Østre Landsret - Retsliste for fredag den 14. december 2018
Listen er fremstillet den 14. december 2018, kl. 08:30 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  4. afd. kl. 10:00

14. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59

B-314-18   Civil småsag

Adv. Charlotte Castenschiold

Niels Erik Castenschiold

 

              mod

ø

Frederik Martin Ravn Larsen

Københavns Byret (BS 30S-5792/2017): Afg. af 29/01-2018
Civil småsag
Køb, aftalen

Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Thomas Lohse og Lisbeth Walthersdorf Katafai (kst.).

  9. afd. kl. 09:30

14. december 2018 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 9

S-1936-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Marie Petersen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-100)

 

              mod

Adv. Peter Ruhr (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Næstved (10602/2017): Afg. af 18/06-2018
Bevisankesag
strfl
. § 290, stk. 2, jf. stk. 1

Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Steen Mejer og Annette Dam Ryt-Hansen.

  10. afd. kl. 09:30

14. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-2130-17   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400322-41)

 

              mod

Adv. Michael Harms (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-10257/2015): Afg. af 03/05-2016
Bevisankesag
fl. § 117
fl. § 126, stk. 1, nr. 2

Landsdommerne : M. Stassen, Anne Thalbitzer og Jakob Friis Nolsø (kst.).

  13. afd. kl. 09:30

14. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal B

S-417-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-34)

 

              mod

Adv. Lene Østerberg (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 1-19178/2017): Afg. af 02/02-2018
Bevisankesag
strfl
. § 244

Landsdommerne : John Mosegaard, Jacob Waage og Diane Svanholm Kvist (kst.).

  14. afd. kl. 09:30

14. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59

B-1113-18   Civil ankesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Adv. Susanne Graffmann (Besk.)

Anonymiseret

 

              mod

Adv. Peter Trinskjær

Anonymiseret

Retten i Roskilde (BS 7A-868/2015): Afg. af 27/07-2018
Civil ankesag
Forvaltningsret, prøvelse

Landsdommerne : Rosenløv, Benedikte Holberg og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).

  15. afd. kl. 09:30

14. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-787-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-65)

 

              mod

Adv. Karoline Døssing Normann

Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (3679/2016): Afg. af 22/02-2018
Bevisankesag
FL. § 125, STK. 2, NR. 2

Landsdommerne : Joachim Kromann, Ole Græsbøll Olesen og Rikke Plesner Skovby (kst.).

  17. afd. kl. 10:00

14. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59

B-310-18   Civil 1. instanssag

Adv. Ann-Beth Dupont Kirkegaard

Dansk Tandplejeforening som mandatar for

 

              mod

Adv. Bo Enevold Uhrenfeldt

Tandklinik på Islands Brygge v/
Lars Nielsen

Civil 1. instanssag
Aftale

Landsdommerne : Arne Brandt, Louise Saul og Anne-Sophie Abel Lohse (kst.).

  19. afd. kl. 09:30

14. december 2018 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal C

S-2552-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-67)

 

              mod

Adv. Rune Berggren Brøndal Pedersen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Peter Trudsø (Besk.)

2) Anonymiseret

Retten i Roskilde (18A-3468/2018): Afg. af 06/09-2018
Bevisankesag
strfl
. § 216, stk. 1, nr. 1
strfl
. § 225, jf. § 216, stk. 1
udvisning

Landsdommerne : Malou Kragh Halling, Lone Kerrn-Jespersen og Ejler Bruun.

  20. afd. kl. 09:30

14. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal D

B-724-18   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Niels Kristian Eriksen

Thomas Ernst Bangsbo Petersen

 

              mod

Adv. Hans Christian Færch

Mohammad Sajjad Malik

Københavns Byret (BS 16B-266/2017): Afg. af 11/04-2018
Civil ankesag mellem private parter
Boligret, andelsboliger

Landsdommerne : Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Karin Bøgh Pedersen (kst.).

  21. afd. kl. 10:00

14. december 2018 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42

B-2632-17   Civil ankesag mellem private parter

Adv. Eigil Strand (Prøve)

Peter Kristian Skov Sørensen

 

              mod

Adv. Mattias Chor

Skatteministeriet

Retten i Helsingør (BS 2G-61/2017): Afg. af 15/11-2017
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret, fysiske personer

-

  22. afd. kl. 09:30

14. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42

S-2035-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Mia Østergaard

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-209)

 

              mod

Adv. Carsten Fentz

Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-5446/2018): Afg. af 05/07-2018
Bevisankesag
strfl
. § 119, stk. 1, 2. pkt., jf. 1. pkt
strfl
. § 245, stk. 1, jf. § 21
strfl
. § 134 a

Landsdommerne : Michael Kistrup, Mikael Sjøberg og Martin Hall (kst.).

  24. afd. kl. 09:30

14. december 2018 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal E

S-2042-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-151)

 

              mod

Adv. Finn Walther Petersen (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Roskilde (11A-1062/2018): Afg. af 20/06-2018
Bevisankesag
færdselsloven
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Ole Dybdahl, Tine Vuust og Julie Skat Rørdam.


Sager fra portalen

 4. afd. kl. 09:30

14. december 2018 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-23952/2018-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Sonja Toft

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Susse Karen Fraaby (besk.)

Anonymiseret

Retten i Odense (BS-1861/2018-ODE): Afg. Af  20/06-2018

Familieretssag

Familieret, børn

Landsdommerne: Inge Neergaard Jessen, Thomas Lohse og Lisbeth W. Katafai (kst.)

 

 5. afd. kl. 09:30

14. december 2018 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-32719/2018-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Anne Ruth Osbak

Adv. Anne Ruth Osbak

Anonymiseret

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Karsten Hagel-Sørensen

Anonymiseret

Københavns Byret (BS-11279/2018-KBH): Afg. Af  25/06-2018

Familieretssag

Tvangsadoption

Landsdommerne: Ulla Langholz, Peter Mørk Thomsen og Carsten Kristian Vollmer

 

 23. afd. kl. 09:30

14. december 2018 – Votering – Bredgade 42

BS-4095/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Morten Arup Neergaard

Adv. Morten Arup Neergaard

John Kim Vestergaard

Maria Bugge Vestergaard

 

              Mod

Adv. Thomas Munkhøj Haslev

Adv. Thomas Munkhøj Haslev

Susanne Bønnelykke

Arne Bønnelykke

Retten i Lyngby (BS 155-1857/2016 (BS-1045/2016-LYN)): Afg. Af  08/01-2018

Entreprise og håndværkere

Udbedring af ulovligt etableret dræn mv

Landsdommerne: Gunst Andersen, Bodil Dalgaard Hammer og Rasmus Aggersbjerg Kristensen (kst.)

 

 

Listen indeholder 12 retsmøder.           (AJE)