Østre Landsret - Retsliste for fredag den 16. august 2019
Listen er fremstillet den 10. juli 2019, kl. 12:55 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  3. afd. kl. 09:30
16. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-3167-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Henrik Prien-Larsen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-163)
                mod
Adv. Mikkel Holm Nielsen (Besk.) Anonymiseret
-
Københavns Byret (3-4242/2018): Afg. af 12/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1
strfl. § 261, stk. 2, jf. stk. 1
strfl. § 260, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Bodil Dalgaard Hammer, Ejler Bruun og Mohammad Ahsan.

  5. afd. kl. 09:00
16. august 2019 - Hovedforhandling - Færøernes ret
S-1597-19   Bevisankesag
Politimesteren på Færøerne
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. )
                mod
Adv. Annfinn Vitalis Hansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Færøernes ret (1-210/2018): Afg. af 03/05-2019
Bevisankesag
fl.
Landsdommerne : Ulla Langholz, Olaf Tingleff og Carsten Kristian Vollmer.

  6. afd. kl. 09:30
16. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3252-18   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400322-65)
                mod
Adv. Luise Høj (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-16395/2018): Afg. af 22/10-2018
Strafudmålingsankesag
lov om euforiserende stoffer
lov om dopingmidler
Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Sanne Kolmos og Julie Arnth Jørgensen.

  7. afd. kl. 09:30
16. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3468-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-249)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (8-1985/2018): Afg. af 12/11-2018
Bevisankesag
fl. § 117 d
fl. § 118
registreringsbekendtgørelsen
Landsdommerne : Tine Vuust, Finn Morten Andersen og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  9. afd. kl. 09:30
16. august 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 9
S-3375-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-237)
                mod
Adv. Hanne Menné (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (1-1249/2018): Afg. af 09/11-2018
Bevisankesag
fl. § 118
færdselsloven
Landsdommerne : Louise Saul, Gitte Rubæk Pedersen og Katja Haack Nielsen (kst.).

  13. afd. kl. 10:00
16. august 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-738-18   Ankesag - privat straffesag
Adv. Claus Tolstrup 1) Gitte Thomsen
- 2) Bent Thomsen
- 3) Pia Skafte
- 4) Anna Hansen
- 5) Kurt Petersen
- 6) Jytte Knudsen
- 7) Vera Andersen
- 8) Bent Jensen
- 9) Lis Kryger
- m.fl.
                mod
Adv. Karina Dolmer Hansen Bellingelunden ApS
Retten i Odense (BS 10-832/2017): Afg. af 17/04-2018
Ankesag - privat straffesag
Leje, rettigheder
Landsdommer : Anne Birgitte Fisker

  13. afd. kl. 10:00
16. august 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-1214-18   Ankesag - privat straffesag
Adv. Karina Dolmer Hansen Bellingelunden ApS
                mod
Adv. Claus Tolstrup 1) Bent Erik Thomsen
- 2) Anna Kirstine Fredberg Hansen
- 3) Pia Skafte
- 4) Kurt Byrgesen Petersen
- 5) Jytte Gertrud Knudsen
- 6) Vera Andersen
- 7) Bent Thorkild Jensen
- 8) Lis Kryger
- 9) Ruth Andreasen
- m.fl.
Retten i Odense (BS 10-841/2017): Afg. af 17/04-2018
Ankesag - privat straffesag
Leje, rettigheder
Landsdommer : Anne Birgitte Fisker

  14. afd. kl. 09:30
16. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3485-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mai Frisk Steffensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-129)
                mod
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (1A-2535/2018): Afg. af 07/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 164, stk. 1
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276
strfl. § 293 a
-

  18. afd. kl. 10:30
16. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3338-18   Udmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400322-68)
                mod
Adv. Søren Bech (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (1-3248/2018): Afg. af 12/11-2018
Udmålingsankesag
strfl. § 77 a
-

  21. afd. kl. 09:30
16. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42
S-3461-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Plæhn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-247)
                mod
Adv. Finn Roger Nielsen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-6780/2018): Afg. af 06/11-2018
Bevisankesag
fl. § 118
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).


Listen indeholder 10 retsmøder.           (AJE)