Østre Landsret - Retsliste for mandag den 10. december 2018
Listen er fremstillet den 10. december 2018, kl. 08:23 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 13:00
10. december 2018 - Hovedforhandling - Odense
S-2114-18   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400301-101)
                mod
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R8-532/2018): Afg. af 12/07-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Birgitte Grønborg Juul og Anders Thøgersen (kst.).

  1. afd. kl. 14:30
10. december 2018 - Hovedforhandling - Odense
S-3154-18   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400311-206)
                mod
Adv. Niclas Turan Kandemir (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (8-4130/2018): Afg. af 15/10-2018
Bevisankesag
fl. § 117
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Birgitte Grønborg Juul og Anders Thøgersen (kst.).

  2. afd. kl. 10:00
10. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
S-1094-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-38)
                mod
Adv. Stine Gry Johannessen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-30461/2016): Afg. af 13/11-2017
Bevisankesag
strfl. § 155
Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Kristian Porsager Seierøe (kst.).

  6. afd. kl. 10:00
10. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-2541-14   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Thomas Dahl Fredslund Apcoa Parking Danmark A/S
                mod
Adv. Pernille Backhausen 1) Borgergade Parkering ApS
- 2) Å-Centret ApS
Københavns Byret (BS 43C-1130/2013): Afg. af 02/09-2014
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning
Landsdommer : Sanne Kolmos

  6. afd. kl. 10:00
10. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-2541-14   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Thomas Dahl Fredslund Apcoa Parking Danmark A/S
                mod
Adv. Pernille Backhausen 1) Borgergade Parkering ApS
- 2) Å-Centret ApS
Københavns Byret (BS 43C-1130/2013): Afg. af 02/09-2014
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning
Landsdommer : Sanne Kolmos

  6. afd. kl. 10:00
10. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-628-17   Civil 1. instanssag
Adv. Søren Aagaard Grønløkke Planteskole v/
Finn Allan Jensen
                mod
Adv. Sune Riisgaard Skatteministeriet
Civil 1. instanssag
Skatteret
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Sanne Kolmos og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).

  6. afd. kl. 10:00
10. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-1443-17   Civil 1. instanssag
Adv. Sune Riisgaard Skatteministeriet
                mod
Adv. Søren Aagaard Buddes Planteskole ApS
Civil 1. instanssag
Skatteret
-

  6. afd. kl. 10:00
10. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-1948-17   Civil 1. instanssag
Adv. Sune Riisgaard Skatteministeriet
                mod
Adv. Søren Aagaard Erling Nielsens Planteskole ApS
Civil 1. instanssag
Skatteret, kildeskat
-

  6. afd. kl. 10:00
10. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-2078-17   Civil 1. instanssag
Adv. Sune Riisgaard Skatteministeriet
                mod
Adv. Søren Aagaard Højgård Planteskole/Nursery A/S
Civil 1. instanssag
Skatteret
-

  6. afd. kl. 13:00
10. december 2018 - Hovedforhandling - Odense
S-2239-18   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400801-271)
                mod
Adv. Morten Wosylus Kamp (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (4-3857/2018): Afg. af 30/07-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Kåre Mønsted og Katja Haack Nielsen (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
10. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-239-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-10)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jane Ranum (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 4) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-8323/2017): Afg. af 11/01-2018
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
udvisning
Landsdommerne : Steen Mejer, Gitte Rubæk Pedersen og Pernille Buck Bendtson (kst.).

  9. afd. kl. 10:00
10. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-1401-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Annette Bendixen Tina Westergaard Tandrup
                mod
Adv. Jan Wittenborn Alm.Brand Forsikring A/S
Retten i Glostrup (BS 10H-3665/2012): Afg. af 12/06-2017
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, arbejdsskade
Landsdommer : Steen Mejer

  10. afd. kl. 09:30
10. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1629-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Anna Ulrika Karlén
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-151)
                mod
Adv. Luise Høj Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-3601/2018): Afg. af 18/05-2018
Bevisankesag
strfl. § 266
strfl. § 244
Landsdommerne : M. Stassen, Anne Thalbitzer og Jakob Friis Nolsø (kst.).

  11. afd. kl. 09:30
10. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-1516-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Anne Louise Haack Andersen (Prøve) Københavns Kommune
                mod
Adv. Eigil Lego Andersen A/B København og Omegn
Københavns Byret (BS 46D-84/2015): Afg. af 06/07-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Ejendomsret, fast ejendom
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Tine Egelund Thomsen og Lars Larsen Lihme (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
10. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
B-598-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Josephine Linn Jacobsen (Prøve) 1) Claus Gram Madsen
Adv. Ole Bernt Hasling 2) Stina Gram Madsen
                mod
Adv. Mustafa Yalan Casapoint ApS
Retten i Roskilde (BS 8A-808/2017): Afg. af 26/03-2018
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : John Mosegaard, Mikael Sjøberg og Diane Svanholm Kvist (kst.).

