Østre Landsret - Retsliste for mandag den 12. august 2019
Listen er fremstillet den 10. juli 2019, kl. 12:54 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 13:00
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2194-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-86)
                mod
Adv. Asser Lyngs Gregersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-11091/2018): Afg. af 26/07-2018
Bevisankesag
strfl. § 197
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2698-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-135)
                mod
Adv. Anders Nemeth (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-26934/2017): Afg. af 10/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 279, jf. § 286, stk. 2
strfl. § 171, jf. § 172
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Gitte Holm Bagge (kst.).

  3. afd. kl. 13:00
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-811-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-27)
                mod
Adv. Knud Ole Ravn Meden (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-19888/2018): Afg. af 01/03-2019
Bevisankesag
knivloven
fl. § 53, stk. 1
lov om euforiserende stoffer
-

  4. afd. kl. 09:30
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3197-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-307)
                mod
Adv. Peter Ølholm Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-3174/2018): Afg. af 26/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 249
fl. § 118
-

  4. afd. kl. 13:00
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3217-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-107)
                mod
Adv. Jane Ranum Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2295/2018): Afg. af 25/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 134 a
strfl. § 134 b
-

  7. afd. kl. 09:30
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3188-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-332)
                mod
Adv. Claus Allan Bonnez (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (10575/2017): Afg. af 24/10-2018
Bevisankesag
færdselsloven
Landsdommerne : Tine Vuust, Finn Morten Andersen og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
12. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-3501-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-369)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Niels Christian Strauss (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-7612/2018): Afg. af 26/11-2018
Nævningesag
strfl. § 252, stk. 1
udvisning
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Louise Saul, Julie Arnth Jørgensen og Katja Haack Nielsen (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-3743-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-143)
                mod
Adv. Thomas Lindberg Brædder (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-15160/2018): Afg. af 05/12-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
Landsdommer : Steen Mejer

  12. afd. kl. 13:00
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-3337-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-113)
                mod
Retten i Roskilde (1A-4404/2018): Afg. af 26/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 121
-

  12. afd. kl. 14:30
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-3714-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-188)
                mod
Adv. Kristian Mølgaard (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-13257/2018): Afg. af 16/08-2018
Bevisankesag
fl. § 117
-

  13. afd. kl. 09:30
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-3161-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mia Østergaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-164)
                mod
Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Finn Walther Petersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Sten Balslev (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 4) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-1551/2018): Afg. af 25/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 279, jf. § 286, stk. 2
våbenloven
strfl. § 290, stk. 1
Landsdommer : John Mosegaard

  13. afd. kl. 09:30
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-52-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-6)
                mod
Adv. Henrik Dupont Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-1551/2018): Afg. af 25/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 279
strfl. § 290, stk. 1
lov om euforiserende stoffer
-

  17. afd. kl. 09:30
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3511-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400322-72)
                mod
Adv. Nils-Erik Norsker (Besk.) Anonymiseret
-
Københavns Byret (4-13251/2018): Afg. af 14/11-2018
Bevisankesag
knivloven
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
12. august 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 18
S-2624-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-130)
                mod
Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Ulrik Sjølin Pedersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Nima Nabipour (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-5444/2017): Afg. af 04/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 290, stk. 1
udvisning
STRFL. § 276, jf. 285, stk. 1
-

  20. afd. kl. 09:30
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal D
B-2406-17   Civil ankesag
Adv. Søren Hansen Belvedere Ejendomme A/S
                mod
Adv. Anders Nørgaard Jensen (Prøve) Elite Gaming A/S
Retten i Helsingør (BS 2G-100/2015): Afg. af 26/10-2017
Civil ankesag
Leje, flytteopgør
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Christian Wenzel (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
B-1283-16   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Finn Roger Nielsen Sophus Flink Hansen
                mod
Adv. Simon Bernard Clark Peter Kent Lord
Retten i Svendborg (R3-191/2014): Afg. af 12/05-2016
Civil ankesag mellem private parter
Køb, aftalen
-

  21. afd. kl. 09:30
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
B-1327-16   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Erik Matthiesen Carsten Bejerholm
                mod
Adv. Christian Parbo Kurt Christensen
Retten i Svendborg (BS R3-1010/2013): Afg. af 12/05-2016
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag
-

  21. afd. kl. 09:30
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
B-1328-16   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Simon Bernard Clark Peter Kent Lord
                mod
Adv. Thea Lund Præstmark 1) Porsche Centrum K. P. Automobiler A/S
- 2) Kim Clausen
Retten i Svendborg (BS R3-191/2014): Afg. af 12/05-2016
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag
-

  21. afd. kl. 09:30
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
B-1329-16   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Simon Bernard Clark Peter Kent Lord
                mod
Adv. Erik Matthiesen (Besk.) Carsten Bejerholm
Retten i Svendborg (BS R3-57/2014): Afg. af 12/05-2016
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag
-

  24. afd. kl. 09:30
12. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
B-550-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Marcus Wils Lorenzen (Prøve) Ulla Berg Andersen
                mod
Adv. Christina Neugebauer Topdanmark Forsikring A/S
Retten i Glostrup (BS 10A-4166/2011): Afg. af 24/02-2017
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, personskade
-


Listen indeholder 20 retsmøder.           (AJE)