Østre Landsret - Retsliste for mandag den 7. oktober 2019
Listen er fremstillet den 7. oktober 2019, kl. 13:37 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 10:00
7. oktober 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-402-19   Civil ankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Adv. Claus Allan Bonnez Anonymiseret
                mod
ø Anonymiseret
Retten i Odense (BS 11-1171/2015): Afg. af 26/04-2019
Civil ankesag
Forvaltningsret, prøvelse
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Malene Stage Christensen (kst.).

  1. afd. kl. 10:00
7. oktober 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-412-19   Civil ankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Adv. Claus Allan Bonnez Anonymiseret
                mod
ø Anonymiseret
Retten i Odense (BS 11-2042/2015): Afg. af 26/04-2019
Civil ankesag
Forvaltningsret, prøvelse
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Malene Stage Christensen (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
7. oktober 2019 - Votering - Bredgade 59
S-2698-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-135)
                mod
Adv. Anders Nemeth (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-26934/2017): Afg. af 10/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 279, jf. § 286, stk. 2
strfl. § 171, jf. § 172
-

  3. afd. kl. 09:00
7. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2948-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Kristian Kirk Petersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-115)
                mod
Adv. Finn Walther Petersen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Martin Andersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Lone Damgaard (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-5196/2018): Afg. af 02/10-2018
Nævningesag
strfl. § 192 a
lov om euforiserende stoffer
opholdsforbud
Landsdommerne : Ejler Bruun, Bodil Dalgaard Hammer og Mohammad Ahsan.

  9. afd. kl. 09:00
7. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-436-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Nana Kryger la Cour
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-12)
                mod
Adv. Mikkel Holsteen Cramer (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-3971/2018): Afg. af 04/02-2019
Nævningesag
strfl. § 216, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Louise Saul, Gitte Rubæk Pedersen og Martin Nyvang (kst.).

  10. afd. kl. 13:00
7. oktober 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-702-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-36)
                mod
Adv. Kristian Mølgaard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-7383/2018): Afg. af 19/02-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 278, stk. 1, nr. 3
Landsdommerne : Malou Kragh Halling, Niels Fenger og Lars Larsen Lihme (kst.).

  10. afd. kl. 14:00
7. oktober 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-1095-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-121)
                mod
Adv. Lars Stuckert (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-760/2019): Afg. af 03/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 264 d
strfl. § 232
Landsdommerne : Malou Kragh Halling, Niels Fenger og Lars Larsen Lihme (kst.).

  12. afd. kl. 13:30
7. oktober 2019 - Votering - Bredgade 42
S-2697-19   Straffekæresag om fængsling e.a. LUKKEDE DØRE NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Kristoffer Petersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Retten på Frederiksberg (4400/2019): Afg. af 20/09-2019
Straffekæresag om fængsling e.a.
fortsat fængsling
Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Bloch Andersen og Christian Wenzel (kst.).

  13. afd. kl. 11:00
7. oktober 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-1126-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklager Jesper Rubow
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400305-32)
                mod
Adv. Niels Rex (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R3-779/2019): Afg. af 17/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 2, jf. § 225
strfl. § 232, 1. led
strfl. § 232, 2. led
Landsdommerne : John Mosegaard, Mette Lyster Knudsen og Martin Hall (kst.).

  14. afd. kl. 13:00
7. oktober 2019 - Hovedforhandling - Odense, retssal 10
S-2702-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400311-178)
                mod
Adv. Bjarne Rasmussen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (5-6251/2019): Afg. af 09/09-2019
Bevisankesag
fl. § 118
Landsdommerne : Rosenløv, Carsten Kristian Vollmer og Søren Schou Frandsen (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
7. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-2041-17   Civil 1. instanssag
Adv. Hans Severin Hansen Gentofte Kommune
                mod
Adv. Steffen Sværke SKAT
Civil 1. instanssag
Skatteret, dødsbo
Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  18. afd. kl. 09:30
7. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-294-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Morten Samuelsson Jeffrey Galmond
                mod
Adv. Søren Horsbøl Jensen Skatteministeriet
Københavns Byret (BS 36A-3927/2015): Afg. af 22/01-2018
Civil ankesag mellem private parter
Selskabsret
Landsdommerne : Ulla Staal, Lone Dahl Frandsen og Jacob Waage.

  20. afd. kl. 09:30
7. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-1286-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-50)
                mod
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-556/2019): Afg. af 24/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. § 1, 1. pkt.
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Inge de Neergaard (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
7. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-1686-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Koray Er
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-56)
                mod
Adv. Rolf Lindegaard Gregersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-6657/2019): Afg. af 07/05-2019
Bevisankesag
knivloven
Landsdommerne : Karen Hald, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen.

  21. afd. kl. 13:00
7. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-322-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Michala E. Christgau
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-7)
                mod
Adv. Kirsten Bindstrup (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-5332/2017): Afg. af 17/01-2019
Bevisankesag
udlændingelovens § 59, stk. 5
Landsdommerne : Karen Hald, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen.

  22. afd. kl. 09:30
7. oktober 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42,Retssal E
S-192-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-10)
                mod
Adv. Nima Nabipour (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-2559/2017): Afg. af 09/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
strfl. § 281, nr. 1
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Alex Puggaard, Tine Vuust og Louise Christophersen (kst.).


Listen indeholder 16 retsmøder.           (FM)