribekendtgørelsen
Landsdommerne : Julie Skat Rørdam, Mohammad Ahsan og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  21. afd. kl. 13:00
25. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42
S-3439-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Line Precht Rosberg
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-82)
                mod
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (9-3578/2018): Afg. af 19/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 222, stk. 1
Landsdommerne : Julie Skat Rørdam, Mohammad Ahsan og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
25. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
B-1390-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Kim Trenskow FS Finans III A/S
                mod
Adv. Søren Lundsgaard 1) Niels Erik Nielsen
Adv. Thomas Bøgelund Norvold (Besk.) 2) Villy Rasmussen
Adv. Michael Amstrup (Besk.) 3) Henrik Zimino
Adv. Asger Tue Pedersen 4) John Kim Skafte
- 5) Anne Toxværd
Adv. Dan B. Larsen (Besk.) 6) Kent Villadsen Madsen
Adv. Philip Søren Thorsen (Besk.) 7) Carsten Dan Ehlers
- 8) Henrik Ole Håkonsson
- 9) Jesper Michael Buster Reinhardt
Adv. Lars Kjeldsen (Besk.) m.fl.
Retten i Lyngby (BS 159-509/2013): Afg. af 12/06-2017
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag
Landsdommerne : Michael Kistrup, Katja Høegh og Julie Arnth Jørgensen.


Listen indeholder 18 retsmøder.           (AJE)