Østre Landsret - Retsliste for mandag den 9. september 2019
Listen er fremstillet den 9. september 2019, kl. 12:49 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
9. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Odense
S-1028-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400306-106)
                mod
Adv. Gert Dyrn (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (R4-3487/2018): Afg. af 05/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1, jf. tildels § 21
strfl. § 260, stk. 1
strfl. § 266
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Morten Christensen og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
9. september 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 2
S-333-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-28)
                mod
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (8988/2018): Afg. af 23/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 252, stk. 1
strfl. § 290, stk. 1
strfl. § 121
Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Gitte Holm Bagge (kst.).

  2. afd. kl. 14:00
9. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-463-19   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-45)
                mod
Adv. Esben Roslev (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-2167/2018): Afg. af 05/02-2019
Udmålingsankesag
spirituskørsel
fl. § 117
Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Gitte Holm Bagge (kst.).

  3. afd. kl. 11:00
9. september 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-654-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-48)
                mod
Adv. Peter Kragh (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-8000/2018): Afg. af 25/02-2019
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21
strfl. § 245, stk. 1, jf.§ 247, stk. 1
konfiskation
Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Ejler Bruun og Mohammad Ahsan.

  4. afd. kl. 09:30
9. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3441-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-358)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-5467/2018): Afg. af 19/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. § 1, 1. pkt.
udvisning
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Lene Jensen, Inge Neergaard Jessen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
9. september 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 7
S-2553-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-84)
                mod
Adv. Erbil Gøkhan Edge Kaya (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-5864/2018): Afg. af 29/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
færdselsloven
Landsdommerne : Tine Vuust, Finn Morten Andersen og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  7. afd. kl. 10:00
9. september 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
S-3427-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400319-4)
                mod
Retten i Næstved (5803/2018): Afg. af 14/11-2018
Bevisankesag
arbejdsmiljøloven
-

  9. afd. kl. 09:00
9. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2741-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-100)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-2763/2018): Afg. af 04/09-2018
Nævningesag
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
udvisning
eksplosivstoffer
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Louise Saul og Katja Haack Nielsen (kst.).

  17. afd. kl. 13:30
9. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-270-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Michala E. Christgau
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-33)
                mod
Adv. Klaus Ellis Henriques (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (6A-4650/2018): Afg. af 21/01-2019
Bevisankesag
fl. § 118
bøde
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Morten Lange (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
9. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-3713-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-188)
                mod
Adv. Martin Cumberland (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-10253/2017): Afg. af 05/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 293 a
fl. § 117 d
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Martin Mosegaard (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
9. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3597-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper William Lindsay-Poulsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400322-73)
                mod
Adv. Henrik Perregaard (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-7383/2018): Afg. af 16/11-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Karen Hald, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen.

  22. afd. kl. 09:30
9. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal E
S-3459-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-134)
                mod
Adv. Jacob Kiil (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-26679/2018): Afg. af 20/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 197
Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Louise Christophersen (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
9. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal E
S-3771-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-142)
                mod
Adv. Jacob Kiil (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-28919/2018): Afg. af 12/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 197
Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Louise Christophersen (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
9. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal E
S-1919-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Janus Kærgaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-77)
                mod
Adv. Jacob Kiil (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 93-16160/2019): Afg. af 25/06-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 197
lov om euforiserende stoffer
udvisning
Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Louise Christophersen (kst.).

  24. afd. kl. 09:00
9. september 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 3
S-3487-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-84)
                mod
Adv. Kristian Mølgaard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-3570/2018): Afg. af 23/11-2018
Nævningesag
strfl. § 181, stk. 1
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 225
Landsdommerne : Thomas Lohse, Steen Mejer og Martin Nyvang (kst.).


Listen indeholder 15 retsmøder.           (AJE)