Østre Landsret - Retsliste for fredag den 16. august 2019
Listen er fremstillet den 16. august 2019, kl. 12:36 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  5. afd. kl. 09:00

16. august 2019 - Hovedforhandling - Færøernes ret

S-1597-19   Bevisankesag

Politimesteren på Færøerne
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. )

 

              mod

Adv. Annfinn Vitalis Hansen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Færøernes ret (1-210/2018): Afg. af 03/05-2019
Bevisankesag
fl.

Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  7. afd. kl. 09:30

16. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-3468-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-249)

 

              mod

Adv. Martin Andersen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Hillerød (8-1985/2018): Afg. af 12/11-2018
Bevisankesag
fl. § 117 d
fl. § 118
registreringsbekendtgørelsen

Landsdommerne : Tine Vuust, Finn Morten Andersen og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  13. afd. kl. 10:00

16. august 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42

B-738-18   Ankesag - privat straffesag

Adv. Claus Tolstrup

1) Gitte Thomsen

-

2) Bent Thomsen

-

3) Pia Skafte

-

4) Anna Hansen

-

5) Kurt Petersen

-

6) Jytte Knudsen

-

7) Vera Andersen

-

8) Bent Jensen

-

9) Lis Kryger

-

m.fl.

 

              mod

Adv. Karina Dolmer Hansen

Bellingelunden ApS

Retten i Odense (BS 10-832/2017): Afg. af 17/04-2018
Ankesag - privat straffesag
Leje, rettigheder

Landsdommer : Anne Birgitte Fisker

  13. afd. kl. 10:00

16. august 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42

B-1214-18   Ankesag - privat straffesag

Adv. Karina Dolmer Hansen

Bellingelunden ApS

 

              mod

Adv. Claus Tolstrup

1) Bent Erik Thomsen

-

2) Anna Kirstine Fredberg Hansen

-

3) Pia Skafte

-

4) Kurt Byrgesen Petersen

-

5) Jytte Gertrud Knudsen

-

6) Vera Andersen

-

7) Bent Thorkild Jensen

-

8) Lis Kryger

-

9) Ruth Andreasen

-

m.fl.

Retten i Odense (BS 10-841/2017): Afg. af 17/04-2018
Ankesag - privat straffesag
Leje, rettigheder

Landsdommer : Anne Birgitte Fisker

  14. afd. kl.

16. august 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59

B-186-16   Civil 1. instanssag

Adv. Peter Lambert

1) Lady & Kid A/S

-

2) Direct Nyt ApS

-

3) Harald Nyborg A/S

-

4) KID-Holding A/S

 

              mod

Adv. Bodil Marie Søes Petersen

Kongeriget Danmark v/
Skatteministeriet

Civil 1. instanssag
Skatteret, selskaber, foreninger m.v.

-

  14. afd. kl. 09:30

16. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59, Retssal 14

S-3485-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Mai Frisk Steffensen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-129)

 

              mod

Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Roskilde (1A-2535/2018): Afg. af 07/11-2018
Bevisankesag
strfl
. § 164, stk. 1
strfl
. § 285, stk. 1, jf. § 276
strfl
. § 293 a

Landsdommerne : Benedikte Holberg, Rosenløv og Kåre Mønsted.

  18. afd. kl. 10:30

16. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-3338-18   Udmålingsankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400322-68)

 

              mod

Adv. Søren Bech (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Helsingør (1-3248/2018): Afg. af 12/11-2018
Udmålingsankesag
strfl
. § 77 a

Landsdommerne : Katja Høegh, Ulla Staal og Jacob Waage.

  21. afd. kl. 09:30

16. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A

S-3461-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Plæhn

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-247)

 

              mod

Adv. Finn Roger Nielsen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-6780/2018): Afg. af 06/11-2018
Bevisankesag
fl. § 118

Landsdommerne : Karen Hald, Henrik Gam og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).


Sager fra portalen

2. afd. kl. 09:30

16. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-23658/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Lone M. Falkenberg

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Troels Kock Nielsen (besk.)

Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (BS-4132/2019-FRB): Afg. af 10/5-2019

Familieretsankesag
Familieret, børn

Landsdommerne:

 

4. afd. kl. 09:30

16. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-49653/2018-OLR   Civil ankesag

 

Selv

Trine Ødemotland

 

              Mod

Adv. Jakob Skaarup Arrevad

Advokatnævnet

Retten på Frederiksberg (BS-9251/2017-FRB): Afg. af 14/12-2018

Landsdommerne:

 

8. afd. kl. 09:30

16. august 2019 - Votering – Bredgade 59

BS-38120/2018-OLR   Civil ankesag

 

Adv. Aage Krogh

Finnair Oyj

 

              Mod

Selv

Christina Bruun Petersen

Vibeke Marie-Anna Lynch

Københavns Byret (BS-1437/2016-KBH): Afg. af 14/5-2018

Småsag

Kompensation for flyforsinkelse

Landsdommerne:

 

10. afd. kl. 09:30

16. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-25428/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Steen Moesgaard

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Jesper Perregaard (besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (BS-47094/2018-GLO): Afg. af 7/6-2019

Familieretsankesag
Familieret, børn

Landsdommerne:

 

11. afd. kl. 09:30

16. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-6242/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

NAVNEFORBUD

Adv. Lene Østerberg

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Henrik Perregaard

Region Hovedstad

Retten i Glostrup (BS-44094/2018-GLO): Afg. af 22/1-2019

Forvaltningssag

Landsdommerne:

 

Listen indeholder 8 retsmøder.           (AJE)