Østre Landsret - Retsliste for mandag den 3. december 2018
Listen er fremstillet den 3. december 2018, kl. 08:26 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  1. afd. kl. 09:00

3. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-1176-18   Nævningesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-112)

 

              mod

Adv. Klaus Ellis Henriques (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-10766/2017): Afg. af 16/04-2018
Nævningesag
strfl. § 180
strfl. § 237, jf. § 21

Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Jan Uffe Rasmussen og Martin Hall (kst.).

  2. afd. kl. 09:30

3. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-1094-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-38)

 

              mod

Adv. Stine Gry Johannessen (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 1-30461/2016): Afg. af 13/11-2017
Bevisankesag
strfl. § 155

Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Kristian Porsager Seierøe (kst.).

  2. afd. kl. 13:30

3. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-1484-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-112)

 

              mod

Adv. Leo Støchkel (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-309/2018): Afg. af 09/05-2018
Bevisankesag
fl. § 125, stk. 1, nr. 1

Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Kristian Porsager Seierøe (kst.).

  3. afd. kl. 09:00

3. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-1494-18   Nævningesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-135)

 

              mod

Adv. Hanne Reumert (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Luise Høj (Besk.)

2) Anonymiseret

Københavns Byret (SS 1-23163/2017): Afg. af 02/05-2018
Nævningesag
strfl. § 244
strfl. § 245, stk. 15, jf. § 246

Landsdommerne : Ejler Bruun, Anne Birgitte Fisker og Mohammad Ahsan.

  5. afd. kl. 09:30

3. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59

B-1283-17   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Eivind Frederik Kramme

Haveforeningen Grønland v/formand
Thomas Stege

 

              mod

Adv. Niels Henrik Kromann (Besk.)(Prøve)

1) Marianne Solhøj Larsen

Adv. Peter Christiansen (Besk.)

2) Per Solhøj Larsen

Retten i Næstved (BS 18-1113/2016): Afg. af 06/06-2017
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, gyldighed

Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Ulla Langholz og Carsten Kristian Vollmer.

  8. afd. kl. 10:00

3. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59

B-1888-17   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Flemming Strømme Martinussen

Danvikar A/S

 

              mod

Adv. Klara Elisabeth Hoffritz (Prøve)

HK/Danmark som mandatar for ...

Københavns Byret (BS 39B-2819/2015): Afg. af 21/08-2017
Civil ankesag mellem private parter
Ansættelses- og arbejdsret

Landsdommer : Bo stergaard

  9. afd. kl. 09:30

3. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59

B-2339-17   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Mai Askjær Wandrup

Sprout Europe ApS

 

              mod

Adv. Majbritt Rosa Alemany Meinfeldt (Prøve)

RackPeople ApS

Københavns Byret (BS 25A-6441/2016): Afg. af 18/10-2017
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, betaling

Landsdommerne : Steen Mejer, Gitte Rubæk Pedersen og Julie Skat Rørdam.

  10. afd. kl. 09:00

3. december 2018 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster

S-1370-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-51)

 

              mod

Adv. Anders Rohde (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-1010/2018): Afg. af 19/04-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 2, jf. § 1, 1. pkt.

Landsdommerne : Anne Thalbitzer, M. Stassen og Jakob Friis Nolsø (kst.).

  10. afd. kl. 11:00

3. december 2018 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster

S-2007-18   Strafudmålingsankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-65)

 

              mod

Adv. Anders Skaaning Mathiesen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-2222/2018): Afg. af 20/06-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 119, stk. 1, jf. tildels § 21

Landsdommerne : Anne Thalbitzer, M. Stassen og Jakob Friis Nolsø (kst.).

  10. afd. kl. 13:00

3. december 2018 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster

S-2323-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-212)

 

              mod

Adv. Torben Groth Madsen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Nykøbing Falster (1-3597/2018): Afg. af 06/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1 og 2

Landsdommerne : Anne Thalbitzer, M. Stassen og Jakob Friis Nolsø (kst.).

  11. afd. kl. 13:00

3. december 2018 - Hovedforhandling - Odense

S-2010-18   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400310-5)

 

              mod

Adv. Amalie Starch Larsen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Svendborg (R8-3084/2017): Afg. af 04/07-2018
Bevisankesag
strfl. § 293 a
færdselsloven

Landsdommerne : Karsten Bo Knudsen, Lone Dahl Frandsen og Niels Fenger.

  11. afd. kl. 15:00

3. december 2018 - Hovedforhandling - Odense

S-1508-18   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400322-15)

 

              mod

Adv. Mogens Juhl (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Odense (8-9573/2017): Afg. af 22/05-2018
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Karsten Bo Knudsen, Lone Dahl Frandsen og Niels Fenger.

  12. afd. kl. 10:00

3. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42

B-2277-17   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Mark Ruberg-Wurms (Prøve)

A/B Vingården Valby v/formand
Annette Sass Lundstrøm

 

              mod

Adv. Nikolaj Wickenberg Linneballe

Malerfirmaet Ateco ApS

Retten i Glostrup (BS 10B-824/2015): Afg. af 10/10-2017
Civil ankesag mellem private parter
Køb, mangler

Landsdommerne : Bloch Andersen, Bodil Dalgaard Hammer og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).

  12. afd. kl. 13:00

3. december 2018 - Hovedforhandling - Retssal 14, Albanigade 30, Odense

S-2684-18   Bevisankesag

Statsadv. i Viborg
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2018-1400306-245)

 

              mod

Adv. Sten Møller (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Odense (5-6288/2018): Afg. af 05/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1

Landsdommerne : Bloch Andersen, Olaf Tingleff og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).

