Østre Landsret - Retsliste for mandag den 17. juni 2019
Listen er fremstillet den 17. juni 2019, kl. 08:26 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
17. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-197-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Nana Kryger la Cour
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-3)
                mod
Adv. Bjørn Elmquist (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-7782/2018): Afg. af 14/01-2019
Nævningesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Morten Christensen, Gitte Rubæk Pedersen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
17. juni 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 9
S-3553-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-330)
                mod
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-7170/2018): Afg. af 28/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
strfl. § 261, stk. 1
strfl. § 266
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Malou Kragh Halling og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  3. afd. kl. 09:00
17. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1346-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-143)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 5) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 93-19950/2017): Afg. af 04/05-2018
Nævningesag
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
våbenloven
udvisning
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Alex Puggaard.

  4. afd. kl. 09:30
17. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-3495-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-370)
                mod
Adv. Martin Simonsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-1226/2018): Afg. af 26/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 2, jf. § 225
strfl. § 235, stk. 2
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Lene Jensen og Nina Boserup (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
17. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1926-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 122
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Jacob Waage.

  8. afd. kl. 13:00
17. juni 2019 - Hovedforhandling - Bornholm
S-867-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-86)
                mod
Adv. Peter Vang Anonymiseret
Retten på Bornholm (1-87/2019): Afg. af 13/03-2019
Bevisankesag
lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
Landsdommerne : Frosell, Bo Østergaard og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  11. afd. kl. 09:30
17. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-890-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Rasmus Mangor Andersen 1) Erik Frederiksen
- 2) Robert Anker Onsberg
                mod
Adv. Poul Breum Petersen (Prøve) Morten Krøyer
Københavns Byret (BS 24A-1373/2015): Afg. af 07/04-2017
Civil ankesag mellem private parter
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Benedikte Holberg og Tine Egelund Thomsen.

  12. afd. kl. 11:00
17. juni 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-3406-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Daniel Dokkedahl
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400305-61)
                mod
Adv. Linda Saugmann Christensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R3-1927/2018): Afg. af 14/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 124, stk. 1
Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Morten Lange (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
17. juni 2019 - Mundtlig forhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-1563-19   Straffekæresag om fængsling e.a.
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Else Præstegaard (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (3781/2019): Afg. af 01/06-2019
Straffekæresag om fængsling e.a.
fortsat fængsling
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Louise Christophersen (kst.).

  13. afd. kl. 13:00
17. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-2872-18   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-296)
                mod
Adv. Susan Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (1830-2018): Afg. af 25/09-2018
Udmålingsankesag
fl. § 117 d
rpl. § 750
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Louise Christophersen (kst.).

  13. afd. kl. 14:00
17. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-3440-18   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-242)
                mod
Adv. Jacob Kiil Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-22618/2018): Afg. af 19/11-2018
Udmålingsankesag
fl. § 118
fl. § 117
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Louise Christophersen (kst.).

  14. afd. kl. 13:00
17. juni 2019 - Hovedforhandling - Albanigade 30, Odense
S-735-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-75)
                mod
Adv. Ole Bjørn Christensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (7-1187/2019): Afg. af 08/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
strfl. § 264, stk. 1
Landsdommerne : Rosenløv, Bo Bundgaard Rasmussen (kst.) og Nina Fischer Rønde (kst.).

  14. afd. kl. 15:00
17. juni 2019 - Hovedforhandling - Albanigade 30, Odense
S-804-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400308-43)
                mod
Adv. Ib Gorm Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (12-11230/2018): Afg. af 04/03-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 279 a
strfl. § 277
strfl. § 293 a, 2. pkt.
Landsdommerne : Rosenløv, Bo Bundgaard Rasmussen (kst.) og Nina Fischer Rønde (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
17. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-1407-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Håkun Djurhuus DSV Transport A/S
                mod
Adv. Stig Grønbæk Jensen 1) Miljø- og Fødevareklagenævnet
- 2) Miljø- og Fødevareministeriet v/
-    Miljøstyrelsen
Retten i Roskilde (BS 1A-125/2016): Afg. af 31/05-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Forvaltningsret
Landsdommerne : Ulla Staal, Bodil Dalgaard Hammer og Søren Seerup (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
17. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-3093-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Anna Ulrika Karlén
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-160)
                mod
Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen Anonymiseret
Københavns Byret (2-4687/2018): Afg. af 22/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 291, stk. 2
strfl. § 279, jf. § 21
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Christian Wenzel (kst.).

  21. afd. kl. 11:00
17. juni 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-455-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-40)
                mod
Adv. Anders Skaaning Mathiesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-3770/2018): Afg. af 01/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 232
strfl. § 124, stk. 1
Landsdommerne : Karen Hald, Julie Skat Rørdam og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
17. juni 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-2452-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-95)
                mod
Adv. Knud Vedelsby (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Mikael Skjødt (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-1484/2018): Afg. af 21/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. § 1, 1. pkt.
udvisning
Landsdommerne : M. Stassen, Louise Saul og Martin Nyvang (kst.).

  24. afd. kl. 10:00
17. juni 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-2019-17   Civil småsag
Adv. Eva Tofteberg Persson Johan Fugmann
                mod
Adv. Aage Krogh 1) British Airways PLC
Adv. Anders K. Worsøe 2) Iberia S.A.
Københavns Byret (BS 50S-1324/2015): Afg. af 15/05-2017
Civil småsag
Køb, mangler
-


Listen indeholder 18 retsmøder.           (FM)