Østre Landsret - Retsliste for mandag den 24. juni 2019
Listen er fremstillet den 17. juni 2019, kl. 09:01 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:30
24. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-951-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Michala E. Christgau
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-77)
                mod
Adv. Lars Urup (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (2422/2019): Afg. af 27/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
strfl. § 291, stk. 1
-

  4. afd. kl. 09:30
24. juni 2019 - Votering - Bredgade 59
S-3495-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-370)
                mod
Adv. Martin Simonsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-1226/2018): Afg. af 26/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 2, jf. § 225
strfl. § 235, stk. 2
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Lene Jensen og Nina Boserup (kst.).

  5. afd. kl. 09:30
24. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2710-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-139)
                mod
Adv. Jane Ranum (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (10799/2017): Afg. af 10/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276
-

  7. afd. kl. 09:30
24. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1926-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 122
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Jacob Waage.

  11. afd. kl. 09:30
24. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3211-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrich Thomsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-109)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (6045/2018): Afg. af 30/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 121
-

  12. afd. kl. 11:00
24. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-3406-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Daniel Dokkedahl
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400305-61)
                mod
Adv. Linda Saugmann Christensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R3-1927/2018): Afg. af 14/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 124, stk. 1
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Morten Lange (kst.).

  13. afd. kl. 13:00
24. juni 2019 - Votering - Bredgade 42
B-738-18   Ankesag - privat straffesag
Adv. Claus Tolstrup 1) Gitte Thomsen
- 2) Bent Thomsen
- 3) Pia Skafte
- 4) Anna Hansen
- 5) Kurt Petersen
- 6) Jytte Knudsen
- 7) Vera Andersen
- 8) Bent Jensen
- 9) Lis Kryger
- m.fl.
                mod
Adv. Karina Dolmer Hansen Bellingelunden ApS
Retten i Odense (BS 10-832/2017): Afg. af 17/04-2018
Ankesag - privat straffesag
Leje, rettigheder
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Louise Christophersen (kst.).

  13. afd. kl. 13:00
24. juni 2019 - Votering - Bredgade 42
B-1214-18   Ankesag - privat straffesag
Adv. Karina Dolmer Hansen Bellingelunden ApS
                mod
Adv. Claus Tolstrup 1) Bent Erik Thomsen
- 2) Anna Kirstine Fredberg Hansen
- 3) Pia Skafte
- 4) Kurt Byrgesen Petersen
- 5) Jytte Gertrud Knudsen
- 6) Vera Andersen
- 7) Bent Thorkild Jensen
- 8) Lis Kryger
- 9) Ruth Andreasen
- m.fl.
Retten i Odense (BS 10-841/2017): Afg. af 17/04-2018
Ankesag - privat straffesag
Leje, rettigheder
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Louise Christophersen (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
24. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-209-18   Civil småsag
Adv. Andreas Kærsgaard Mylin Yuksel Turntech A/S under konkurs v/
kurator advokat Andreas Kærsgaard Mylin
                mod
Adv. Peter Scheibel 1) Mark Mandrup Holcchakier
- 2) Morten Bengtsson
Retten i Helsingør (BS 3B-253/2017): Afg. af 03/01-2018
Civil småsag
-

  18. afd. kl. 09:30
24. juni 2019 - Votering - Bredgade 59
B-1407-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Håkun Djurhuus DSV Transport A/S
                mod
Adv. Stig Grønbæk Jensen 1) Miljø- og Fødevareklagenævnet
- 2) Miljø- og Fødevareministeriet v/
-    Miljøstyrelsen
Retten i Roskilde (BS 1A-125/2016): Afg. af 31/05-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Forvaltningsret
Landsdommerne : Ulla Staal, Bodil Dalgaard Hammer og Søren Seerup (kst.).

  20. afd. kl. 11:00
24. juni 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-327-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-15)
                mod
Adv. Ole Bjørn Christensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-52/2019): Afg. af 22/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1, jf. tildels § 21
Landsdommerne : Christian Wenzel (kst.), Ib Hounsgaard Trabjerg og Henrik Bitsch.

  20. afd. kl. 13:00
24. juni 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-281-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-16)
                mod
Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-5214/2018): Afg. af 15/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, stk. 1
Landsdommerne : Christian Wenzel (kst.), Ib Hounsgaard Trabjerg og Henrik Bitsch.

  21. afd. kl. 09:30
24. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
B-1300-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Martin Holm Land Handels og ejendomsfirma v/
Flemming Strøbæk
                mod
Adv. Henrik Krebs Schack Granell Murer v/
Schack Granell
Retten i Næstved (BS 15-1557/2016): Afg. af 09/10-2018
Civil ankesag mellem private parter
Aftale
-


Listen indeholder 13 retsmøder.           (FM)