Østre Landsret - Retsliste for fredag den 29. november 2019
Listen er fremstillet den 28. november 2019, kl. 08:25 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
29. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-300-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-16)
                mod
Adv. Kristian Mølgaard (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Berit Ernst (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Martin Andersen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-4565/2018): Afg. af 16/01-2019
Nævningesag
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1
strfl. § 261, stk. 2, jf. stk. 1
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Morten Christensen og Malene Stage Christensen (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
29. november 2019 - Votering - Foretages i retssal 2
S-690-19   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Fuldmægtig Michael Schaumburg-Müller
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-91250-00020-17)
                mod
Adv. Helge S. Poulsen 1) Anonymiseret
-    -
- 2) Anonymiseret
Retten i Næstved (5919/2018): Afg. af 15/02-2019
Bevisankesag
konkurrenceloven
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Søren Seerup (kst.).

  5. afd. kl. 10:00
29. november 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
S-1644-19   Bevisankesag
Politimesteren på Færøerne
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Christian Fribjart Andreasen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Færøernes ret (1-121/2012): Afg. af 22/02-2019
Bevisankesag
Lagtingslov nr. 43
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  5. afd. kl. 13:00
29. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1355-19   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Skovby Hansen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400310-13)
                mod
Adv. Mikkel Holm Nielsen Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-25733/2017): Afg. af 19/02-2018
Udmålingsankesag
Vilkårsovertrædelse
Landsdommerne : Carsten Kristian Vollmer, Ulla Langholz og Julie Skat Rørdam.

  7. afd. kl. 09:30
29. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1615-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-118)
                mod
Adv. Linda Hebo Lange (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-3980/2018): Afg. af 10/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
29. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3230-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-126)
                mod
Adv. Charlotte Møller Larsen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Mette Grith Stage (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Carsten Halle (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Jane Ranum (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) 7) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-833/2018): Afg. af 02/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt. og 2. pkt.
udvisning
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Mette Lyster Knudsen.

  15. afd. kl. 09:00
29. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 3
S-34-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-354)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-1852/2018): Afg. af 17/12-2018
Nævningesag
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
strfl. § 266
strfl. § 237, jf. § 21
Landsdommerne : Joachim Kromann, Ole Græsbøll Olesen og Morten Lange (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
29. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-832-15   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Aagaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400303-60)
                mod
Adv. Hugo Steinmetz (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Nicolai Jung (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Luise Høj (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Ole Olsen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jan Schneider (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Hugo Steinmetz (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Martin Cumberland (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Asger Bagge-Jørgensen (Besk.) m.fl. Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-14240/2014): Afg. af 23/03-2015
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Tine Egelund Thomsen.


Listen indeholder 8 retsmøder.           (AJE)