Østre Landsret - Retsliste for mandag den 19. august 2019
Listen er fremstillet den 16. august 2019, kl. 12:36 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  2. afd. kl. 09:30

19. august 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 2

S-3768-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-144)

 

              mod

Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-10263/2017): Afg. af 10/12-2018
Bevisankesag
strfl
. § 191, stk. 1, 1. pkt.
lov om euforiserende stoffer
lægemiddelloven

Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Gitte Holm Bagge (kst.).

  2. afd. kl. 13:00

19. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-3470-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-250)

 

              mod

Adv. Ulrik Møller (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-5952/2018): Afg. af 21/11-2018
Bevisankesag
fl. § 117

Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Gitte Holm Bagge (kst.).

  3. afd. kl. 09:30

19. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-3670-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-345)

 

              mod

Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Lone Damgaard (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. Berit Ernst (Besk.)

3) Anonymiseret

Adv. Gitte Juul Jensen (Besk.)

4) Anonymiseret

Adv. Kristian Qvist Krüger (Besk.)

5) Anonymiseret

Adv. Casper Andreasen (Besk.)

6) Anonymiseret

Adv. Anders Nemeth (Besk.)

7) Anonymiseret

Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.)

8) Anonymiseret

Retten i Helsingør (1-2029/2018): Afg. af 20/12-2018
Bevisankesag
strfl
. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1
udvisning
strfl
. § 119, stk. 1

Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Martin Hall (kst.).

  5. afd. kl. 09:00

19. august 2019 - Hovedforhandling - Færøernes ret

S-3218-18   Bevisankesag

Politimesteren på Færøerne
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. )

 

              mod

Adv. Jens Andrias Vinther (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Færøernes ret (1-241/2018): Afg. af 16/10-2018
Bevisankesag
strfl
. § 266

Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  5. afd. kl. 13:30

19. august 2019 - Hovedforhandling - Færøernes ret

S-1715-19   Bevisankesag

Politimesteren på Færøerne
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. 5600-73241-00067-18)

 

              mod

Adv. Jogvan Pall M. Lassen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Færøernes ret (1-482/2018): Afg. af 29/05-2019
Bevisankesag
strfl
. § 244, jf. § 247, stk. 1

Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  8. afd. kl. 09:30

19. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-1388-19   Strafudmålingsankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-109)

 

              mod

Adv. Jacob Kiil (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 3-8663/2019): Afg. af 07/05-2019
Strafudmålingsankesag
strfl
. § 244, jf. § 247, stk. 1

Landsdommerne : Frosell, Bo Østergaard og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  9. afd. kl. 09:00

19. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-3501-18   Nævningesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-369)

 

              mod

Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Niels Christian Strauss (Besk.)

2) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-7612/2018): Afg. af 26/11-2018
Nævningesag
strfl
. § 252, stk. 1
udvisning
strfl
. § 192 a, stk. 1, nr. 1

Landsdommerne : Louise Saul, Julie Arnth Jørgensen og Katja Haack Nielsen (kst.).

  13. afd. kl. 09:30

19. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B

S-3161-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Mia Østergaard

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-164)

 

              mod

Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Finn Walther Petersen (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. Sten Balslev (Besk.)

3) Anonymiseret

Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.)

4) Anonymiseret

Retten i Roskilde (9-1551/2018): Afg. af 25/10-2018
Bevisankesag
strfl
. § 279, jf. § 286, stk. 2
våbenloven
strfl
. § 290, stk. 1

Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Lars Larsen Lihme (kst.).

  13. afd. kl. 09:30

19. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B

S-52-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-6)

 

              mod

Adv. Henrik Dupont Jørgensen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Roskilde (9-1551/2018): Afg. af 25/10-2018
Bevisankesag
strfl
. § 286, stk. 2, jf. § 279
strfl
. § 290, stk. 1
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Lars Larsen Lihme (kst.).

  17. afd. kl. 10:00

19. august 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59

S-3511-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400322-72)

 

              mod

Adv. Nils-Erik Norsker (Besk.)

Anonymiseret
-

Københavns Byret (4-13251/2018): Afg. af 14/11-2018
Bevisankesag
knivloven

-

  18. afd. kl. 13:00

19. august 2019 - Hovedforhandling - Odense

S-803-19   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400301-35)

 

              mod

Adv. Henrik Stagetorn (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Svendborg (R9-2852/2018): Afg. af 22/02-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
strfl
. § 119, stk. 1
strfl
. § 124, stk. 4

Landsdommerne : Ulla Staal, Katja Høegh og Jacob Waage.

  19. afd. kl. 11:00

19. august 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster

S-1313-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-91)

 

              mod

Adv. Jørgen Thomsen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-5335/2018): Afg. af 01/04-2019
Bevisankesag
fl.

Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Mosegaard (kst.).

  19. afd. kl. 13:00

19. august 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster

S-553-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-44)

 

              mod

Adv. Jørgen Thomsen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Jeppe Søndergaard (Besk.)

2) Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-5590/2018): Afg. af 07/02-2019
Bevisankesag
strfl
. § 266

Landsdommerne : Nikolaj Aarø-Hansen, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Mosegaard (kst.).

  21. afd. kl. 09:30

19. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C

S-3611-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-342)

 

              mod

Adv. Peter Trudsø (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Helsingør (10-3477/2018): Afg. af 04/12-2018
Bevisankesag
strfl
. § 237

Landsdommerne : Henrik Gam, Ib Hounsgaard Trabjerg og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).

  24. afd. kl. 09:30

19. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42

S-31-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400322-79)

 

              mod

Adv. Anders Boelskifte (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 3-9225/2018): Afg. af 10/12-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
ordensbekendtgørelsen

Landsdommerne : Steen Mejer, Thomas Lohse og Martin Nyvang (kst.).

  24. afd. kl. 13:00

19. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42

S-3127-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-296)

 

              mod

Adv. Thomas Fogt (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Roskilde (4A-2311/2017): Afg. af 10/10-2018
Bevisankesag
strfl
. § 244

Landsdommerne : Steen Mejer, Thomas Lohse og Martin Nyvang (kst.).


Sager fra portalen

7. afd. kl. 09:30

19. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-17422/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Karin Svenningsen

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Sonja Toft (besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (BS-48390/2018-GLO): Afg. af 3/4-2019

Familieretsankesag
Familieret, børn

Landsdommerne:

 

 

12. afd. kl. 09:30

19. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 42

BS-50295/2019-OLR   Civil ankesag

 

Adv. Henrik Hein

Sofia Tekle Otto

 

              Mod

Adv. Sverri Dahl (besk.)

Realkredit Danmark A/S

Københavns Byret (BS-10033/2017-KBH: Afg. af 23/11-201

Kautionsforpligtelse

Landsdommerne:

 

 

 

7. afd. kl. 13:00

19. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-23325/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Michael Kristensen (besk.)

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Susse Karen Fraaby

Anonymiseret

Retten i Holbæk (BS-15405/2018-HBK): Afg. af 13/5-2019

Familieretsankesag
Familieret, børn

Landsdommerne:

 

 

 

Listen indeholder 16 retsmøder.           (AJE)