Østre Landsret - Retsliste for mandag den 23. september 2019
Listen er fremstillet den 18. september 2019, kl. 08:29 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  1. afd. kl. 10:30

23. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

B-402-19   Civil ankesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Adv. Claus Allan Bonnez

Anonymiseret

 

              mod

ø

Anonymiseret

Retten i Odense (BS 11-1171/2015): Afg. af 26/04-2019
Civil ankesag
Forvaltningsret, prøvelse

Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Malene Stage Christensen (kst.).

  1. afd. kl. 10:30

23. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

B-412-19   Civil ankesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Adv. Claus Allan Bonnez

Anonymiseret

 

              mod

ø

Anonymiseret

Retten i Odense (BS 11-2042/2015): Afg. af 26/04-2019
Civil ankesag
Forvaltningsret, prøvelse

Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Malene Stage Christensen (kst.).

  2. afd. kl. 09:30

23. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-1080-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
senioranklager Emil Folker

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-30)

 

              mod

Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Næstved (2305/2019): Afg. af 04/04-2019
Bevisankesag
strfl
. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl
. § 225, jf. § 216, stk. 1

Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Gitte Holm Bagge (kst.).

  3. afd. kl. 09:30

23. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-622-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Michala E. Christgau

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-15)

 

              mod

Adv. Kristina Marstrand (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Lyngby (1-291/2019): Afg. af 08/02-2019
Bevisankesag
strfl
. § 216, stk. 2, jf. § 225
strfl
. § 232

Landsdommerne : Ejler Bruun, Bodil Dalgaard Hammer og Mohammad Ahsan.

  7. afd. kl. 13:00

23. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense

S-1017-19   Nævningesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400305-25)

 

              mod

Adv. Bjarne Rasmussen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Vilhelm Dickmeiss (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. Anne Vilslev Petersen (Besk.)

3) Anonymiseret

Adv. Andreas Peter Bruun (Besk.)

4) Anonymiseret

Retten i Odense (1-6862/2018): Afg. af 28/03-2019
Nævningesag
strfl
. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl
. § 225 m.v.

Landsdommerne : Tine Vuust, Finn Morten Andersen og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  8. afd. kl. 13:00

23. september 2019 - Hovedforhandling - Odense

S-1544-19   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-155)

 

              mod

Adv. Klaus Ewald (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Svendborg (R7-1280/2019): Afg. af 16/05-2019
Bevisankesag
strfl
. § 244, jf. § 247, stk. 1

Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Louise Pansa Lauemøller (kst.).

  9. afd. kl. 09:30

23. september 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 9

S-22-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400310-1)

 

              mod

Adv. Finn Bachmann (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 3-16773/2018): Afg. af 19/12-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
færdselsloven
ordensbekendtgørelsen

Landsdommerne : Janni Christoffersen, Kim Holst og Katja Haack Nielsen (kst.).

  11. afd. kl. 09:30

23. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-809-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-30)

 

              mod

Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Næstved (10236/2018): Afg. af 14/03-2019
Bevisankesag
strfl
. § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt.
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Ole Dybdahl, Katja Høegh og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  11. afd. kl. 10:00

23. september 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59

B-3028-16   Andre forv.sag(myndighøv)

Adv. John Kahlke

Benedict James Clifford

 

              mod

Adv. Esben Lyshøj Jensen

Skatteministeriet

Københavns Byret (BS 44C-1375/2015): Afg. af 01/12-2016
Andre forv.sag(myndighøv)
Skatteret, fysiske personer

Landsdommerne : Ole Dybdahl, Katja Høegh og Tine Egelund Thomsen.

  12. afd. kl. 09:30

23. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A

S-3686-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-187)

 

              mod

Adv. Helle Kaad Iversen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Holbæk (60-2656/2017): Afg. af 23/11-2018
Bevisankesag
STRFL. § 276, jf. 285, stk. 1

Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Bloch Andersen og Morten Lange (kst.).

  18. afd. kl. 09:30

23. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

B-294-18   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Morten Samuelsson

Jeffrey Galmond

 

              mod

Adv. Søren Horsbøl Jensen

Skatteministeriet

Københavns Byret (BS 36A-3927/2015): Afg. af 22/01-2018
Civil ankesag mellem private parter
Selskabsret

Landsdommerne : Ulla Staal, Lone Dahl Frandsen og Jacob Waage.

  20. afd. kl. 09:30

23. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal D

S-303-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Stephen W. Pedersen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-11)

 

              mod

Adv. Finn Walther Petersen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Næstved (9641/2017): Afg. af 18/01-2018
Bevisankesag
strfl
. § 191, stk. 2, jf. § 1, 1. pkt.

Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Christian Wenzel (kst.).

  22. afd. kl. 09:30

23. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal C

B-200-16   Civil 1. instanssag

Adv. Eduardo Panzeri Vistisen

Mikael Wassmann

 

              mod

Adv. Bodil Marie Søes Petersen

Skatteministeriet

Civil 1. instanssag
Skatteret, fysiske personer

Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Louise Christophersen (kst.).

  24. afd. kl. 09:00

23. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 3

S-3487-18   Nævningesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-84)

 

              mod

Adv. Kristian Mølgaard (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Roskilde (9-3570/2018): Afg. af 23/11-2018
Nævningesag
strfl
. § 181, stk. 1
strfl
. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl
. § 225

Landsdommerne : Thomas Lohse, Steen Mejer og Martin Nyvang (kst.).


Sager fra portalen    

4. afd. kl. 09:30

23. september 2019 – Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-1679/2019-OLR   Civil ankesag

Adv. Michael Thiesen

Bendt Wladimir M. O. Kristiansen

 

              Mod

Adv. Jesper Studsgaard

Merkur Andelskasse

Retten i Glostrup (BS-6080/2018) Afg. af 4/1-2019

Gyldighed af kaution

Landsdommerne:

 

10. afd. kl. 09:30

23. september 2019 – Mundtlig forhandling – Bredgade 59

BS-9641/2018-OLR   Civil kæresag

Adv. Erik Kjær-Hansen

DK Hostmaster A/S

 

              Mod

Adv. Michael Hertz

AK Techotel A/S

Københavns Byret (BS-3933/2018) Afg. af 20/2-2018

Blokering af brugsret til domænenavn

Landsdommerne:

 

13. afd. kl. 09:30

23. september 2019 – Mundtlig forhandling – Bredgade 42, Retssal #

BS-51202/2018-OLR   Civil kæresag

Adv. Daniel Barry

Nissan Nordic Europe OY

 

              Mod

Adv. Peter Jakobsen

Daugaard Biler A/S

Sø- og Handelsretten (BS-9689/2017) Afg. af 20/3-2018

Ophævelse af aftaleforhold

Landsdommerne:

 

 

 

Listen indeholder 14 retsmøder.           (FM)