Østre Landsret - Retsliste for fredag den 24. maj 2019
Listen er fremstillet den 20. maj 2019, kl. 09:44 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  3. afd. kl. 09:00
24. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1259-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-134)
                mod
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (6510/2017): Afg. af 26/04-2018
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 23
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Lars Larsen Lihme (kst.).

  5. afd. kl. 09:30
24. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-699-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-52)
                mod
Adv. Carsten Brix (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (18A-545/2019): Afg. af 01/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Olaf Tingleff, Ulla Langholz og Carsten Kristian Vollmer.

  6. afd. kl. 09:30
24. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3782-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-196)
                mod
Adv. Mikkel Holm Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-1555/2018): Afg. af 18/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 291, stk. 2
strfl. § 288, stk. 1, nr. 2
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Sanne Kolmos og Christian Schrøder (kst.).

  8. afd. kl. 09:30
24. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1153-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-41)
                mod
Adv. Knud Ole Ravn Meden (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-6075/2019): Afg. af 04/04-2019
Bevisankesag
lov om euforiserende stoffer m.v.
udvisning
Landsdommerne : Bo Østergaard, Frosell og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  10. afd. kl. 09:30
24. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59,retssal 10 (Digital sag)
S-564-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-41)
                mod
Adv. Erbil Gøkhan Edge Kaya (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-53/2019): Afg. af 18/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Malou Kragh Halling, M. Stassen og Niels Fenger.

  11. afd. kl. 09:30
24. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2006-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-77)
                mod
Adv. Peter Secher (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Glenn Verding Hein (Besk.) 3) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-18048/2017): Afg. af 29/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt., jfr. stk. 2
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Tine Egelund Thomsen og Johann Herzog (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
24. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-2053-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Dorthe Vejsig
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-58)
                mod
Adv. Rasmus Anberg (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (4582/2018): Afg. af 04/07-2018
Bevisankesag
Strfl. § 225, jf. § 216, stk. 2
strfl. § 232
strfl. § 235, stk. 2
Landsdommerne : Anne Birgitte Fisker, John Mosegaard og Louise Christophersen (kst.).

  16. afd. kl. 09:30
24. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-488-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mia Østergaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-22)
                mod
Adv. Luise Høj (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-20258/2017): Afg. af 26/01-2018
Bevisankesag
strfl. § 285
Landsdommerne : Janni Christoffersen, Gitte Rubæk Pedersen og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
24. maj 2019 - Votering - Bredgade 42, retssal C
B-210-16   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Asmus Lundbæk Deleuran (Prøve) Ejendomsselskabet af 1. marts 2006 P/S
                mod
Adv. Michael Gjedde-Nielsen 1) Herlev Almennyttige Boligselskab
- 2) Herlev Boligselskab
- 3) Boligforeningen 3B
Retten i Glostrup (BS 10B-3792/2013): Afg. af 15/01-2016
Civil ankesag mellem private parter
Aftale, indgåelse
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Katja Haack Nielsen (kst.).

  20. afd. kl. 10:00
24. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-323-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. René Bjerre Kenneth Lee Reece
                mod
Adv. Josefine Farver Kronborg (Prøve) Skatteministeriet
Retten i Glostrup (BS 10J-1295/2015): Afg. af 27/01-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Skatteret, fysiske personer
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Henrik Bitsch og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
24. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-665-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-49)
                mod
Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (9340/2017): Afg. af 25/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276 a, jf. til dels § 21
strfl. § 245, stk. 1
lov om euforiserende stoffer m.v.
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).

  23. afd. kl. 09:30
24. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3563-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-125)
                mod
Adv. Eddie Omar Rosenberg Khawaja (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Bjørn Dilou Jacobsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-963/2018): Afg. af 11/04-2018
Bevisankesag
strfl. § 276 jf. tildels § 21
udvisning
Landsdommerne : Gunst Andersen, Morten Christensen og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).

  23. afd. kl. 13:00
24. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3246-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Nana Kryger la Cour
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-121)
                mod
Adv. Charlotte Møller Larsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-4249/2018): Afg. af 19/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 244
Landsdommerne : Gunst Andersen, Morten Christensen og Frantz Sigersted-Rasmussen (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
24. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-229-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Plæhn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-10)
                mod
Adv. Niels Anker Rasmussen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-18909/2018): Afg. af 18/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
strfl. § 245, stk. 1
konfiskation
Landsdommerne : Thomas Lohse, Ole Dybdahl og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).


Listen indeholder 14 retsmøder.           (AJE)