  16. afd. kl. 10:00

3. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59

B-1021-17   Andre forv.sag(myndighøv)

Adv. Niels Anker Rasmussen

Dennis Willardt Zewillis

 

              mod

Adv. Casper Lauritzen

Udlændingestyrelsen

Københavns Byret (BS 27-1691/2014): Afg. af 25/04-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Ansættelses- og arbejdsret

Landsdommerne : Katja Høegh, Julie Arnth Jørgensen og Hanne Sofie Christensen (kst.).

  17. afd. kl. 09:30

3. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-16-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400316-1)

 

              mod

Adv. Finn C. Larsen (Besk.)

1) Anonymiseret

-

2) Anonymiseret

Retten i Roskilde (18A-6674/2016): Afg. af 11/12-2017
Bevisankesag
byggeloven

Landsdommerne : Arne Brandt, Louise Saul og Tine Egelund Thomsen.

  18. afd. kl. 09:30

3. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-1099-17   Bevisankesag

Statsadv. i og International Kriminalitet
v/
Anklager Dorte K. Frandsen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-77658-00007-13)

 

              mod

Adv. Henrik Stagetorn (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Næstved (3303/2016): Afg. af 30/03-2017
Bevisankesag
strfl. § 299 b
ophavsretsloven
lov om radio og fjernsynsvirksomhed

Landsdommerne : Alex Puggaard, Ulla Staal og Anni Brix Olesen (kst.).

  22. afd. kl. 13:30

3. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E

S-2479-18   Strafudmålingsankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Kristian Kirk

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-81)

 

              mod

Adv. Søren Henry Nielsen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Helsingør (1-3085/2017): Afg. af 24/08-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 21
ordensbekendtgørelsen

Landsdommerne : Lene Jensen, Michael Kistrup og Julie Arnth Jørgensen.

  24. afd. kl. 09:30

3. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal F

B-2327-17   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Philip Søren Thorsen

Jens Faurschou

 

              mod

Adv. Jakob Anker Lentz

1) Luigina Domini Schubert

-

2) Constanza Schubert

-

3) Eva Maria Consuelo Schubert

Københavns Byret (BS 29C-3632/2012): Afg. af 18/10-2017
Civil ankesag mellem private parter
Køb, købesum og betaling

Landsdommerne : Tine Vuust, Annette Dam Ryt-Hansen og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).

  24. afd. kl. 10:00

3. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42

B-102-15   Civil 1. instanssag

Adv. Tim Holmager

Skatteministeriet

 

              mod

Adv. Eduardo Panzeri Vistisen

I/S Vestforbrænding

Civil 1. instanssag
Afgift

-


Sager fra portalen

 7. afd. kl. 09:30

3. december 2018 – Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-1081/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Christian Laubjerg

CJI ApS

 

              Mod

Adv. Lars Langkjær

Gregers Steendahl

Retten i Næstved (BS 23-1098/2016 (BS-998/2016-NAE)): Afg. Af  27/12-2017

Boligretssag

Lejeret, erhvervslejemål

Landsdommerne: Karen Hald, Finn Morten Andersen og Nina Boserup (kst.)

 

 13. afd. kl. 09:30

3. december 2018 – Hovedforhandling – Bredgade 42, Retssal B

BS-5509/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Kenneth Cramer

Porc-Ex Breeding A/S

 

              Mod

Adv. Louise Tandrup Christensen

Miljø- og Fødevareministeriet

Fødevarestyrelsen

Retten i Glostrup (BS 10B-1158/2016 (BS-933/2016-GLO)): Afg. Af  20/11-2017

Anerkendelse og betalingspåstand

Landsdommerne: Morten Christensen, John Mosegaard og Diane Svanholm Kvist (kst.)

 

 20. afd. kl. 09:30

3. december 2018 – Hovedforhandling – Bredgade 42, Retssal D

BS-1770/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Carl Erik Skovgaard

Mathias Røntved Gajhede

 

              Mod

Adv. Maygan Mike Lundgaarde

NETS Denmark A/S

Retten i Nykøbing Falster (BS 2-238/2017 (BS-7886/2017-NYK)): Afg. Af  04/12-2017

Erhverv

Tilbagebetaling for køb

Landsdommerne: Ib H. Trabjerg, H. Bitsch og Karin Bøgh Pedersen (kst.)

 

 4. afd. kl. 12:30

3. december 2018 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-27101/2018-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Jytte Thorbek (besk.)

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Michael Nauman (besk.)

Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (BS P-1546/2017 (BS-9433/2017-FRB)): Afg. Af  26/06-2018

Familieretssag

Familieret, børn

Landsdommerne: Thomas Lohse, Inge Neergaard Jessen og Lisbeth W. Katafai (kst.)

 

 7. afd. kl. 13:00

3. december 2018 – Votering – Bredgade 59

BS-1081/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Christian Laubjerg

CJI ApS

 

              Mod

Adv. Lars Langkjær

Gregers Steendahl

Retten i Næstved (BS 23-1098/2016 (BS-998/2016-NAE)): Afg. Af  27/12-2017

Boligretssag

Lejeret, erhvervslejemål

Landsdommerne: Karen Hald, Finn Morten Andersen og Nina Boserup (kst.)

 

 20. afd. kl. 13:30

3. december 2018 – Votering – Bredgade 42, Retssal D

BS-1770/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Carl Erik Skovgaard

Mathias Røntved Gajhede

 

              Mod

Adv. Maygan Mike Lundgaarde

NETS Denmark A/S

Retten i Nykøbing Falster (BS 2-238/2017 (BS-7886/2017-NYK)): Afg. Af  04/12-2017

Erhverv

Tilbagebetaling for køb

Landsdommerne: Ib H. Trabjerg, H. Bitsch og Karin Bøgh Pedersen (kst.)

 

Sager fra portalen

 

Listen indeholder 20 retsmøder.           (AJE)