Østre Landsret - Retsliste for fredag den 8. november 2019
Listen er fremstillet den 8. november 2019, kl. 10:10 og indeholder
ikke eventuelle ændringer indtruffet efter dette tidspunkt.

  1. afd. kl. 09:00
8. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-300-19   Nævningesag
Statsadv. i København
v/
Medhjælper Charlotte Braum Skovmand
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400308-16)
                mod
Adv. Kristian Mølgaard (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Michael Johan Jørgensen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Berit Ernst (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Martin Andersen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Kåre Pihlmann (Besk.) 5) Anonymiseret
Retten i Nykøbing Falster (1-4565/2018): Afg. af 16/01-2019
Nævningesag
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1
strfl. § 261, stk. 2, jf. stk. 1
Landsdommerne : Jan Uffe Rasmussen, Morten Christensen og Malene Stage Christensen (kst.).

  2. afd. kl. 09:30
8. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-220-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Christian Bachmann BMW Financial Services Denmark A/S
                mod
Adv. David Auken Skatteministeriet
Retten på Frederiksberg (BS H-921/2014): Afg. af 30/01-2018
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret
Landsdommerne : Peter Thønnings, Julie Arnth Jørgensen og Martin Hall (kst.).

  2. afd. kl. 13:00
8. november 2019 - Votering - Bredgade 59
B-220-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Christian Bachmann BMW Financial Services Denmark A/S
                mod
Adv. David Auken Skatteministeriet
Retten på Frederiksberg (BS H-921/2014): Afg. af 30/01-2018
Civil ankesag mellem private parter
Skatteret
Landsdommerne : Peter Thønnings, Julie Arnth Jørgensen og Martin Hall (kst.).

  4. afd. kl. 09:30
8. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-91-19   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Peter Messerschmidt
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400303-7)
                mod
Adv. Daniel Rosenkilde Larsen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Thorkild Høyer (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Næstved (2983/2018): Afg. af 21/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1 og stk. 2
lov om euforiserende stoffer
våbenbekendtgørelsen
Landsdommerne : Inge Neergaard Jessen, Lene Jensen og Marie Rosenkilde Nielsen (kst.).

  5. afd. kl. 09:00
8. november 2019 - Hovedforhandling - Færøerne
B-495-19   Civil ankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Adv. Christian Fribjart Andreasen (Besk.) Anonymiseret
                mod
Adv. Annfinn Vitalis Hansen Anonymiseret
Retten i Færøernes ret (BS 291/2019): Afg. af 21/05-2019
Civil ankesag
Forvaltningsret, prøvelse
Landsdommerne : Ulla Langholz, Carsten Kristian Vollmer og Julie Skat Rørdam.

  8. afd. kl. 09:30
8. november 2019 - Votering - Bredgade 59
B-208-12   Civil 1. instanssag
Adv. Erik Kjær-Hansen Sølco 2 ApS
                mod
Adv. Søren Lundsgaard KPMG Interessentskabet af 1. januar 2001
Civil 1. instanssag
Erstatning, ansvarsgrundlag
-

  9. afd. kl. 09:30
8. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
B-1253-17   Civil 1. instanssag
Adv. Steffen Sværke Skatteministeriet
                mod
Adv. Søren Lehmann Nielsen 1) Sandoz A/S
- 2) Novartis Healthcare A/S
Civil 1. instanssag
Skatteret, selskaber, foreninger m.v.
Landsdommerne : Gitte Rubæk Pedersen, Mohammad Ahsan og Martin Nyvang (kst.).

  13. afd. kl. 09:30
8. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal A
S-3230-18   Bevisankesag NAVNEFORBUD
Det nedlagte navneforbud indebærer, at der ikke må ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for den, der er omfattet af navneforbudet, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.
Statsadv. i København
v/
Anklager Ulrik Lunn
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400303-126)
                mod
Adv. Charlotte Møller Larsen (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Jesper Storm Thygesen (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Mette Grith Stage (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Carsten Halle (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Per Heinrich Bengtsson (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Jane Ranum (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Esben Joakim de Meza Skjernov (Besk.) 7) Anonymiseret
Retten i Glostrup (15-833/2018): Afg. af 02/11-2018
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt. og 2. pkt.
udvisning
Landsdommerne : John Mosegaard, Anne Birgitte Fisker og Mette Lyster Knudsen.

