Østre Landsret - Retsliste for mandag den 2. december 2019
Listen er fremstillet den 2. december 2019, kl. 11:12 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 13:00
2. december 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-1573-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-143006-158)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R9-2169/2018): Afg. af 16/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Louise Pansa Lauemøller (kst.).

  1. afd. kl. 13:00
2. december 2019 - Hovedforhandling -
S-1832-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. 3700-70312-00050-17)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Horsens (3801/2017): Afg. af 03/07-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 121
Landsdommerne : Morten Christensen, Jan Uffe Rasmussen og Louise Pansa Lauemøller (kst.).

  2. afd. kl. 13:00
2. december 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-2130-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400301-84)
                mod
Adv. Torben Koch (Besk.) Anonymiseret
Retten i Svendborg (R3-3965/2018): Afg. af 22/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 156
Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Nina Fischer Rønde (kst.).

  2. afd. kl. 15:00
2. december 2019 - Hovedforhandling - Odense
S-2456-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400311-161)
                mod
Adv. Bjarne Rasmussen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Odense (1-2261-2019): Afg. af 23/08-2019
Bevisankesag
fl. § 118
Landsdommerne : Peter Thønnings, Kaspar Linkis og Nina Fischer Rønde (kst.).

  3. afd. kl. 09:00
2. december 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-881-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-67)
                mod
Adv. Bjørn Elmquist (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-3964/2018): Afg. af 20/03-2019
Nævningesag
strfl. § 245, stk. 1, jf.§ 247, stk. 1
strfl. § 266
Landsdommerne : Ejler Bruun, Bodil Dalgaard Hammer og Mohammad Ahsan.

  5. afd. kl. 09:30
2. december 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 7
S-1725-18   Bevisankesag
Statsadv. i og International Kriminalitet
v/
Senioranklager Andreas Myllerup Laursen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-76113-02-15)
                mod
Adv. Hanne Rahbæk (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Arvid Andersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-15525/2017): Afg. af 11/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 280, nr. 2
strfl. § 286, stk. 2
strfl. § 283, stk. 1, nr. 3
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  7. afd. kl. 09:30
2. december 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 5
S-960-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-79)
                mod
Adv. Kåre Traberg Smidt (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-11520/2018): Afg. af 26/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Tine Vuust, Finn Morten Andersen og Malene Stage Christensen (kst.).

  8. afd. kl. 09:30
2. december 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2478-19   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-90)
                mod
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-19328/2019): Afg. af 27/08-2019
Bevisankesag
strfl. § 192 a, jf. våbenloven
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Karen Hald.

  9. afd. kl. 11:00
2. december 2019 - Hovedforhandling - Nykøbing Falster
S-2453-19   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-183)
                mod
Adv. Tage Siboni (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-3702/2019): Afg. af 12/08-2019
Udmålingsankesag
fl. § 117 a, stk. 1, jf. stk. 2
Landsdommerne : Louise Saul, Gitte Rubæk Pedersen og Martin Nyvang (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
2. december 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-2420-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Tanja Søderlund
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306)
                mod
Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-2111/2019): Afg. af 14/08-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1, jf.§ 247, stk. 1
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, Ole Dybdahl og Mette Lyster Knudsen.

  17. afd. kl. 09:30
2. december 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1869-19   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Lene Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-125)
                mod
Adv. Peter Trudsø (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Bjørn Mering Caning (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-19447/2018): Afg. af 18/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Peter Mortensen.

  18. afd. kl. 09:30
2. december 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1019-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-29)
                mod
Adv. Snorre Andreas Kehler (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-28633/2018): Afg. af 02/04-2019
Bevisankesag
Strfl. § 225, jf. § 216, stk. 2
strfl. § 225
strfl. § 232
Landsdommerne : Ulla Staal, Jacob Waage og Lars Larsen Lihme (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
2. december 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-2360-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Nana Kryger la Cour
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-271)
                mod
Adv. Jens Otto Johansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (6807/2019): Afg. af 08/08-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Jesper Stage Thusholt (kst.).


Listen indeholder 13 retsmøder.           (AJE)