Østre Landsret - Retsliste for fredag den 10. maj 2019
Listen er fremstillet den 10. maj 2019, kl. 10:04 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  3. afd. kl. 09:00
10. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1259-18   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-134)
                mod
Adv. Henrik Stagetorn (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Michael Juul Eriksen (Besk.) 3) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (6510/2017): Afg. af 26/04-2018
Nævningesag
strfl. § 237, jf. § 23
strfl. § 192 a, stk. 1, nr. 1
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Lars Larsen Lihme (kst.).

  5. afd. kl. 09:30
10. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3528-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Line Scharf
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-323)
                mod
Adv. Niels Anker Rasmussen (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (3554/2018): Afg. af 01/10-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
udvisning
strfl. § 266
Landsdommerne : Olaf Tingleff, Ulla Langholz og Nina Fischer Rønde (kst.).

  6. afd. kl. 09:30
10. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-3549-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-138)
                mod
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) Anonymiseret
Retten i Holbæk (60-3112/2018): Afg. af 15/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 181, stk. 3, jf. stk. 1
udvisning
Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Sanne Kolmos og Christian Schrøder (kst.).

  6. afd. kl. 13:00
10. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3758-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400305-90)
                mod
Adv. Ulrik Sjølin Pedersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Lyngby (1-3380/2018): Afg. af 04/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 232, jf. § 89
Landsdommerne : Peter Mørk Thomsen, Sanne Kolmos og Christian Schrøder (kst.).

  8. afd. kl. 09:30
10. maj 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 8
S-2904-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-272)
                mod
Adv. Rolf Lindegaard Gregersen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Næstved (1676/2018): Afg. af 27/09-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
udvisning
lov om euforiserende stoffer
Landsdommerne : Frosell, Lone Dahl Frandsen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  8. afd. kl. 13:00
10. maj 2019 - Votering - Bredgade 59
B-2437-16   Civil 1. instanssag
Adv. Eddie Omar Rosenberg Khawaja 1) Erdem Deha Altiner
- 2) Isabel Hanna Ravn
                mod
Adv. Rass Markert Holdgaard Udlændingestyrelsen
Civil 1. instanssag
Forvaltningsret, prøvelse
Landsdommerne : Frosell, Lone Dahl Frandsen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  9. afd. kl. 09:00
10. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-2542-18   Nævningesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Heidi Ann Dearman
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-233)
                mod
Adv. Casper Andreasen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (5867/2018): Afg. af 30/08-2018
Nævningesag
strfl. § 237
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Annette Dam Ryt-Hansen og Berit Holmelund (kst.).

  10. afd. kl. 09:30
10. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-2278-16   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Peter-Ulrik Plesner 1) Novartis AG
- 2) Novartis Healthcare A/S
                mod
Adv. Klaus Ewald Madsen Orifarm Generics A/S
Sø- og Handelsretten, Retsafdeling (T-9-14): Afg. af 21/09-2016
Civil ankesag mellem private parter
Immaterialret, patentret
Landsdommerne : M. Stassen, Malou Kragh Halling og Niels Fenger.

  14. afd. kl. 09:30
10. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59, Retssal 14
S-2943-17   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Stephen W. Pedersen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400308-159)
                mod
Adv. Sten Balslev (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (1-2594/2016): Afg. af 05/10-2017
Bevisankesag
strfl. § 276
strfl. § 293, stk. 1
fl. § 117 a
Landsdommerne : Benedikte Holberg, Rosenløv og Katja Haack Nielsen (kst.).

  15. afd. kl. 09:30
10. maj 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1724-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Line Precht Rosberg
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400801-172)
                mod
Adv. Jane Ranum (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Henrik Dupont Jørgensen (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (3409/2018): Afg. af 07/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 191
lov om euforiserende stoffer
strfl. § 288, stk. 1, nr. 1 og 2
Landsdommerne : Joachim Kromann, Anne Thalbitzer og Martin Nyvang (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
10. maj 2019 - Votering - Foretages i retssal 17
B-523-14   Civil ankesag
Adv. Kurt Bardeleben Fredensborg Kommune
                mod
Adv. Jacob Caroc Claus Schall Holberg 1) Sonnich Fryland
- 2) Tove Fryland
Retten i Helsingør (BS 1-871/2008): Afg. af 07/02-2014
Civil ankesag
Kommunalret
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Rasmus A. Kristensen (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
10. maj 2019 - Votering - Bredgade 59
B-2437-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Jacob Caroc Claus Schall Holberg 1) Tove Fryland
- 2) Sonnich Fryland
                mod
Adv. Kurt Bardeleben Fredensborg Kommune
Retten i Helsingør (BS 2C-1316/2016): Afg. af 02/11-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Kommunalret
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Rasmus A. Kristensen (kst.).

  21. afd. kl. 09:30
10. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-1567-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Steen Hansen Saabye
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400307-17)
                mod
Adv. Andro Vrlic (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Martin Andersen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Nima Nabipour 3) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson 4) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 4-24257/2017): Afg. af 18/05-2018
Bevisankesag
strfl. § 261, stk. 2, jf. stk. 1
strfl. § 281, stk. 1, nr. 1
strfl. § 286
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Mads Spanggaard Stokholm (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
10. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
B-522-17   Civil 1. instanssag
Adv. Henrik Karl Nielsen 1) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .
- 2) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .
- 3) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .
- 4) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .
- 5) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .
- 6) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .
- 7) Dansk Jernbaneforbund som mandatar for .
                mod
Adv. Christian K. Clasen DSB
Civil 1. instanssag
Aftale, opsigelse
Landsdommerne : Michael Kistrup, Julie Arnth Jørgensen og Martin Hall (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
10. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
B-592-17   Civil 1. instanssag
Adv. Peter Breum 1) HK Danmark som mandatar for ...
- 2) HK Danmark som mandatar ...
- 3) HK Danmark som mandatar ...
- 4) HK Danmark som mandatar ...
                mod
Adv. Christian K. Clasen DSB
Civil 1. instanssag
Aftale, opsigelse
Landsdommerne : Michael Kistrup, Julie Arnth Jørgensen og Martin Hall (kst.).

  22. afd. kl. 09:30
10. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
B-851-17   Civil 1. instanssag
Adv. Peter Breum 1) HK Danmark som mandatar for ...
- 2) HK som mandatar for ...
- 3) HK Danmark som mandatar for ...
- 4) HK Danmark som mandatar for ...
                mod
Adv. Paw Fruerlund Jensen Banedanmark
Civil 1. instanssag
Aftale, indgåelse
Landsdommerne : Michael Kistrup, Julie Arnth Jørgensen og Martin Hall (kst.).

  24. afd. kl. 09:30
10. maj 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
S-584-19   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Andreas Ritzau Kjærulff
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400305-13)
                mod
Adv. Hanne Rahbæk (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (9574/2018): Afg. af 11/02-2019
Bevisankesag
strfl. § 232
Landsdommerne : Ole Dybdahl, Bodil Dalgaard Hammer og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.).

  24. afd. kl. 10:00
10. maj 2019 - Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42
B-225-17   Andre forv.sag(myndighøv)
Adv. Claus Rosenkilde Popermo Forsikring G/S
                mod
Adv. Mattias Chor Skatteministeriet
Retten i Odense (BS 11-448/2016): Afg. af 02/01-2017
Andre forv.sag(myndighøv)
Skatteret, selskaber, foreninger m.v.
Landsdommerne : Thomas Lohse, Peter Mørk Thomsen og Kåre Mønsted.


Listen indeholder 18 retsmøder.           (AJE)