Østre Landsret - Retsliste for fredag den 13. marts 2020
Listen er fremstillet den 11. marts 2020, kl. 12:26 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:30
13. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1700-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-76)
                mod
Adv. Jens Klokhøj (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Martin Andersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-690/2019): Afg. af 28/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 276
strfl. § 276 a
udvisning
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Anne Berg (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
13. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2568-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-115)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-5148/2019): Afg. af 02/09-2019
Bevisankesag
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276
strfl. § 276 a
strfl. § 276
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Anne Berg (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
13. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2927-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-129)
                mod
Adv. Jens Klokhøj (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-2937/2019): Afg. af 25/09-2019
Strafudmålingsankesag
Strfl. § 285, jf. § 276 a
knivloven
udvisning
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Anne Berg (kst.).

  2. afd. kl. 13:00
13. marts 2020 - Votering - Foretages i retssal 2
S-1700-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-76)
                mod
Adv. Jens Klokhøj (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Martin Andersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-690/2019): Afg. af 28/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 276
strfl. § 276 a
udvisning
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Anne Berg (kst.).

  2. afd. kl. 13:00
13. marts 2020 - Votering - Foretages i retssal 2
S-2568-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-115)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-5148/2019): Afg. af 02/09-2019
Bevisankesag
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276
strfl. § 276 a
strfl. § 276
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Anne Berg (kst.).

  2. afd. kl. 13:00
13. marts 2020 - Votering - Bredgade 59
S-2927-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-129)
                mod
Adv. Jens Klokhøj (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-2937/2019): Afg. af 25/09-2019
Strafudmålingsankesag
Strfl. § 285, jf. § 276 a
knivloven
udvisning
Landsdommerne : Kaspar Linkis, Peter Thønnings og Anne Berg (kst.).

  3. afd. kl. 13:00
13. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3083-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-230)
                mod
Adv. Jacob Goldschmidt (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (D12-9605/2018): Afg. af 07/10-2019
Bevisankesag
fl. § 54, stk. 1
Landsdommerne : Ejler Bruun, Bodil Dalgaard Hammer og Karen Hald.

  8. afd. kl. 09:30
13. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-623-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400319-2)
                mod
Adv. Martin Leth Hansen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-613/2018): Afg. af 13/02-2019
Bevisankesag
lov om arbejdsmiljø
Landsdommerne : Frosell, Henrik Gam og Nina Hjorth (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
13. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 1
S-1075-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-122)
                mod
Adv. Peter Kragh (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Janus Malcolm Pedersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Lasse Martin Dueholm (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Eske Hald (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Berit Ernst (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Christina Schønsted (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 8) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 9) Anonymiseret
Retten i Roskilde (9-3481/2018): Afg. af 04/04-2019
Nævningesag
udvisning
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 244
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Louise Saul og Jacob Waage.

  10. afd. kl. 09:30
13. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1280-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Lene Hjorth
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-140801-139)
                mod
Adv. Luise Høj (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (1-1297/2019): Afg. af 26/04-2019
Bevisankesag
strfl. § 210, stk. 3, jf. stk. 2
strfl. § 225, jf. § 222, stk. 1
strfl. § 232
Landsdommerne : Malou Kragh Halling, Katja Høegh og Asbjørn de Roepstorff (kst.).

  10. afd. kl. 13:00
13. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-2002-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-92)
                mod
Adv. Carsten Fentz Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-7410/2019): Afg. af 13/06-2019
Bevisankesag
strfl. § 172, stk. 1, jf. § 171
Strfl. § 285, stk. 1, jf. § 279
Strfl. § 287, stk. 1, jf. § 276
Landsdommerne : Malou Kragh Halling, Katja Høegh og Asbjørn de Roepstorff (kst.).

  11. afd. kl. 09:30
13. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-218-20   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2020-1400305-6)
                mod
Adv. Martin Andersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-7600/2019): Afg. af 14/01-2020
Bevisankesag
strfl. § 123
strfl. § 124, stk. 5
strfl. § 216, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Lone Dahl Frandsen, Ole Dybdahl og Nicolai Uggerhøj-Winther.

  15. afd. kl. 09:30
13. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3510-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-275)
                mod
Adv. Thorkild Høyer (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (1561/2019): Afg. af 21/11-2019
Bevisankesag
strfl. § 291, stk. 1
fl. § 117
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Joachim Kromann og Inge de Neergaard (kst.).

  15. afd. kl. 11:00
13. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3422-19   Strafudmålingsankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400322-104)
                mod
Adv. Thorkild Høyer (Besk.) Anonymiseret
Retten i Glostrup (0700-84180-00172-19): Afg. af 13/11-2019
Strafudmålingsankesag
knivloven
Landsdommerne : Anne Thalbitzer, Joachim Kromann og Inge de Neergaard (kst.).

  16. afd. kl. 13:00
13. marts 2020 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-535-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Helene Lindberg Brædder
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-25)
                mod
Adv. Henrik Stagetorn Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-2947/2018): Afg. af 20/08-2018
Bevisankesag
strfl. § 121
færdselsloven
Landsdommerne : Janni Christoffersen, Julie Skat Rørdam og Johan Busse (kst.).

  18. afd. kl.
13. marts 2020 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59
S-1960-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400311-155)
                mod
Adv. Glenn Verding Hein (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (18A-7328/2018): Afg. af 13/06-2019
Bevisankesag
fl.
Landsdommerne : Julie Arnth Jørgensen, Kim Holst og Bettina Bang Jakobsen (kst.).

  23. afd. kl. 09:30
13. marts 2020 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-646-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Rikke Jensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400801-61)
                mod
Adv. Steen Leonhardt Frederiksen 1) Anonymiseret
Adv. Mads Kramme 2) Anonymiseret
Adv. Henrik Perregaard 3) Anonymiseret
Adv. Poul Jost Jensen 4) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (8875/2018): Afg. af 21/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 279
strfl. § 286, stk. 2
strfl. § 233, stk. 1
Landsdommerne : Kåre Mønsted, Gunst Andersen og Uffe Habekost Sørensen (kst.).


Listen indeholder 17 retsmøder.           (AJE)