Østre Landsret - Retsliste for mandag den 14. oktober 2019
Listen er fremstillet den 11. oktober 2019, kl. 07:52 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:30
14. oktober 2019 - Votering - Bredgade 59
S-2698-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-135)
                mod
Adv. Anders Nemeth (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-26934/2017): Afg. af 10/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 279, jf. § 286, stk. 2
strfl. § 171, jf. § 172
-

  4. afd. kl. 09:30
14. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-603-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-19)
                mod
Adv. Allan Vistisen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Thorkild Høyer (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Kåre Traberg Smidt (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Ole Schmidt (Besk.) 4) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-14860/2018): Afg. af 20/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 181, stk. 1, jf. § 21
udvisning
strfl. § 277
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Lene Jensen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
14. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-2034-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-145)
                mod
Adv. Rolf Lindegaard Gregersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 91-11347/2019): Afg. af 02/07-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
udvisning
konfiskation
Landsdommerne : Bloch Andersen, Kåre Mønsted og Steen Mejer.

  12. afd. kl. 13:00
14. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3509-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Maja Blomqust Severini
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400310-28)
                mod
Adv. Thomas Leif Philip (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-1680/2018): Afg. af 18/12-2017
Bevisankesag
Vilkårsovertrædelse
Landsdommerne : Bloch Andersen, Kåre Mønsted og Steen Mejer.

  14. afd. kl. 10:00
14. oktober 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Odense
S-2702-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400311-178)
                mod
Adv. Bjarne Rasmussen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (5-6251/2019): Afg. af 09/09-2019
Bevisankesag
fl. § 118
Landsdommerne : Rosenløv, Carsten Kristian Vollmer og Søren Schou Frandsen (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
14. oktober 2019 - Votering - Bredgade 59
B-2041-17   Civil 1. instanssag
Adv. Hans Severin Hansen Gentofte Kommune
                mod
Adv. Steffen Sværke SKAT
Civil 1. instanssag
Skatteret, dødsbo
Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
14. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-294-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Morten Samuelsson Jeffrey Galmond
                mod
Adv. Søren Horsbøl Jensen Skatteministeriet
Københavns Byret (BS 36A-3927/2015): Afg. af 22/01-2018
Civil ankesag mellem private parter
Selskabsret
Landsdommerne : Ulla Staal, Lone Dahl Frandsen og Jacob Waage.

  22. afd. kl. 09:30
14. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-1921-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400307-10)
                mod
Adv. Glenn Verding Hein (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-8093/2018): Afg. af 18/06-2019
Bevisankesag
knivloven
fl. § 117 a, stk. 2, nr. 1
fl. § 53, stk. 1
Landsdommerne : Michael Kistrup, Alex Puggaard og Louise Christophersen (kst.).


Listen indeholder 8 retsmøder.           (FM)