Østre Landsret - Retsliste for mandag den 13. maj 2019
Listen er fremstillet den 13. maj 2019, kl. 12:03 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
13. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3169-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-333)
                mod
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (1-4648/2018): Afg. af 25/10-2018
Nævningesag
strfl. § 192 a
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Bo Bundgaard Rasmussen (kst.) og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
13. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-1021-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Jeppe Holt Divine Business Solutions ApS
                mod
Adv. Mai-Brit Hauge Garval 1) Kim Hamby Håkonsson
- 2) Mortang Advokater v/
-    Tom Bæk Mortang
Københavns Byret (BS 7C-8018/2017): Afg. af 20/06-2018
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Alex Puggaard og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  3. afd. kl. 09:30
13. maj 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 3
B-570-17   Civil ankesag
Adv. Eivind Frederik Kramme Advokat
Eivind F. Kramme
                mod
Adv. Martin Simonsen Advokatnævnet
Københavns Byret (BS 39B-4166/2015): Afg. af 28/02-2017
Civil ankesag
Advokat, disciplinærsag
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Lars Larsen Lihme (kst.).

  4. afd. kl. 10:00
13. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Odense
S-289-18   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Karina Winther Juhlin
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400311-17)
                mod
Adv. Mogens Juhl (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (12-9718/2017): Afg. af 16/01-2018
Bevisankesag
fl. § 118
-

  7. afd. kl. 09:30
13. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1926-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 122
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Jacob Waage.

  9. afd. kl. 09:00
13. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2542-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-233)
                mod
Adv. Casper Andreasen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (5867/2018): Afg. af 30/08-2018
Nævningesag
strfl. § 237
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Berit Holmelund (kst.).

  10. afd. kl. 09:30
13. maj 2019 - Votering - Bredgade 59
B-2278-16   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Peter-Ulrik Plesner 1) Novartis AG
- 2) Novartis Healthcare A/S
                mod
Adv. Klaus Ewald Madsen Orifarm Generics A/S
Sø- og Handelsretten, Retsafdeling (T-9-14): Afg. af 21/09-2016
Civil ankesag mellem private parter
Immaterialret, patentret
Landsdommerne : M. Stassen, Malou Kragh Halling og Niels Fenger.

  11. afd. kl. 09:30
13. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2006-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-77)
                mod
Adv. Peter Secher (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Glenn Verding Hein (Besk.) 3) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-18048/2017): Afg. af 29/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt., jfr. stk. 2
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Tine Egelund Thomsen og Johann Herzog (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
13. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-2862-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Tanja Søderlund
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-146)
                mod
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (9240/2017): Afg. af 11/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 171, jf. § 172
strfl. § 279, jf. § 286, jf. tildels § 21
Landsdommerne : Bloch Andersen, Steen Mejer og Morten Christensen.

  20. afd. kl. 13:00
13. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-1083-19   Straffekæresag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Anders Rohde (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-21/2019): Afg. af 10/04-2019
Straffekæresag
ændring af foranstaltning
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Julie Skat Rørdam.

  22. afd. kl. 09:30
13. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
B-522-17   Civil 1. instanssag
Adv. Henrik Karl Nielsen 1) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .
- 2) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .
- 3) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .
- 4) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .
- 5) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .
- 6) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .
- 7) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .
                mod
Adv. Christian K. Clasen DSB
Civil 1. instanssag
Aftale, opsigelse
Landsdommerne : Michael Kistrup, Julie Arnth Jørgensen og Martin Hall (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
13. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
B-592-17   Civil 1. instanssag
Adv. Peter Breum 1) HK Danmark som mandatar for ...
- 2) HK Danmark som mandatar ...
- 3) HK Danmark som mandatar ...
- 4) HK Danmark som mandatar ...
                mod
Adv. Christian K. Clasen DSB
Civil 1. instanssag
Aftale, opsigelse
Landsdommerne : Michael Kistrup, Julie Arnth Jørgensen og Martin Hall (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
13. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
B-851-17   Civil 1. instanssag
Adv. Peter Breum 1) HK Danmark som mandatar for ...
- 2) HK som mandatar for ...
- 3) HK Danmark som mandatar for ...
- 4) HK Danmark som mandatar for ...
                mod
Adv. Paw Fruerlund Jensen Banedanmark
Civil 1. instanssag
Aftale, indgåelse
Landsdommerne : Michael Kistrup, Julie Arnth Jørgensen og Martin Hall (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
13. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
B-2374-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Tim Rosenkrantz Buur Martin Egemark Clausen
                mod
Adv. Michael Rosenkilde-Hansen Alm. Brand A/S
Københavns Byret (BS 8C-7653/2015): Afg. af 11/10-2017
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning
Landsdommerne : Thomas Lohse, Peter Thønnings og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).


Listen indeholder 14 retsmøder.           (AJE)