Østre Landsret - Retsliste for fredag den 13. september 2019
Listen er fremstillet den 12. september 2019, kl. 13:54 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  2. afd. kl. 09:30

13. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-2698-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400308-135)

 

              mod

Adv. Anders Nemeth (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 3-26934/2017): Afg. af 10/09-2018
Bevisankesag
strfl
. § 279, jf. § 286, stk. 2
strfl
. § 171, jf. § 172

Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Gitte Holm Bagge (kst.).

  4. afd. kl. 09:30

13. september 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-3441-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-358)

 

              mod

Adv. Andro Vrlic (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.)

2) Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-5467/2018): Afg. af 19/11-2018
Bevisankesag
strfl
. § 191, stk. 2, jf. § 1, 1. pkt.
udvisning
lov om euforiserende stoffer

-

  4. afd. kl. 13:00

13. september 2019 - Votering - Foretages i retssal 4

S-3441-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-358)

 

              mod

Adv. Andro Vrlic (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.)

2) Anonymiseret

Retten i Glostrup (15-5467/2018): Afg. af 19/11-2018
Bevisankesag
strfl
. § 191, stk. 2, jf. § 1, 1. pkt.
udvisning
lov om euforiserende stoffer

Landsdommerne : Lene Jensen, Inge Neergaard Jessen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  23. afd. kl. 10:00

13. september 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42

S-528-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-50)

 

              mod

Adv. Alexander Christian May-Worre (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Lyngby (1-3101/2018): Afg. af 31/01-2019
Bevisankesag
fl. § 118

-

  24. afd. kl. 09:30

13. september 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42

S-3744-18   Strafudmålingsankesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-379)

 

              mod

Adv. Lone Damgaard (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-28869/2018): Afg. af 07/12-2018
Strafudmålingsankesag
strfl
. § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt.

Landsdommerne : Steen Mejer, Thomas Lohse og Martin Nyvang (kst.).


Sager fra portalen

10. afd. kl. 09:30

13. september 2019 – Fortsat hovedforhandling – Bredgade 59

BS-37305/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Dan Terkildsen

Abyssus Marine Services AS

 

              Mod

Adv. Asser Rung-Hansen

Nordic Innovators P/S

Sø- og Handelsretten (BS-9721/2017): Afg. af 14/9-2018

Aftaler

Landsdommerne: Margit Stassen, Malou Kragh Halling og Joachim Kromann

 

13. afd. kl. 09:30

13. september 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 42, Retssal #

BS-26799/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Søren Sloth

Cet Ejendomme ApS

 

              Mod

Adv. Søren Stenderup Jensen

Berit Joyce Kofoed

m.fl

Københavns Byret (BS-9406/2017): Afg. af 29/5-2018

Hævd på færdselsret

Landsdommerne: John Mosegaard, Mette Lyster Knudsen og  Nina Fischer Rønde (kst.)

 

23. afd. kl. 09:30

13. september 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 42, Retssal D

BS-46322/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Peter C. Christensen

Dan Svenningsen

 

              Mod

Adv. Jakob Thrane

Carsten Hilmar Jørgensen

Retten i Svendborg (BS-13086/2018): Afg. af 9/11-2018

Manglende betaling

Landsdommerne:

 

7. afd. kl. 13:00

13. september 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 59

BS-32946/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Sten Møller

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Anders Quistgaard (besk.)

Anonymiseret

Retten i Odense (BS-13544/2019): Afg. af 5/7-2019

Familieretssag

Familieret, børn

Landsdommerne:

 

13. afd. kl. 13:00

13. september 2019 - Votering – Bredgade 42, Retssal #

BS-26799/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Søren Sloth

Cet Ejendomme ApS

 

              Mod

Adv. Søren Stenderup Jensen

Berit Joyce Kofoed

m.fl

Københavns Byret (BS-9406/2017): Afg. af 29/5-2018

Hævd på færdselsret

Landsdommerne: John Mosegaard, Mette Lyster Knudsen og  Nina Fischer Rønde (kst.)

 

22. afd. kl. 13:00

13. september 2019 - Votering – Bredgade 42, Retssal C

BS-40736/2018-OLR   Civil ankesag

Adv. Peter Scheibel

Sanne Norup Benedictus

 

              Mod

Adv.  Peter Klitgaard

Ejendomsmæglerfirmaet Teglovn ApS

Retten i Odense (BS-6016/2017): Afg. af 28/9-2018

Rådgiveransvar, manglende oplysninger

Landsdommerne: Michael Kistrup, Alex Puggaard og Louise Christophersen (kst.)

 

 

Listen indeholder 5 retsmøder.           (AJE)