Østre Landsret - Retsliste for mandag den 5. august 2019
Listen er fremstillet den 5. august 2019, kl. 13:29 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:30
5. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2922-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-302)
                mod
Adv. Susanne Graffmann (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-4716/2018): Afg. af 01/10-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 181, stk. 1
strfl. § 181, stk. 3, jf. stk. 1
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Tine Egelund Thomsen og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  3. afd. kl. 09:30
5. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3670-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-345)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Lone Damgaard (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Berit Ernst (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Gitte Juul Jensen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Kristian Qvist Krüger (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Casper Andreasen (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Anders Nemeth (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 8) Anonymiseret
Retten i Helsingør (1-2029/2018): Afg. af 20/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1
udvisning
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Martin Hall (kst.).

  4. afd. kl. 09:30
5. august 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 4
S-524-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-27)
                mod
Adv. Henrik Stagetorn Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-7810/2017): Afg. af 25/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 276
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Katja Høegh og Nina Boserup (kst.).

  4. afd. kl. 10:00
5. august 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-565-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Jakob Krogsøe Middelfart Sparekasse
                mod
Adv. Søren Horsbøl Jensen Skatteministeriet
Retten i Odense (BS 10-1192/2016): Afg. af 12/03-2018
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret
Landsdommerne : Lene Jensen, Thomas Lohse og Nina Boserup (kst.).

  4. afd. kl. 10:00
5. august 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-607-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Jakob Krogsøe Middelfart Sparekasse
                mod
Adv. Søren Horsbøl Jensen Skatteministeriet
Retten i Odense (BS 10-1193/2016): Afg. af 12/03-2018
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret
-

  17. afd. kl. 09:30
5. august 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 17
S-520-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-25)
                mod
Adv. Jens Christian Bjerrehuus (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Nima Nabipour (Besk.) 3) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-16802/2018): Afg. af 06/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Anne Thalbitzer og Jesper Stage Thusholt (kst.).


Listen indeholder 6 retsmøder.           (FM)