  14. afd. kl. 09:30
8. november 2019 - Hovedforhandling - Foretages i retssal 14
S-21-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400318-1)
                mod
Adv. Carsten Brix (Besk.) Anonymiseret
Retten i Roskilde (18A-4952/2018): Afg. af 12/12-2018
Bevisankesag
Miljø- og Fødevareministeriets bkg. nr. 598
dyreværnsloven
Landsdommerne : Rosenløv, Søren Schou Frandsen (kst.) og Mikael Skjødt (kst.).

  15. afd. kl. 09:30
8. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-57-19   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Niels Carstensen
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2019-1400306-7)
                mod
Adv. Karoline Døssing Normann (Besk.) Anonymiseret
Københavns Byret (SS 1-23920/2018): Afg. af 21/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
strfl. § 245, stk. 1
strfl. § 266
Landsdommerne : Ole Græsbøll Olesen, Joachim Kromann og Inge de Neergaard (kst.).

  16. afd. kl. 09:30
8. november 2019 - Hovedforhandling - Bredgade 59
S-3623-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Michala E. Christgau
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-343)
                mod
Adv. Anders Skaaning Mathiesen (Besk.) Anonymiseret
Retten i Helsingør (10-2213/2018): Afg. af 04/12-2018
Bevisankesag
strfl. § 245, stk. 1
Landsdommerne : Dorthe Wiisbye, Finn Morten Andersen og Catarina Ryder Hoffmann (kst.).

  17. afd. kl. 09:30
8. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 59
S-1954-18   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Anklager Simone Romme
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2018-1400306-175)
                mod
Adv. Peter Trudsø (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Anne Ruth Osbak (Besk.) 2) Anonymiseret
Retten i Næstved (5190/2017): Afg. af 25/06-2018
Bevisankesag
strfl. § 244
udvisning
Landsdommerne : Birgitte Grønborg Juul, Arne Brandt og Peter Mortensen.

  21. afd. kl. 09:30
8. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal E
S-832-15   Bevisankesag
Statsadv. i København
v/
Senioranklager Henrik Aagaard
Anklagemyndigheden
(J.nr. SAK-2017-1400303-60)
                mod
Adv. Hugo Steinmetz (Besk.) 1) Anonymiseret
Adv. Nicolai Jung (Besk.) 2) Anonymiseret
Adv. Luise Høj (Besk.) 3) Anonymiseret
Adv. Ole Olsen (Besk.) 4) Anonymiseret
Adv. Jan Schneider (Besk.) 5) Anonymiseret
Adv. Hugo Steinmetz (Besk.) 6) Anonymiseret
Adv. Martin Cumberland (Besk.) 7) Anonymiseret
Adv. Asger Bagge-Jørgensen (Besk.) m.fl. Anonymiseret
Københavns Byret (SS 3-14240/2014): Afg. af 23/03-2015
Bevisankesag
strfl. § 191, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2
Landsdommerne : Henrik Gam, Karen Hald og Tine Egelund Thomsen.

  24. afd. kl. 09:30
8. november 2019 - Fortsat hovedforhandling - Bredgade 42, Retssal D
B-723-18   Civil ankesag mellem private parter
Adv. Peter Hallgren 1) Fatma Zeynep Dogusoy
- 3) Gündüz Dogusoy
                mod
Adv. Rasmus Paus Torp Tyrkiet Eksperten Aps under konkurs v/
kurator advokat Ole Borch
Retten i Lyngby (BS 156-1430/2016): Afg. af 26/04-2018
Civil ankesag mellem private parter
Erstatning, ansvarsgrundlag
Landsdommerne : Thomas Lohse, Jacob Waage og Johan Busse (kst.).


Listen indeholder 14 retsmøder.           (FM)