Østre Landsret - Retsliste for fredag den 28. februar 2020
Listen er fremstillet den 21. februar 2020, kl. 08:25 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
28. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 9
S-1549-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-115)
                mod
Adv. Jane Ranum (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. David Francis Lublin (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten i Næstved (10406/2018): Afg. af 16/05-2019
Nævningesag
Strfl. § 252, stk. 1, jf. § 81 b
Strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3
våbenloven
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Morten Christensen og Nina Fischer Rønde (kst.).

  4. afd. kl. 09:30
28. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2973-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-219)
                mod
Adv. Gitte Juul Jensen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 80-21434/2019): Afg. af 25/09-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Peter Thønnings og Mette Damgaard (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
28. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1866-19   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-51)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-24938/2018): Afg. af 17/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 232
strfl. § 264 d
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Malene Stage Christensen (kst.).

  8. afd. kl. 09:30
28. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-180-20   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2020-1400308-7)
                mod
Adv. Flemming Wahren (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-7488/2019): Afg. af 10/01-2020
Strafudmålingsankesag
strfl. § 276 a
strfl. § 277
strfl. § 290
Landsdommerne : Inge Birgitte Møberg (kst.), Bo Østergaard og Frosell.

  9. afd. kl. 09:30
28. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1580-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-72)
                mod
Adv. Gert Dyrn (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (2310/2019): Afg. af 15/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 281, stk. 1, nr. 2
strfl. § 233, stk. 1
Landsdommerne : Louise Saul, Jacob Waage og Tine Egelund Thomsen.

  9. afd. kl. 09:30
28. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1651-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-177)
                mod
Adv. Ole Schmidt (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Gert Dyrn (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Næstved (4083/2019): Afg. af 22/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1, jf. § 21
strfl. § 119, stk. 1, 2. pkt., jf. 1. pkt
strfl. § 134 a
Landsdommerne : Louise Saul, Jacob Waage og Tine Egelund Thomsen.

  14. afd. kl. 13:00
28. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2741-19   Bevisankesag
Statsadv. i og International Kriminalitet
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-84360-00026-17)
                mod
Adv. Peter Ølholm (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (10297/2017): Afg. af 06/05-2019
Bevisankesag
hvidvaskloven
Landsdommerne : Rosenløv, Janni Christoffersen og Morten Lange (kst.).

  15. afd. kl. 09:00
28. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-985-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-111)
                mod
Adv. Mette Grith Stage (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (5373/2018): Afg. af 29/03-2019
Nævningesag
lov om euforiserende stoffer
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt.
lov om forbud mod visse dopingmidler
Landsdommerne : Ole Græsbøll Olesen, Bodil Dalgaard Hammer og Martin Hall (kst.).

  15. afd. kl. 09:00
28. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, retsssal E
S-2755-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-203)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (1886/2019): Afg. af 13/09-2019
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 21, jf, § 81 a, stk. 2
Landsdommerne : Ole Græsbøll Olesen, Bodil Dalgaard Hammer og Martin Hall (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
28. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-301-19   Bevisankesag
Statsadv. i og International Kriminalitet
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-76141-00007-16)
                mod
Adv. Christian Laubjerg (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (10A-1904/2018): Afg. af 24/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 172, stk. 2, jf. § 171
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 279
momsloven
Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Peter Mortensen.

  20. afd. kl. 09:30
28. februar 2020 - Votering - Bredgade 42
S-477-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400301-17)
                mod
Adv. Lars Kjeldsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-6843/2018): Afg. af 25/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 152, stk. 2, jf. stk. 1
konfiskation
-

  21. afd. kl. 09:30
28. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-1260-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Janus Kærgaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-101)
                mod
Adv. Eigil Strand (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (8-128/2018): Afg. af 24/04-2018
Bevisankesag
færdselsloven
Landsdommerne : Karen Hald, Henrik Gam og Jesper Stage Thusholt (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
28. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-1297-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-98)
                mod
Adv. Nina Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (7A-1086/2019): Afg. af 24/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 244
Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Gitte Holm Bagge (kst.).

  22. afd. kl. 13:00
28. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-1935-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-218)
                mod
Adv. Knud Ole Ravn Meden (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-12770/2019): Afg. af 20/06-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer m.v.
Landsdommerne : Alex Puggaard, Michael Kistrup og Gitte Holm Bagge (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
28. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-2917-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-224)
                mod
Adv. Kristian Mølgaard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (8645/2019): Afg. af 01/10-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Kim Holst og Nina Hjorth (kst.).


Listen indeholder 15 retsmøder.           (AJE)