Østre Landsret - Retsliste for mandag den 16. september 2019
Listen er fremstillet den 12. september 2019, kl. 13:54 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  2. afd. kl. 09:30

16. september 2019 - Votering - Bredgade 59

S-2698-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-135)

 

              mod

Adv. Anders Nemeth (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 3-26934/2017): Afg. af 10/09-2018
Bevisankesag
strfl
. § 279, jf. § 286, stk. 2
strfl
. § 171, jf. § 172

Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Gitte Holm Bagge (kst.).

  2. afd. kl. 10:00

16. september 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59

S-463-19   Udmålingsankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-45)

 

              mod

Adv. Esben Roslev (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Holbæk (60-2167/2018): Afg. af 05/02-2019
Udmålingsankesag
spirituskørsel
fl. § 117

Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Gitte Holm Bagge (kst.).

  4. afd. kl. 09:30

16. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-19-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-271)

 

              mod

Adv. Mads Kramme (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS-2-30909/2017): Afg. af 20/11-2018
Bevisankesag
fl. § 118

Landsdommerne : Lene Jensen, Ole Græsbøll Olesen (kst.) og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  4. afd. kl. 13:00

16. september 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 4

S-386-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400319-1)

 

              mod

Adv. Klaus Søborg Jørgensen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Holbæk (60-1533/2018): Afg. af 14/01-2019
Bevisankesag
arbejdsmiljøloven

Landsdommerne : Lene Jensen, Ole Græsbøll Olesen (kst.) og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  5. afd. kl. 09:30

16. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-3288-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-165)

 

              mod

Adv. Allan Lund Christensen (Besk.)

Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (1374/2018): Afg. af 23/10-2018
Bevisankesag
strfl
. § 276
strfl
. § 279
Strfl
. § 171, jf. § 172, jf. § 21

Landsdommerne : Michael Kistrup, Julie Skat Rørdam og Louise Christophersen (kst.).

  7. afd. kl. 09:00

16. september 2019 - Hovedforhandling - Odense

S-1017-19   Nævningesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400305-25)

 

              mod

Adv. Bjarne Rasmussen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Vilhelm Dickmeiss (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. Anne Vilslev Petersen (Besk.)

3) Anonymiseret

Adv. Andreas Peter Bruun (Besk.)

4) Anonymiseret

Retten i Odense (1-6862/2018): Afg. af 28/03-2019
Nævningesag
strfl
. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl
. § 225 m.v.

Landsdommerne : Tine Vuust, Finn Morten Andersen og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  9. afd. kl. 09:00

16. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-2741-18   Nævningesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-100)

 

              mod

Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-2763/2018): Afg. af 04/09-2018
Nævningesag
strfl
. § 192 a, stk. 1, nr. 1
udvisning
eksplosivstoffer

Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Louise Saul og Katja Haack Nielsen (kst.).

  12. afd. kl. 09:30

16. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42

S-3215-16   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
senioranklager Emil Folker

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400308-74)

 

              mod

Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Roskilde (9-8173/2015): Afg. af 26/02-2016
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Morten Lange (kst.).

  12. afd. kl. 09:30

16. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42

S-1769-17   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
senioranklager Emil Folker

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400308-60)

 

              mod

Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Lyngby (1-5500/2016): Afg. af 09/06-2017
Bevisankesag
strfl
. § 260, stk. 1, nr. 1
strfl
. § 261, stk. 2
strfl
. § 279 a

Landsdommerne : Bloch Andersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Morten Lange (kst.).

  17. afd. kl. 13:00

16. september 2019 - Hovedforhandling - Odense

S-664-19   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-66)

 

              mod

Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Morten Wosylus Kamp (Besk.)

2) Anonymiseret

Retten i Svendborg (R2-2357/2018): Afg. af 22/02-2019
Bevisankesag
strfl
. § 245, stk. 1, jf. 247, stk. 1
udvisning

Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  18. afd. kl. 09:30

16. september 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 18

S-831-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400307-3)

 

              mod

Adv. Carsten Fentz (Besk.)

Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (7861/2018): Afg. af 13/03-2019
Bevisankesag
knivloven
strfl
. § 266
udvisning

Landsdommerne : Ulla Staal, Katja Høegh og Jacob Waage.

  18. afd. kl. 13:00

16. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-1678-19   Strafudmålingsankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Janus Kærgaard

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-122)

 

              mod

Adv. Eigil Strand (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-4970/2019): Afg. af 23/05-2019
Strafudmålingsankesag
strfl
. § 244
strfl
. § 288
færdselsloven

Landsdommerne : Ulla Staal, Katja Høegh og Jacob Waage.

