Østre Landsret - Retsliste for mandag den 24. februar 2020
Listen er fremstillet den 21. februar 2020, kl. 08:24 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
24. februar 2020 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 9
S-1549-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-115)
                mod
Adv. Jane Ranum (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. David Francis Lublin (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten i Næstved (10406/2018): Afg. af 16/05-2019
Nævningesag
Strfl. § 252, stk. 1, jf. § 81 b
Strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3
våbenloven
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Morten Christensen og Nina Fischer Rønde (kst.).

  3. afd. kl. 09:00
24. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2003-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-143)
                mod
Adv. Hanne Reumert (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-915/2019): Afg. af 27/06-2019
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  3. afd. kl. 09:00
24. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2929-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-339)
                mod
Adv. Anders Trøck-Kronberg (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-915/2019): Afg. af 02/10-2019
Nævningesag
strfl. § 244, stk. 1
strfl. § 245, jf. § 23
knivloven
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  4. afd. kl. 09:30
24. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-959-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-140036-80)
                mod
Adv. Klaus Søborg Jørgensen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Michael Alstrup Kristensen 2) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-661/2019): Afg. af 22/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Lene Jensen, Inge Neergaard Jessen og Mette Damgaard (kst.).

  8. afd. kl. 10:30
24. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1734-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Constantin Kjelsmark
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400314-2)
                mod
Adv. Mikkel Holm Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-22934/2018): Afg. af 23/05-2019
Bevisankesag
toldloven
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Julie Skat Rørdam.

  8. afd. kl. 13:00
24. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-776-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Constantin Kjelsmark
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-35)
                mod
Adv. Simon Bernard Clark (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-64/2018): Afg. af 27/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Julie Skat Rørdam.

  9. afd. kl. 09:00
24. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 1
S-1075-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-122)
                mod
Adv. Peter Kragh (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Eske Hald (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Berit Ernst (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Christina Schønsted (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 8) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 9) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-3481/2018): Afg. af 04/04-2019
Nævningesag
udvisning
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 244
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Louise Saul og Jacob Waage.

  15. afd. kl. 09:00
24. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-985-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-111)
                mod
Adv. Mette Grith Stage (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (5373/2018): Afg. af 29/03-2019
Nævningesag
lov om euforiserende stoffer
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt.
lov om forbud mod visse dopingmidler
Landsdommerne : Ole Græsbøll Olesen, Bodil Dalgaard Hammer og Martin Hall (kst.).

  15. afd. kl. 09:00
24. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-2755-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-203)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (1886/2019): Afg. af 13/09-2019
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21, jf, § 81 a, stk. 2
Landsdommerne : Ole Græsbøll Olesen, Bodil Dalgaard Hammer og Martin Hall (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
24. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-301-19   Bevisankesag
Statsadv. i og International Kriminalitet
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-76141-00007-16)
                mod
Adv. Christian Laubjerg (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (10A-1904/2018): Afg. af 24/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 172, stk. 2, jf. § 171
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 279
momsloven
Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Peter Mortensen.

  18. afd. kl. 09:30
24. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1909-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Lene Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400304-2)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-4202/2019): Afg. af 21/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 215, stk. 1, jf. § 261, stk. 2
strfl. § 266
udvisning
Landsdommerne : Katja Høegh, Ulla Staal og Christian Wenzel (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
24. februar 2020 - Votering - Bredgade 42
S-477-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400301-17)
                mod
Adv. Lars Kjeldsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-6843/2018): Afg. af 25/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 152, stk. 2, jf. stk. 1
konfiskation
-

  22. afd. kl. 09:30
24. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-3015-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-133)
                mod
Adv. Erbil Gøkhan Edge Kaya (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-21975/2019): Afg. af 10/10-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
strfl. § 290, stk. 1
strfl. § 252
Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Gitte Holm Bagge (kst.).

  23. afd. kl. 13:00
24. februar 2020 - Hovedforhandling - Odense
S-3797-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400307-43)
                mod
Adv. Nis Stemann Knudsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (11-7871/2019): Afg. af 16/12-2019
Bevisankesag
strfl. § 264
strfl. § 232
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Uffe Habekost Sørensen (kst.).


Listen indeholder 14 retsmøder.           (AJE)