Østre Landsret - Retsliste for mandag den 20. maj 2019
Listen er fremstillet den 20. maj 2019, kl. 09:41 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:30
20. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1955-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-92)
                mod
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-12427/2017): Afg. af 22/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 299 b
varemærkeloven
strfl. § 279, jf. § 286, stk. 2
Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  3. afd. kl. 09:00
20. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 3
S-1259-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-134)
                mod
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (6510/2017): Afg. af 26/04-2018
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 23
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Lars Larsen Lihme (kst.).

  4. afd. kl. 13:00
20. maj 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 4
S-534-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Aagaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-51)
                mod
Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-1374/2019): Afg. af 11/02-2019
Bevisankesag
straffuldbyrdelse
Landsdommerne : Lene Jensen, Jan Uffe Rasmussen og Nina Boserup (kst.).

  5. afd. kl. 09:30
20. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3564-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Uhl Pedersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-339)
                mod
Adv. Anders Boelskifte (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-23700/2018): Afg. af 27/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 2
strfl. § 252, stk. 1
færdselsloven
Landsdommerne : Olaf Tingleff, Ulla Langholz og Carsten Kristian Vollmer.

  5. afd. kl. 14:30
20. maj 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 5
S-385-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-39)
                mod
Adv. Karl Kristian Madsen (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (8616/2017): Afg. af 25/01-2019
Bevisankesag
fl. § 117
Landsdommerne : Olaf Tingleff, Ulla Langholz og Carsten Kristian Vollmer.

  8. afd. kl. 09:30
20. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-677-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Anders Lindqvist AF Hansen Constructions ApS
                mod
Adv. Henrik Roslev Østergaard 1) Malene Holm
- 2) Peter Frølund Møller
Københavns Byret (BS 39B-4240/2016): Afg. af 13/04-2018
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  8. afd. kl. 09:30
20. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-678-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Klaus Lunøe Arkitekter & Co Aps
                mod
Adv. Henrik Roslev Østergaard 1) Malene Holm
- 2) Peter Frølund Møller
Københavns Byret (BS 39B-1607/2017): Afg. af 13/04-2018
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  8. afd. kl. 10:00
20. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-573-18   Ankesag - privat straffesag
Adv. Henrik Karl Nielsen Jan Aage Jeppesen
                mod
Adv. Karoly Laszlo Nemeth 1) Bent Jensen
Adv. Martin Dahl Pedersen 2) Gyldendal Nordisk Forlag A/S
Københavns Byret (BS 1A-3943/2014): Afg. af 05/03-2018
Ankesag - privat straffesag
Injuriesøgsmål
Landsdommer : Frosell

  9. afd. kl. 13:00
20. maj 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-660-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400308-38)
                mod
Adv. Andreas Peter Bruun (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (2-10323/2018): Afg. af 19/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 288, stk. 1, nr. 2
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276 a, jf. til dels § 21
strfl. § 119, stk. 3
Landsdommerne : Louise Saul, Kim Holst og Berit Holmelund (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
20. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-306-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-8)
                mod
Adv. Søren Bech (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-16331/2018): Afg. af 25/01-2019
Bevisankesag
Strfl. § 225, jf. § 216, stk. 2
strfl. § 232, 2. led
strfl. § 235, stk. 2
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Bo Bundgaard Rasmussen (kst.).

  15. afd. kl. 13:00
20. maj 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-233-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400303-5)
                mod
Adv. Vilhelm Dickmeiss (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jan Hollmén Olesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Odense (2-9251/218): Afg. af 15/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 266
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276 a, jf. til dels § 21
våbenloven
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Joachim Kromann og Martin Nyvang (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
20. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
B-210-16   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Asmus Lundbæk Deleuran (Prøve) Ejendomsselskabet af 1. marts 2006 P/S
                mod
Adv. Michael Gjedde-Nielsen 1) Herlev Almennyttige Boligselskab
- 2) Herlev Boligselskab
- 3) Boligforeningen 3B
Retten i Glostrup (BS 10B-3792/2013): Afg. af 15/01-2016
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, indgåelse
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Katja Haack Nielsen (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
20. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-1567-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400307-17)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Martin Andersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Nima Nabipour 3) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson 4) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-24257/2017): Afg. af 18/05-2018
Bevisankesag
strfl. § 261, stk. 2, jf. stk. 1
strfl. § 281, stk. 1, nr. 1
strfl. § 286
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
20. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal F
B-2019-17   Civil småsag
Adv. Eva Tofteberg Persson Johan Fugmann
                mod
Adv. Aage Krogh 1) British Airways PLC
Adv. Anders K. Worsøe 2) Iberia S.A.
Københavns Byret (BS 50S-1324/2015): Afg. af 15/05-2017
Civil småsag
Køb, mangler
Landsdommerne : Thomas Lohse, Karsten Bo Knudsen og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).


Listen indeholder 14 retsmøder.           (AJE)