Østre Landsret - Retsliste for fredag den 22. marts 2019
Listen er fremstillet den 19. marts 2019, kl. 11:02 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 10:00
22. marts 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
B-2382-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Søren Aagaard Alex Frank Larsen
                mod
Adv. Mai-Brit Hauge Garval Advokat
Holger Bo Andersen
Københavns Byret (BS 19C-5856/2014): Afg. af 26/10-2017
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag
Landsdommerne : Morten Christensen, Jacob Waage og Lisbeth Walthersdorf Katafai (kst.).

  5. afd. kl. 09:00
22. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Færøernes ret
S-456-19   Bevisankesag
Politimesteren på Færøerne
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Bjørn á Heygum (Besk.) Anonymiseret
Retten i Færøernes ret (1-398/2018): Afg. af 07/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 245
strfl. § 252, stk. 1
strfl. § 181, stk. 1
Landsdommerne : Ulla Langholz, Olaf Tingleff og Carsten Kristian Vollmer.

  6. afd. kl. 09:30
22. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2992-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400301-103)
                mod
Adv. Thomas Lorentzen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-1160/2018): Afg. af 09/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 291, stk. 1
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Christian Schrøder (kst.).

  7. afd. kl. 09:30
22. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-405-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-26)
                mod
Adv. Mette Stendahl Plomgaard (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (10-4990/2018): Afg. af 24/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, stk. 1
Landsdommerne : Mikael Sjøberg, Kim Holst og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  8. afd. kl. 09:30
22. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 3
S-1460-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Kristian Kirk Petersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-155)
                mod
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Karina Skou (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Thomas Lindberg Brædder (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Jacob Kiil (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.) 8) Anonymiseret
Adv. Mikael Skjødt (Besk.) 9) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (8872/2017): Afg. af 14/05-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 2. pkt.
lov om euforiserende stoffer
udlændingelovens § 59b
Landsdommerne : Frosell, Bo Østergaard og Annette Dam Ryt-Hansen.

  10. afd. kl. 13:00
22. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-38-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Michala E. Christgau
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-6)
                mod
Adv. Erbil Gøkhan Edge Kaya (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-27868/2018): Afg. af 18/12-2018
Strafudmålingsankesag
strfl. § 181, stk. 1
anbringelse
udvisning
Landsdommerne : M. Stassen, Niels Fenger og Rasmus A. Kristensen (kst.).

  11. afd. kl. 09:30
22. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2006-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-77)
                mod
Adv. Peter Secher (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Anders Schønnemann Olesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Glenn Verding Hein (Besk.) 3) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-18048/2017): Afg. af 29/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt., jfr. stk. 2
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Tine Egelund Thomsen og Johann Herzog (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
22. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-3327-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-79)
                mod
Adv. Bjørn Elmquist (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (10-2745/2018): Afg. af 09/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 2, jf. § 225
strfl. § 232, jf. § 89
Landsdommerne : John Mosegaard, Malou Kragh Halling og Nina Boserup (kst.).

  15. afd. kl. 09:30
22. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2812-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-265)
                mod
Adv. Steffen Thorborg (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-4991/2018): Afg. af 20/09-2018
Bevisankesag
udvisning
strfl. § 244
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Dorthe Wiisbye og Martin Nyvang (kst.).

  15. afd. kl. 12:30
22. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3718-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-347)
                mod
Adv. Jens Otto Johansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (SS 8087/2018): Afg. af 15/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. tildels § 21
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Dorthe Wiisbye og Martin Nyvang (kst.).

  19. afd. kl. 09:30
22. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-3483-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Plæhn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-329)
                mod
Adv. Luise Høj (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (60-2830/2018): Afg. af 14/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 252
fl. § 118
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Morten Adler-Nissen (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
22. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal C
S-2920-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper William Lindsay-Poulsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-114)
                mod
Adv. Kristian Qvist Krüger (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-14601/2017): Afg. af 26/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 181, stk. 2
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Janni Christoffersen og Caroline Østergaard Nielsen (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
22. marts 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-3439-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Line Precht Rosberg
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-82)
                mod
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (9-3578/2018): Afg. af 19/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 222, stk. 1
Landsdommerne : Julie Skat Rørdam, Mohammad Ahsan og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
22. marts 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
B-1390-17   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Kim Trenskow FS Finans III A/S
                mod
Adv. Søren Lundsgaard 1) Niels Erik Nielsen
Adv. Thomas Bøgelund Norvold (Besk.) 2) Villy Rasmussen
Adv. Michael Amstrup (Besk.) 3) Henrik Zimino
Adv. Asger Tue Pedersen 4) John Kim Skafte
- 5) Anne Toxværd
Adv. Dan B. Larsen (Besk.) 6) Kent Villadsen Madsen
Adv. Philip Søren Thorsen (Besk.) 7) Carsten Dan Ehlers
- 8) Henrik Ole Håkonsson
- 9) Jesper Michael Buster Reinhardt
Adv. Lars Kjeldsen (Besk.) m.fl.
Retten i Lyngby (BS 159-509/2013): Afg. af 12/06-2017
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag
Landsdommer : Michael Kistrup

  24. afd. kl. 09:30
22. marts 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 4
S-221-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-4)
                mod
Adv. Stig Jørgensen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-29198/2018): Afg. af 14/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
udvisning
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Thomas Lohse og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).


Listen indeholder 15 retsmøder.           (AJE)