Østre Landsret - Retsliste for fredag den 21. februar 2020
Listen er fremstillet den 21. februar 2020, kl. 08:23 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  5. afd. kl. 11:00
21. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-399-20   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2020-1400302-1)
                mod
Adv. Mohammed Arbab Perveez (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-391/2020): Afg. af 21/01-2020
Bevisankesag
strfl. § 171, stk. 1
Strfl. § 172, stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Kristian Porsager Seierøe.

  7. afd. kl. 09:30
21. februar 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1866-19   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-51)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-24938/2018): Afg. af 17/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl. § 232
strfl. § 264 d
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Malene Stage Christensen (kst.).

  20. afd. kl. 09:30
21. februar 2020 - Votering - Bredgade 42
S-477-19   Bevisankesag
Statsadv. i Viborg
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAV-2019-1400301-17)
                mod
Adv. Lars Kjeldsen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-6843/2018): Afg. af 25/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 152, stk. 2, jf. stk. 1
konfiskation
-

  22. afd. kl. 09:30
21. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-1071-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Janus Kærgaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-69)
                mod
Adv. Jørn Haandbæk Jensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (9-689/2018): Afg. af 21/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 244
strfl. § 260, nr. 1
strfl. § 266
Landsdommerne : Michael Kistrup, Anne Berg (kst.) og Gitte Holm Bagge (kst.).

  24. afd. kl. 13:00
21. februar 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C
S-3023-18   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-216)
                mod
Adv. Helle Vibeke Paulsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-3366/2018): Afg. af 10/10-2018
Udmålingsankesag
fl. § 118
Landsdommerne : Ib Hounsgaard Trabjerg, Jesper Stage Thusholt (kst.) og Catarina Ryder Hoffmann (kst.).


Listen indeholder 5 retsmøder.           (AJE)