Østre Landsret - Retsliste for fredag den 9. august 2019
Listen er fremstillet den 8. august 2019, kl. 08:29 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.


  2. afd. kl. 09:30

9. august 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59

S-1055-19   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-81)

 

              mod

Adv. Henrik B. Jensen (Besk.)

Anonymiseret

Københavns Byret (SS 2-27938/2018): Afg. af 22/03-2019
Bevisankesag
strfl
. § 244, jf. § 247, stk. 1

Landsdommerne : Sanne Kolmos, Peter Mørk Thomsen og Nicolai Uggerhøj-Winther (kst.).

  3. afd. kl. 09:30

9. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-3670-18   Bevisankesag

Statsadv. i København
v/
Anklager Mads Kruse

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-345)

 

              mod

Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.)

1) Anonymiseret

Adv. Lone Damgaard (Besk.)

2) Anonymiseret

Adv. Berit Ernst (Besk.)

3) Anonymiseret

Adv. Gitte Juul Jensen (Besk.)

4) Anonymiseret

Adv. Kristian Qvist Krüger (Besk.)

5) Anonymiseret

Adv. Casper Andreasen (Besk.)

6) Anonymiseret

Adv. Anders Nemeth (Besk.)

7) Anonymiseret

Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.)

8) Anonymiseret

Retten i Helsingør (1-2029/2018): Afg. af 20/12-2018
Bevisankesag
strfl
. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1
udvisning
strfl
. § 119, stk. 1

Landsdommerne : Ejler Bruun, Mohammad Ahsan og Martin Hall (kst.).

  4. afd. kl. 09:30

9. august 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59

S-205-18   Bevisankesag

NAVNEFORBUD

Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Statsadv. i København
v/

Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400318-1)

 

              mod

Adv. Nima Nabipour (Besk.)

Anonymiseret

Retten i Helsingør (1-2379/2016): Afg. af 08/01-2018
Bevisankesag
dyreværnsloven

Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Katja Høegh og Nina Boserup (kst.).


Sager fra portalen

22. afd. kl. 09:30

 

9. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 42, Retssal F

BS-26347/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Dorthe Fuglsang

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Margrete Steen (besk.)

Anonymiseret

Retten i Helsingør (BS-37914/2018-HEL): Afg. af 21/5-2019

Familieretsankesag
Familieret, børn

Landsdommerne: Michael Kistrup, Nikolaj Aarø-Hansen og Morten Lange (kst.)

 

22. afd. kl. 13:00

9. august 2019 - Hovedforhandling – Bredgade 42, Retssal F

BS-16803/2019-OLR   Civil ankesag

LUKKEDE DØRE

Adv. Steen Moesgaard (besk.)

Anonymiseret

 

              Mod

Adv. Jette Alsbæk

Anonymiseret

Retten på Frederiksberg (BS-29566/2018-FRB): Afg. af 2/4-2019

Familieretsankesag
Familieret, børn

Landsdommerne: Michael Kistrup, Nikolaj Aarø-Hansen og Morten Lange (kst.)

 

 

Listen indeholder 3 retsmøder.           (FM)