Østre Landsret - Retsliste for mandag den 4. november 2019
Listen er fremstillet den 4. november 2019, kl. 11:03 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
4. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-418-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-11)
                mod
Adv. Helle Kaad Iversen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-6790/2018): Afg. af 01/02-2019
Nævningesag
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Malene Stage Christensen (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
4. november 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 2
S-545-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-53)
                mod
Adv. Berit Ernst (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-9141/2018): Afg. af 12/02-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. § 1, 1. pkt.
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Peter Thønnings, Sanne Kolmos og Søren Seerup (kst.).

  7. afd. kl. 10:00
4. november 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
S-387-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Morten Ebbe Nielsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400317-2)
                mod
Retten i Holbæk (60-1540/2018): Afg. af 31/01-2019
Bevisankesag
gødningsbekendtgørelse
-

  8. afd. kl. 09:30
4. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-208-12   Civil 1. instanssag
Adv. Erik Kjær-Hansen Sølco 2 ApS
                mod
Adv. Søren Lundsgaard KPMG Interessentskabet af 1. januar 2001
Civil 1. instanssag
Erstatning, ansvarsgrundlag
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Louise Pansa Lauemøller (kst.).

  11. afd. kl. 11:00
4. november 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-1705-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-129)
                mod
Adv. Steen Moesgaard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-955/2019): Afg. af 23/05-2019
Bevisankesag
fl. § 117
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Ole Dybdahl og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  11. afd. kl. 13:00
4. november 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-2893-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-333)
                mod
Adv. Elisabeth Eriksen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-2665/2019): Afg. af 24/09-2019
Bevisankesag
strfl. § 241
fl. § 118
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Ole Dybdahl og Inge Birgitte Møberg (kst.).

  12. afd. kl. 09:30
4. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
B-1823-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Nicolai Platzer Funder Magnussen & Speiermann A/S
                mod
Adv. Torben Krath Dansk IngeniørService A/S
Retten i Glostrup (BS 10N-2651/2016): Afg. af 09/08-2017
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling
Landsdommerne : Annette Dam Ryt-Hansen, Christian Wenzel (kst.) og Kåre Mønsted.

  13. afd. kl. 09:30
4. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3230-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-126)
                mod
Adv. Charlotte Møller Larsen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Mette Grith Stage (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Carsten Halle (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Jane Ranum (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) 7) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-833/2018): Afg. af 02/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt. og 2. pkt.
udvisning
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Mette Lyster Knudsen.

  18. afd. kl. 09:30
4. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2110-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Line Precht Rosberg
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-140)
                mod
Adv. Jens Ellebjerg Hansen (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (3437/2019): Afg. af 26/06-2019
Strafudmålingsankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Katja Høegh, Ulla Staal og Annette Dellgren.

  18. afd. kl. 13:00
4. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-286-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-18)
                mod
Adv. Peter Nisgaard Brink (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-4965/2018): Afg. af 14/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 252, stk. 1
Landsdommerne : Katja Høegh, Ulla Staal og Annette Dellgren.

  19. afd. kl. 13:00
4. november 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-1462-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400801-194)
                mod
Adv. Henrik Garlik (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Michael Meyn (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R9-140/2019): Afg. af 08/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Louise Christophersen (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
4. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal F
B-575-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Preben Kønig Baltic Packaging A/S
(Tidl. Metalvarefabrikken Baltic A/S)
                mod
Adv. Peter Bang 1) Mark Smith Sebbelov
- 2) Nikolas Smith Sebbelov
Københavns Byret (BS 28B-1798/2013): Afg. af 19/03-2018
Civil ankesag mellem private parter
Selskabsret
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Inge de Neergaard (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
4. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-832-15   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Aagaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400303-60)
                mod
Adv. Hugo Steinmetz (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Nicolai Jung (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Luise Høj (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Ole Olsen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jan Schneider (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Hugo Steinmetz (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Martin Cumberland (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Asger Bagge-Jørgensen (Besk.) m.fl. Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-14240/2014): Afg. af 23/03-2015
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Tine Egelund Thomsen.

  22. afd. kl. 09:30
4. november 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 5
S-2360-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Nana Kryger la Cour
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-271)
                mod
Adv. Jens Otto Johansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (6807/2019): Afg. af 08/08-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  22. afd. kl. 13:00
4. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-534-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Nana Kryger la Cour
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-51)
                mod
Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-1374/2019): Afg. af 11/02-2019
Bevisankesag
straffuldbyrdelse
Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  23. afd. kl. 13:00
4. november 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-2590-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400301-101)
                mod
Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R3-110/2019): Afg. af 26/08-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Gunst Andersen, Kim Holst og Gitte Holm Bagge (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
4. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-2401-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Dorthe Vejsig
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-171)
                mod
Adv. Søren Bech (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (C7-10193-2017): Afg. af 06/08-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 276, jf. § 21
Landsdommerne : Thomas Lohse, Steen Mejer og Johan Busse (kst.).


Listen indeholder 17 retsmøder.           (FM)