Østre Landsret - Retsliste for mandag den 21. oktober 2019
Listen er fremstillet den 21. oktober 2019, kl. 09:51 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  0. afd. kl. 09:30
21. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2553-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-189)
                mod
Adv. Michael Harms Anonymiseret
Retten i Roskilde (11A-2768/2019): Afg. af 16/08-2019
Bevisankesag
fl. § 117
-

  1. afd. kl. 09:00
21. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-418-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-11)
                mod
Adv. Helle Kaad Iversen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-6790/2018): Afg. af 01/02-2019
Nævningesag
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Malene Stage Christensen (kst.).

  4. afd. kl. 09:30
21. oktober 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 18
S-266-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Annemarie Dybdal Christensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400314-1)
                mod
Adv. Bjarne Damm Johansen Anonymiseret
Retten i Roskilde (18A-6887/2017): Afg. af 10/01-2019
Bevisankesag
lov om sikkerhed
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Lene Jensen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  4. afd. kl. 13:00
21. oktober 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 18
S-462-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Annemarie Dybdal Christensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-44)
                mod
Adv. Torben Koch Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (10771/2016): Afg. af 09/10-2018
Bevisankesag
fl. § 118
Landsdommerne : Lene Jensen, Inge Neergaard Jessen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  5. afd. kl. 09:30
21. oktober 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 7
S-1725-18   Bevisankesag
Statsadv. i og International Kriminalitet
v/
Senioranklager Andreas Myllerup Laursen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-76113-02-15)
                mod
Adv. Hanne Rahbæk (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Arvid Andersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-15525/2017): Afg. af 11/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 280, nr. 2
strfl. § 286, stk. 2
strfl. § 283, stk. 1, nr. 3
Landsdommerne : Carsten Kristian Vollmer, Ulla Langholz og Julie Skat Rørdam.

  8. afd. kl. 09:30
21. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-208-12   Civil 1. instanssag
Adv. Erik Kjær-Hansen Sølco 2 ApS
                mod
Adv. Søren Lundsgaard KPMG Interessentskabet af 1. januar 2001
Civil 1. instanssag
Erstatning, ansvarsgrundlag
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Louise Pansa Lauemøller (kst.).

  8. afd. kl. 10:00
21. oktober 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
S-2437-19   Straffekæresag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-16701/2019): Afg. af 14/08-2019
Straffekæresag
anbringelse
foranstaltning
Landsdommerne : Frosell, Carsten Kristian Vollmer og Louise Pansa Lauemøller (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
21. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-436-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Nana Kryger la Cour
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-12)
                mod
Adv. Mikkel Holsteen Cramer (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-3971/2018): Afg. af 04/02-2019
Nævningesag
strfl. § 216, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Louise Saul, Gitte Rubæk Pedersen og Martin Nyvang (kst.).

  10. afd. kl. 09:30
21. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-149-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Mette Vestergaard Huss (Besk.) Leonor Diaz Godoy
                mod
Adv. Peter Christian Kierkegaard 1) Martin Spandet
- 2) Quid Pro Quo ApS
Københavns Byret (BS 42B-6269/2014): Afg. af 09/01-2018
Civil ankesag mellem private parter
Immaterialret
Landsdommerne : John Mosegaard, Julie Arnth Jørgensen og Niels Fenger.

  12. afd. kl. 13:00
21. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-319-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400310-4)
                mod
Adv. Mikkel Holm Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (10404/2018): Afg. af 28/01-2019
Bevisankesag
lov om tilhold
Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Bloch Andersen og Christian Wenzel (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
21. oktober 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 4
S-1227-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Janus Kærgaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-34)
                mod
Adv. Glenn Verding Hein (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-6422/2019): Afg. af 11/04-2019
Bevisankesag
knivloven
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
21. oktober 2019 - Votering - Bredgade 59
B-294-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Morten Samuelsson Jeffrey Galmond
                mod
Adv. Søren Horsbøl Jensen Skatteministeriet
Københavns Byret (BS 36A-3927/2015): Afg. af 22/01-2018
Civil ankesag mellem private parter
Selskabsret
Landsdommerne : Ulla Staal, Lone Dahl Frandsen og Jacob Waage.

  22. afd. kl. 09:30
21. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-414-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-34)
                mod
Adv. Eddie Omar Rosenberg Khawaja Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (10569/2018): Afg. af 29/01-2019
Bevisankesag
udlændingelovens § 59b
Landsdommerne : Tine Vuust, Mette Lyster Knudsen og Louise Christophersen (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
21. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-872-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-92)
                mod
Adv. Carsten Halle (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-918/2019): Afg. af 15/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 235, stk. 1
Landsdommerne : Thomas Lohse, Steen Mejer og Johan Busse (kst.).


Listen indeholder 14 retsmøder.           (FM)