  20. afd. kl. 09:30

16. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D

S-1988-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-141)

 

              mod

Adv. Finn Bachmann (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-13264/2019): Afg. af 27/06-2019
Bevisankesag
strfl
. § 291, stk. 1
strfl
. § 244
udvisning

Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Christian Wenzel (kst.).

  21. afd. kl. 09:30

16. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C

S-3423-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Statsadvokat Karsten Hjorth

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-316)

 

              mod

Adv. Knud Vedelsby (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-8690/2018): Afg. af 08/11-2018
Bevisankesag
strfl
. § 244
udvisning
strfl
. § 266

Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Tine Egelund Thomsen.

  23. afd. kl. 11:00

16. september 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster

S-1432-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400313-7)

 

              mod

Adv. Lonnie Kromann Nielsen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-2741/2019): Afg. af 10/05-2019
Bevisankesag
udlændingelovens § 59b
udvisning

Landsdommerne : Gunst Andersen, Kåre Mønsted og Søren Seerup (kst.).

  24. afd. kl. 09:00

16. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 3

S-3487-18   Nævningesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-84)

 

              mod

Adv. Kristian Mølgaard (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Roskilde (9-3570/2018): Afg. af 23/11-2018
Nævningesag
strfl
. § 181, stk. 1
strfl
. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl
. § 225

Landsdommerne : Thomas Lohse, Steen Mejer og Martin Nyvang (kst.).

 


Sager fra portalen

1. afd. kl. 13:00

16. september 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-33560/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Kirsten Reimers-Lund

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Therése Kemp

Anonymiseret

Retten i Lyngby (BS-12099/2019): Afg. af 10/7-2019

Familieretssag

Familieret, børn

Landsdommerne:

 

3. afd. kl. 09:30

16. september 2019 – Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-42701/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Torben Alexander Rhodin

Bring Cargo International A/S

 

              Mod

Adv. Søren Bernhard Lindegaard

Vadeks Transport

Københavns Byret (BS-11362/2018): Afg. af 23/10-2018

Ansvarlig for skade i forbindelse med tyveri

Landsdommerne:

 

8. afd. kl. 09:30

16. september 2019 – Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-45978/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Martin Bondesen

Christian Holm

 

              Mod

Adv. Christian Jul Madsen

Uddannelsesforbundet

Retten i Holbæk (BS-9924/2017): Afg. af 20/6-2018

Betaling af kontingent

Landsdommerne:

 

10. afd. kl. 09:30

16. september 2019 –Votering – Bredgade 59

BS-37305/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Dan Terkildsen

Abyssus Marine Services AS

 

              Mod

Adv. Asser Rung-Hansen

Nordic Innovators P/S

Sø- og Handelsretten (BS-9721/2017): Afg. af 14/9-2018

Aftaler

Landsdommerne: Margit Stassen, Malou Kragh Halling og Joachim Kromann

 

11. afd. kl. 09:30

16. september 2019 – Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-35733/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Anders Lindqvist

Anna-Louise Wilk, CPH

 

              Mod

Adv. Anja Linde

Tøjproduktionslab v/ Charlotte Houlberg Thompson

Københavns Byret (BS-33849/2018): Afg. af 9/7-2018

Erstatning

Landsdommerne:

 

13. afd. kl. 09:30

16. september 2019 – Hovedforhandling – Bredgade 42, Retssal B

BS-4409/2019-OLR   Civil ankesag

Adv. Steen Fosvig

Gurli Kaaber Matthiasen

 

              Mod

Adv. Niels Nørgaard Rasmussen

Camilla Bak Nygaard

m.fl

Retten i Hillerød (BS-10180/2017): Afg. af 13/12-2018

Mangler ved køb af fast ejendom

Landsdommerne: John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Mette Lyster Knudsen

 

3. afd. kl. 13:00

16. september 2019 – Votering – Bredgade 59

BS-42701/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Torben Alexander Rhodin

Bring Cargo International A/S

 

              Mod

Adv. Søren Bernhard Lindegaard

Vadeks Transport

Københavns Byret (BS-11362/2018): Afg. af 23/10-2018

Ansvarlig for skade i forbindelse med tyveri

Landsdommerne:

 

8. afd. kl. 13:00

16. september 2019 – Votering – Bredgade 59

BS-45978/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Martin Bondesen

Christian Holm

 

              Mod

Adv. Christian Jul Madsen

Uddannelsesforbundet

Retten i Holbæk (BS-9924/2017): Afg. af 20/6-2018

Betaling af kontingent

Landsdommerne:

 

 

Listen indeholder 16 retsmøder.           (AJE)