Østre Landsret - Retsliste for mandag den 12. august 2019
Listen er fremstillet den 8. august 2019, kl. 08:29 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  1. afd. kl. 13:00

12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-2194-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-86)

 

              mod

Adv. Asser Lyngs Gregersen (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 4-11091/2018): Afg. af 26/07-2018
Bevisankesag
strfl
. § 197

Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  2. afd. kl. 09:30

12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-2698-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-135)

 

              mod

Adv. Anders Nemeth (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 3-26934/2017): Afg. af 10/09-2018
Bevisankesag
strfl
. § 279, jf. § 286, stk. 2
strfl
. § 171, jf. § 172

Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Gitte Holm Bagge (kst.).

  3. afd. kl. 13:00

12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-811-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-27)

 

              mod

Adv. Knud Ole Ravn Meden (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-19888/2018): Afg. af 01/03-2019
Bevisankesag
knivloven
fl. § 53, stk. 1
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Ejler Bruun og Mohammad Ahsan.

  4. afd. kl. 09:30

12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-3197-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-307)

 

              mod

Adv. Peter Ølholm

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-3174/2018): Afg. af 26/10-2018
Bevisankesag
strfl
. § 249
fl. § 118

Landsdommerne : Lene Jensen, Inge Neergaard Jessen og Nina Boserup (kst.).

  4. afd. kl. 13:00

12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-3217-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-107)

 

              mod

Adv. Jane Ranum

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-2295/2018): Afg. af 25/10-2018
Bevisankesag
strfl
. § 134 a
strfl
. § 134 b

Landsdommerne : Lene Jensen, Inge Neergaard Jessen og Nina Boserup (kst.).

  7. afd. kl. 09:30

12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-3188-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-332)

 

              mod

Adv. Claus Allan Bonnez (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Næstved (10575/2017): Afg. af 24/10-2018
Bevisankesag
færdselsloven

Landsdommerne : Tine Vuust, Finn Morten Andersen og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  9. afd. kl. 09:00

12. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-3501-18   Nævningesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-369)

 

              mod

Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Niels Christian Strauss (Besk.)

2) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-7612/2018): Afg. af 26/11-2018
Nævningesag
strfl
. § 252, stk. 1
udvisning
strfl
. § 192 a, stk. 1, nr. 1

Landsdommerne : Louise Saul, Julie Arnth Jørgensen og Katja Haack Nielsen (kst.).

  12. afd. kl. 09:30

12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A

S-3743-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-143)

 

              mod

Adv. Thomas Lindberg Brædder (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 1-15160/2018): Afg. af 05/12-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Bloch Andersen og Morten Lange (kst.).

  12. afd. kl. 13:00

12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A

S-3337-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-113)

 

              mod

Retten i Roskilde (1A-4404/2018): Afg. af 26/10-2018
Bevisankesag
strfl
. § 119, stk. 1
strfl
. § 121

Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Bloch Andersen og Morten Lange (kst.).

  12. afd. kl. 14:30

12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A

S-3714-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-188)

 

              mod

Adv. Kristian Mølgaard (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 3-13257/2018): Afg. af 16/08-2018
Bevisankesag
fl. § 117

Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Bloch Andersen og Morten Lange (kst.).

  13. afd. kl. 09:30

12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B

S-3161-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Mia Østergaard

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-164)

 

              mod

Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Finn Walther Petersen (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. Sten Balslev (Besk.)

3) Anonymiseret

Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.)

4) Anonymiseret

Retten i Roskilde (9-1551/2018): Afg. af 25/10-2018
Bevisankesag
strfl
. § 279, jf. § 286, stk. 2
våbenloven
strfl
. § 290, stk. 1

Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Lars Larsen Lihme (kst.).

  13. afd. kl. 09:30

12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B

S-52-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-6)

 

              mod

Adv. Henrik Dupont Jørgensen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Roskilde (9-1551/2018): Afg. af 25/10-2018
Bevisankesag
strfl
. § 286, stk. 2, jf. § 279
strfl
. § 290, stk. 1
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Lars Larsen Lihme (kst.).

  17. afd. kl. 09:30

12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-3511-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400322-72)

 

              mod

Adv. Nils-Erik Norsker (Besk.)

Anonymiseret
-

Københavns Byret (4-13251/2018): Afg. af 14/11-2018
Bevisankesag
knivloven

Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  18. afd. kl. 09:30

12. august 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 18

S-2624-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-130)

 

              mod

Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Ulrik Sjølin Pedersen (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. Nima Nabipour (Besk.)

3) Anonymiseret

Retten i Lyngby (1-5444/2017): Afg. af 04/09-2018
Bevisankesag
strfl
. § 290, stk. 1
udvisning
STRFL. § 276, jf. 285, stk. 1

Landsdommerne : Ulla Staal, Nikolaj Aarø-Hansen og Jacob Waage.

  20. afd. kl. 09:30

12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D

B-2406-17   Civil ankesag

Adv. Søren Hansen

Belvedere Ejendomme A/S

 

              mod

Adv. Anders Nørgaard Jensen (Prøve)

Elite Gaming A/S

Retten i Helsingør (BS 2G-100/2015): Afg. af 26/10-2017
Civil ankesag
Leje, flytteopgør

Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Christian Wenzel (kst.).

  21. afd. kl. 09:30

12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E

B-1283-16   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Finn Roger Nielsen

Sophus Flink Hansen

 

              mod

Adv. Simon Bernard Clark

Peter Kent Lord

Retten i Svendborg (R3-191/2014): Afg. af 12/05-2016
Civil ankesag mellem private parter
Køb, aftalen

Landsdommerne : Karen Hald, Henrik Gam og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).

  21. afd. kl. 09:30

12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E

B-1327-16   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Erik Matthiesen

Carsten Bejerholm

 

              mod

Adv. Christian Parbo

Kurt Christensen

Retten i Svendborg (BS R3-1010/2013): Afg. af 12/05-2016
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag

Landsdommerne : Karen Hald, Henrik Gam og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).

  21. afd. kl. 09:30

12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E

B-1328-16   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Simon Bernard Clark

Peter Kent Lord

 

              mod

Adv. Thea Lund Præstmark

1) Porsche Centrum K. P. Automobiler A/S

-

2) Kim Clausen

Retten i Svendborg (BS R3-191/2014): Afg. af 12/05-2016
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag

Landsdommerne : Karen Hald, Henrik Gam og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).

  21. afd. kl. 09:30

12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E

B-1329-16   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Simon Bernard Clark

Peter Kent Lord

 

              mod

Adv. Erik Matthiesen (Besk.)

Carsten Bejerholm

Retten i Svendborg (BS R3-57/2014): Afg. af 12/05-2016
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag

Landsdommerne : Karen Hald, Henrik Gam og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).


Sager fra portalen

3. afd. kl. 09:30

12. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-25106/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

selv

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Charlotte Cantor

Anonymiseret

Københavns Byret (BS-50056/2018-KBH): Afg. af 7/5-2019

Familieretsankesag
Familieret, børn

Landsdommerne:

 

22. afd. kl. 09:30

12. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 42, Retssal #

BS-47674/2019-OLR   Civil ankesag

 

Adv. Jakob Fink

Angela Juhlin Silverfox

 

              Mod

Adv. Karina Kalsbøll Aggerholm

Dansk Forening af International Motorkøretøjsforsikring

Retten i Lyngby (BS-1084/2016-LYN): Afg. af 20/11-2018

Personskadeerstatning efter færdselsulykke

Landsdommerne:

 

 

Listen indeholder 19 retsmøder.           (FM)