Østre Landsret - Retsliste for fredag den 9. august 2019
Listen er fremstillet den 10. juli 2019, kl. 12:54 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  2. afd. kl. 09:30
9. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-1055-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-81)
                mod
Adv. Henrik B. Jensen (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 2-27938/2018): Afg. af 22/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 244, jf. § 247, stk. 1
Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  3. afd. kl. 09:30
9. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-3670-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-345)
                mod
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Lone Damgaard (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Berit Ernst (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Gitte Juul Jensen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Kristian Qvist Krüger (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Casper Andreasen (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Anders Nemeth (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) 8) Anonymiseret
Retten i Helsingør (1-2029/2018): Afg. af 20/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1
udvisning
strfl. § 119, stk. 1
Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Martin Hall (kst.).

  4. afd. kl. 09:30
9. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-205-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400318-1)
                mod
Adv. Nima Nabipour (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (1-2379/2016): Afg. af 08/01-2018
Bevisankesag
dyreværnsloven
-

  14. afd. kl. 09:30
9. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-948-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Plæhn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400301-40)
                mod
Adv. Bjørn Elmquist (Besk.) Anonymiseret
Retten på Frederiksberg (4396/2017): Afg. af 25/03-2019
Bevisankesag
strfl. § 119, stk. 1
-

  24. afd. kl. 13:00
9. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 42, retssal D
S-1260-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Maja Blomqust Severini
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400311-101)
                mod
Adv. Eigil Strand (Besk.) Anonymiseret
Retten i Hillerød (8-128/2018): Afg. af 24/04-2018
Bevisankesag
færdselsloven
Landsdommerne : Thomas Lohse, Janni Christoffersen og Martin Nyvang (kst.).


Listen indeholder 5 retsmøder.           (AJE)