Østre Landsret - Retsliste for fredag den 15. november 2019
Listen er fremstillet den 8. november 2019, kl. 10:12 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
15. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-853-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-49)
                mod
Adv. Gitte Juul Jensen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (10-2884/2018): Afg. af 18/03-2019
Nævningesag
strfl. § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 21
Landsdommerne : Morten Christensen, Christian Wenzel (kst.) og Malene Stage Christensen (kst.).

  8. afd. kl. 09:30
15. november 2019 - Votering - Bredgade 59
B-208-12   Civil 1. instanssag
Adv. Erik Kjær-Hansen Sølco 2 ApS
                mod
Adv. Søren Lundsgaard KPMG Interessentskabet af 1. januar 2001
Civil 1. instanssag
Erstatning, ansvarsgrundlag
-

  9. afd. kl. 09:30
15. november 2019 - Votering - Bredgade 59
B-1253-17   Civil 1. instanssag
Adv. Steffen Sværke Skatteministeriet
                mod
Adv. Søren Lehmann Nielsen 1) Sandoz A/S
- 2) Novartis Healthcare A/S
Civil 1. instanssag
Skatteret, selskaber, foreninger m.v.
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Mohammad Ahsan og Martin Nyvang (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
15. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3230-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-126)
                mod
Adv. Charlotte Møller Larsen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Mette Grith Stage (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Carsten Halle (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Jane Ranum (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) 7) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-833/2018): Afg. af 02/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt. og 2. pkt.
udvisning
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Mette Lyster Knudsen.

  19. afd. kl. 09:30
15. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-1869-19   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Lene Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-125)
                mod
Adv. Peter Trudsø (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Bjørn Mering Caning (Besk.) 2) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-19447/2018): Afg. af 18/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Lone Kerrn-Jespersen, Louise Saul og Louise Christophersen (kst.).

  20. afd. kl. 10:00
15. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal C
S-128-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-3100101-15)
                mod
Adv. Mads Kramme (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-8514/2017): Afg. af 28/11-2018
Bevisankesag
rpl. § 1018 f, stk. 1
Landsdommerne : Henrik Bitsch, Alex Puggaard og Inge de Neergaard (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
15. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B
S-2072-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Janus Kærgaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-57)
                mod
Adv. Erik Bo Rasmussen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-18841/2018): Afg. af 03/07-2019
Bevisankesag
strfl. § 216, stk. 1, jf. § 21
udvisning
erstatning
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Tine Egelund Thomsen.


Listen indeholder 7 retsmøder.           (FM)