Østre Landsret - Retsliste for fredag den 12. juli 2019
Listen er fremstillet den 10. juli 2019, kl. 13:01 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  7. afd. kl. 09:30
12. juli 2019 - Votering - Bredgade 59
S-1926-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 122
-

  7. afd. kl. 10:00
12. juli 2019 - Domsafsigelse i retsmøde - Bredgade 59
S-1926-18   Bevisankesag
Statsadv. i særlig økonomisk krim.
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SK-70322-00002-15)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Naja Wærness Larsen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Jakob Lund Poulsen (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jakob Buch-Jepsen (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-2678/2017): Afg. af 27/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 144
strfl. § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1, nr. 3
strfl. § 122
Landsdommerne : Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Jacob Waage.

  14. afd. kl. 09:30
12. juli 2019 - Fortsat hovedforhandling - Foretages i retssal 14
S-1661-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Christina Gregersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-68)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-1387/2019): Afg. af 31/05-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
strfl. § 285, stk. 1, jf. § 276
Landsdommerne : M. Stassen, Joachim Kromann og Louise Christophersen (kst.).


Listen indeholder 3 retsmøder.           (AJE)