Østre Landsret - Retsliste for fredag den 18. oktober 2019
Listen er fremstillet den 11. oktober 2019, kl. 07:53 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:30
18. oktober 2019 - Votering - Bredgade 59
S-2698-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-135)
                mod
Adv. Anders Nemeth (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-26934/2017): Afg. af 10/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 279, jf. § 286, stk. 2
strfl. § 171, jf. § 172
-

  4. afd. kl. 09:30
18. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-603-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-19)
                mod
Adv. Allan Vistisen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Thorkild Høyer (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Kåre Traberg Smidt (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Ole Schmidt (Besk.) 4) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-14860/2018): Afg. af 20/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 181, stk. 1, jf. § 21
udvisning
strfl. § 277
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Lene Jensen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
18. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-981-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Sandra Sessa Meyer
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-112)
                mod
Retten i Roskilde (9-1654/2019): Afg. af 28/03-2019
Bevisankesag
tilhold
strfl. § 266
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Henrik Gam, Steen Mejer og Johan Busse (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
18. oktober 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42,Retssal D
S-1853-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-50)
                mod
Adv. Mikkel Holm Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-1640/2019): Afg. af 17/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 264 d
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
udvisning
Landsdommerne : Michael Kistrup, Alex Puggaard og Louise Christophersen (kst.).


Listen indeholder 4 retsmøder.           (FM)