Østre Landsret - Retsliste for fredag den 20. marts 2020
Listen er fremstillet den 16. marts 2020, kl. 08:20 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  15. afd. kl. 09:00
20. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 1
S-1574-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-61)
                mod
Adv. Thomas Lindberg Brædder (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-12643/2018): Afg. af 20/05-2019
Nævningesag
Strfl. § 114, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 7
udvisning
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Joachim Kromann og Inge de Neergaard (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
20. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-301-19   Bevisankesag
Statsadv. i og International Kriminalitet
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-76141-00007-16)
                mod
Adv. Christian Laubjerg (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (10A-1904/2018): Afg. af 24/01-2019
Bevisankesag
strfl. § 172, stk. 2, jf. § 171
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 279
momsloven
Landsdommerne : Arne Brandt, Birgitte Grønborg Juul og Peter Mortensen.


Listen indeholder 2 retsmøder.           (FM)