  13. afd. kl. 10:00
10. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-2134-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Jens Brøbeck Gregersen Fagforeningen Danmark som mandatar for .
                mod
adv.fm. Anton Kraev (Prøve) Dansk Erhverv som mandatar for ...
Retten i Odense (BS 8-1789/2016): Afg. af 12/09-2017
Civil ankesag mellem private parter
Ansættelses- og arbejdsret, opsigelse/bortvisning
Landsdommerne : John Mosegaard, Karsten Bo Knudsen og Ole Græsbøll Olesen.

  17. afd. kl. 09:30
10. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1390-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Specialanklager Stig Fleischer
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-68)
                mod
Adv. Karina Skou (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-10500/2017): Afg. af 13/04-2018
Bevisankesag
strfl. § 279, jf. § 285, stk. 1.
Landsdommerne : Arne Brandt, Louise Saul og Anne-Sophie Abel Lohse (kst.).

  17. afd. kl. 13:30
10. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1969-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Sara von Fyren Kieler Hansen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-140)
                mod
Adv. Knud Vedelsby Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-12357/2017): Afg. af 21/06-2018
Bevisankesag
færdselsloven
Landsdommerne : Arne Brandt, Louise Saul og Anne-Sophie Abel Lohse (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
10. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59
B-270-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Rune Asmussen 1) 3F som mandatar for ...
- 2) 3F som mandatar for ...
- 3) 3F som mandator for
-    Isra Abbas Kassem
                mod
Adv. Jesper Rasmussen 1) Isken Aps
- 2) Snorri Trastorson
Københavns Byret (BS 6B-447/2017): Afg. af 03/02-2018
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning
Landsdommerne : Ulla Staal, Alex Puggaard og Niels Christian Baark (kst.).

  19. afd. kl. 10:00
10. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-2057-17   Civil ankesag
Adv. Lars Schreiner Hansen Tryg Forsikring A/S
                mod
Adv. Jesper Kruse Markvart (Prøve) Odense Brandvæsen v/
Odense Kommune
Retten i Glostrup (BS 10H-1676/2015): Afg. af 15/09-2017
Civil ankesag
Aftale, betaling
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Malou Kragh Halling.

  20. afd. kl. 09:30
10. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-2332-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-235)
                mod
Adv. Steen Henriksson (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-6641/2018): Afg. af 16/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Karin Bøgh Pedersen (kst.).

  20. afd. kl. 13:00
10. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-2055-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Lise Møller Frandsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-179)
                mod
Adv. Jørn Haandbæk Jensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (9-2187/2018): Afg. af 21/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Karin Bøgh Pedersen (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
10. december 2018 - Votering - Bredgade 42
S-132-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-4)
                mod
Adv. Kaare Kristensen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Allan Vistisen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Peter Secher (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Jørn Brandenhoff Schmidt (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Berit Ernst (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Thomas Lindberg Brædder (Besk.) 7) Anonymiseret
Retten i Næstved (5220/2017): Afg. af 03/01-2018
Bevisankesag
strfl. § 191
Landsdommerne : Henrik Gam, Janni Christoffersen og Julie Skat Rørdam.

  21. afd. kl. 09:30
10. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, retssal E
S-2026-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-4)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (SS 5220/2017): Afg. af 28/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt.
lov om euforiserende stoffer
fl. § 118
Landsdommerne : Henrik Gam, Janni Christoffersen og Julie Skat Rørdam.

  22. afd. kl. 09:30
10. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-823-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-36)
                mod
Adv. Jens Christensen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Camilla Rønne (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-16958/2017): Afg. af 02/03-2018
Bevisankesag
strfl. § 172, stk. 2, jf. § 171
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 279, tildels jf. § 21
Landsdommerne : Michael Kistrup, Lene Jensen og Ejler Bruun.

  22. afd. kl. 10:00
10. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-2716-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Simon Heising Frida Forsikring Agentur A/S
                mod
Adv. Martin Utiger 1) Jeanette Rønne
- 2) Peter Rønne
Retten i Helsingør (BS 2G-540/2016): Afg. af 06/12-2017
Civil ankesag mellem private parter
Forsikring, dækning
Landsdommerne : Michael Kistrup, Lene Jensen og Anders Thøgersen (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
10. december 2018 - Votering - Bredgade 42
B-2327-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Philip Søren Thorsen Jens Faurschou
                mod
Adv. Jakob Anker Lentz 1) Luigina Domini Schubert
- 2) Constanza Schubert
- 3) Eva Maria Consuelo Schubert
Københavns Byret (BS 29C-3632/2012): Afg. af 18/10-2017
Civil ankesag mellem private parter
Køb, købesum og betaling
Landsdommerne : Tine Vuust, Annette Dam Ryt-Hansen og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).


Listen indeholder 27 retsmøder.           (AJE)