Østre Landsret - Retsliste for mandag den 11. november 2019
Listen er fremstillet den 8. november 2019, kl. 10:11 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
11. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-853-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-49)
                mod
Adv. Gitte Juul Jensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (10-2884/2018): Afg. af 18/03-2019
Nævningesag
strfl. § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 21
Landsdommerne : Morten Christensen, Christian Wenzel (kst.) og Malene Stage Christensen (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
11. november 2019 - Votering - Bredgade 59
B-220-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Christian Bachmann BMW Financial Services Denmark A/S
                mod
Adv. David Auken Skatteministeriet
Retten på Frederiksberg (BS H-921/2014): Afg. af 30/01-2018
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret
-

  5. afd. kl. 09:00
11. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Færøerne
S-1644-19   Bevisankesag
Politimesteren på Færøerne
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Christian Fribjart Andreasen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Færøernes ret (1-121/2012): Afg. af 22/02-2019
Bevisankesag
Lagtingslov nr. 43
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  7. afd. kl. 13:00
11. november 2019 - Hovedforhandling - Odense retssal 14
S-1928-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-180)
                mod
Adv. Mogens Juhl (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (1-3993/2019): Afg. af 21/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
strfl. § 291, stk. 1
Landsdommerne : Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.), Finn Morten Andersen og Tine Vuust.

  8. afd. kl. 09:30
11. november 2019 - Votering - Bredgade 59
B-208-12   Civil 1. instanssag
Adv. Erik Kjær-Hansen Sølco 2 ApS
                mod
Adv. Søren Lundsgaard KPMG Interessentskabet af 1. januar 2001
Civil 1. instanssag
Erstatning, ansvarsgrundlag
-

  9. afd. kl. 09:30
11. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-1253-17   Civil 1. instanssag
Adv. Steffen Sværke Skatteministeriet
                mod
Adv. Søren Lehmann Nielsen 1) Sandoz A/S
- 2) Novartis Healthcare A/S
Civil 1. instanssag
Skatteret, selskaber, foreninger m.v.
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Mohammad Ahsan og Martin Nyvang (kst.).

  10. afd. kl. 09:30
11. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1996-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-62)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (5373/2018): Afg. af 29/03-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 237, jf. § 21, jf, § 81 a, stk. 2
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Malou Kragh Halling og Nikolaj Aarø-Hansen.

  11. afd. kl. 09:30
11. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1144-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-124)
                mod
Adv. Sten Balslev (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Næstved (1293/2019): Afg. af 09/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
knivloven
strfl. § 181, jf. § 21
Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Søren Schou Frandsen (kst.) og Lars Larsen Lihme (kst.).

  12. afd. kl. 11:00
11. november 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-1265-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-134)
                mod
Adv. Finn Walther Petersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-3398/2015): Afg. af 02/11-2015
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 89
strfl. § 245, stk. 1, jf. tildels § 21
Landsdommerne : Ejler Bruun, Annette Dam Ryt-Hansen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  12. afd. kl. 14:00
11. november 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-2070-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-234)
                mod
Adv. Bendte Vassard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-2940/2019): Afg. af 03/07-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 290, stk. 2, jf. stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Ejler Bruun, Annette Dam Ryt-Hansen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
11. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3230-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-126)
                mod
Adv. Charlotte Møller Larsen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Mette Grith Stage (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Carsten Halle (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Jane Ranum (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) 7) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-833/2018): Afg. af 02/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt. og 2. pkt.
udvisning
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Mette Lyster Knudsen.

  24. afd. kl. 13:00
11. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-625-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Niels Carstensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-55)
                mod
Adv. Kim Meurs-Gerken (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-8036/2018): Afg. af 22/01-2019
Bevisankesag
fl. § 125, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Steen Mejer, Michael Kistrup og Johan Busse (kst.).


Listen indeholder 12 retsmøder.           (FM)